Arkiv 2022
Nyheder

Fælles plan for arbejdsmiljøet

Folkekirkens Samarbejdsudvalg har besluttet at iværksætte en fælles handleplan for arbejdet med folkekirkens arbejdsmiljø


En fælles plan for arbejdet med folkekirkens arbejdsmiljø.  

Det mål har man sat sig i Folkekirkens Samarbejdsudvalg - FSU på et møde i denne måned. 

Udvalget har nemlig besluttet at iværksætte en fælles handleplan for arbejdet med folkekirkens arbejdsmiljø og vil blandt andet arbejde med at styrke samarbejdskulturen og helhedssynet på folkekirken som fælles arbejdsplads for kirkefunktionærer og præster.

Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen glæder sig over det fælles fokus på arbejdsmiljøet fra både ansatte og ledere i folkekirken:

"Jeg anser det for en bunden opgave, at vi sammen får bragt folkekirken et bedre sted hen. Derfor glæder jeg mig over, at folkekirkens parter og Kirkeministeriet har fundet fælles fodslag om arbejdsmiljødagsordenen. Det kræver, at alle parter går sammen og tager ansvar, hvis vi skal lykkes med at forbedre arbejdsmiljøet. Jeg tror på, at en fælles handlingsplan er et vigtigt skridt i den rigtige retning."

Biskop over Roskilde Stift, Ulla Thorbjørn Hansen, glæder sig ligesom kirkeministeren over initiativet:

"Folkekirken skal være en god arbejdsplads for alle. Det handler helt enkelt om at blive ved med at tale med hinanden og så gøre noget ved det, når tingene ikke længere fungerer. Derfor er dette initiativ fra Folkekirkens Samarbejdsudvalg et vigtigt skridt mod en stadig forbedring af arbejdsmiljøet i folkekirken."  

Stort tema om arbejdsmiljø


Vi har her - i samarbejde med landets øvrige stifter - samlet inspirationshistorier, undersøgelser og meget andet for at kunne videregive indsigt og viden i arbejdet med arbejdsmiljø.

 

Læs mere her


 


Der arbejdes med arbejdsmiljøhandleplaner i mange forskellige fora i folkekirken, men det er første gang, at alle folkekirkens parter og Kirkeministeriet er gået sammen om en handleplan, der skal styrke det fælles ansvar og fokus i arbejdsmiljøarbejdet. 


De foreløbige overskrifter og initiativer i planen er:
 

 • Helhedssyn på kirkefunktionærernes og præsters fælles arbejdsplads
  Fælles forpligtelse på kollegialt samarbejde med respekt for forskellige fagligheder, hvor kvalifikationer følger ansvar. Herunder f.eks. folder til nyansatte.
   
 • Fælles om arbejdsmiljøarbejdet – tydeliggørelse af ansvar, pligter og roller
  Informationsmateriale om, hvem der er ansvarlig for hvad på arbejdsmiljøområdet og vejledning eller cirkulære, som fastsætter de nærmere rammer for de obligatoriske arbejdsmiljødrøftelser. Derudover ses på en bedre koordinering af APV- processerne.
   
 • Samtaleguide til at drøfte samarbejde, kommunikation og trivsel.
  En guide til dialog om trivsel og arbejdsmiljø. Guiden kan bruges lokalt på arbejdspladserne f.eks. i forbindelse med de årlige medarbejdermøder.
   

Folkekirkens Samarbejdsudvalg - FSU


Folkekirkens Samarbejdsudvalg består af repræsentanter for både ansatte og arbejdsgivere i folkekirken samt fra Kirkeministeriet og er et samlende og brobyggende forum for drøftelser af blandt andet arbejdsmiljøet.

 

Læs mere om Folkekirkens Samarbejdsudvalg - FSU på Folkekirkenspersonale.dk