Arkiv 2021
Nyheder
Billede af computer samt blok og kuglepen

Vejledning og webinar om webtilgængelighed

Alle sognes hjemmesider er omfattet af lov om webtilgængelighed. Find her en vejledning og indbydelse til webinar


Af Sidsel Drengsgaard

Alle menighedsråds hjemmesider og mobilapplikationer er underlagt den relativt nye lov om webtilgængelighed.

Loven stiller krav til alle offentlige myndigheder og offentligretlige organer om, at deres hjemmesider og mobilapplikationer er tilgængelige for borgere med funktionsnedsættelser og handicap.

Overordnet set handler det om at gøre hjemmesiderne tilgængelige for alle – også mennesker med handicap og funktionsnedsættelser. Det betyder eksempelvis, at de skal kunne tilgås af personer med fx et synshandicap ved, at teksten bliver læst op, og at farver, billeder og bevægelser på hjemmesiden ikke er forstyrrende.

Landets stifter har i fællesskab udarbejdet en vejledning om webtilgængelighed til brug for menighedsråd. Den kan du finde her og på DAP. 

På Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside kan man læse mere om, hvad webtilgængelighed er og om loven.  


Webinar om webtilgængelighed 

Tirsdag den 13. april kl. 16.30 holder Viborg Stift webinar om webtilgængelighed, og de har inviteret alle øvrige stifter med. Læs mere på Viborg Stifts hjemmeside.

Har du spørgsmål om webtilgængelighed kan du forud for seminaret sende dem til Henrik Helms inden den 9. april. Så vil de forsøge at svare på så mange af spørgsmålene som muligt på webinaret. 

 

Hvad er webtilgængelighed?

 

  • Webtilgængelighed handler om de principper og teknikker, du skal følge for, at websteder, mobilapplikationer og andre tekniske løsninger kan anvendes af alle, herunder brugere med funktionsnedsættelser og handicap.
     
  • Lov om tilgængelighed af offentlige myndigheder og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer gælder som udgangspunkt for alle offentlige myndigheder og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer.

Kilde: Digitaliseringsstyrelsen