Arkiv 2022
Nyheder

Mød stiftets nye provst

Jesper Larsen Svendsen er udnævnt som ny provst for Stege-Vordingborg Provsti med virkning fra den 1. august 2022. Her svarer han på, hvad en god provst er, og hvorfor kristendommen er relevant i dag 


Hvorfor blev du præst?

Min interesse for kristendom opstod, fordi min oldtidskundskabslærer i gymnasiet opfordrede mig til at læse teologi i Aarhus. Efter jeg var færdiguddannet, blev jeg underviser, og var glad for at formidle stof til unge mennesker. Men jeg ville også gerne - nogen tid efter - prøve at fortolke og forkynde. Så jeg blev ordineret af biskop Jan Lindhardt (min tidligere underviser fra Aarhus). Og lige siden har jeg ikke set mig tilbage!

 

Hvad holder du mest af i dit virke som præst?

Det jeg holder mest af i mit virke er gudstjenesterne og sjælesorgssamtalerne under fire øjne. Her kan man erfare en menighedsfuldhed og empati, der ellers - i en travl hverdag - kan være svær at etablere. Langsomheden og eftertænksomheden hænger som regel sammen.
 

Hvad er en god provst?

Hvad der gør en provst god? Det ved jeg ikke, jeg har aldrig mødt en! Ha-ha, spøg til side. En god provst er en, der for præsterne kan give frihed til at den enkelte præst kan forfølge den bedste måde at være præst på - og samtidig skabe et sammenhold, der giver præsterne et indtryk af, at de spiller på samme hold. Og give menighedsrådene mulighed for at realisere de gode og vigtige initiativer, der driver det lokale fællesskab. 

Med andre ord, provsten giver inspiration og skaber muligheder for, at det lokale potentiale kan realiseres.
 

Hvad mener du, er folkekirkens største udfordring anno 2022?

Den danske folkekirkes største udfordring disse år er den faldende forståelse i befolkningen for, at tilslutningen til kirken er en afgørende kvalitet, og at menighedens fællesskaber er den bedste medicin mod ensomhed og tomhed. Så den danske folkekirke har en vigtig opgave i at overbevise de unge, moderne forældre om, at dåben er en livskvalitet, de ikke vil være foruden, og folkekirken har en stor opgave i at indbyde dem, der glider ud af de lokale fællesskaber. For sagen er, at der er rigtig meget potentiale i den lokale folkekirke - man skal bare selv bidrage!
 

Hvorfor er kristendommen relevant for mennesker i dag?

Kristendommen er relevant i dag anno 2022, fordi der i kirkerne tales forstandigt og kvalificeret om de spørgsmål, der optager folk generelt, men også for den enkelte. I kirkens forkyndelse tales der indsigtsfuldt og klart om synd, skyld og skam, om forbrydelse og straf, om tilgivelse og forsoning (og man skal ikke lade sig narre af, at der sikkert tales med andre ord). Det er livets evige store spørgsmål. Og i den enkeltes tilfælde erfares det ofte, efter at havde været i kirke i sorg eller glæde, som en overraskelse, at det var så godt!
 

Hvilken bog har du sidst læst og hvilken bog, har betydet mest for dig?

Den seneste bog jeg har læst, er skrevet af en af de dannede blandt kirkens foragtere; den franske forfatter Michel Houlellebecq’s Interventioner fra 2021. Jeg finder ofte stor glæde og tilfredsstillelse i at læse bøger af mennesker, som jeg er uenig med. Han har et skønlitterært forfatterskab bag sig af en sjælden skønhed, og han har tillige (i bogform; Intervention) deltaget i den offentlig debat af en guddommelig forargelig styrke, der ind imellem rammer bunden! Her kan man lade sig forargelig inspirere eller inspirere forargeligt, alt efter hvem man er!

Skal jeg være helt ærlig, så læste jeg som 14-15-årig (af en eller anden grund, for det gjorde man ikke i mit nordjyske husmandshjem blandt fiskere og bønder) William Shakespeares Hamlet, og det gjorde et dannende og blivende indtryk. Den er blevet lidt af mig, eller lidt af det, der blev mig!

Men den mest betydningsfulde bog, jeg har læst, er Bibelen.

 

Jesper Larsen Svendsen 

 

 • 56 år
   
 • Født i Brovst i Nordjylland
   
 • Gift med organist Birgit Olsen
   
 • Fra 1996 kristendoms –og latinlærer, Vor Frue Skole, Næstved. 
  Fra 1998 sognepræst i Næstelsø/Mogenstrup Sogne, Næstved Provsti.  
  Fra 1999 sognepræst i Benløse Sogn og på Ringsted Sygehus.
  Fra 2005 sognepræst i Holsted Sogn, Næstved Provsti. 
  Fra august 2022 sognepræst i Langebæk og provst for Stege-Vordingborg Provsti. 

  Tidligere feltpræst ved Den Kongelige Livgarde.
  Tidligere beredskabspræst i Roskilde Stift.
   
 • Cand. Theol. fra Aarhus Universitet og Tübingen Universität.
  Pastoralseminariet i København og Esbo Svenska Församling, Finland.