Arkiv 2021
Nyheder

Valg til Stiftsrådet afgjort

Der er nu valgt både repræsentanter for menighedsråd, præster og provster til Stiftsrådet


Af Sidsel Drengsgaard

Et nyt Stiftsråd overtager stafetten fra mandag den 1. november 2021 – og størsteparten af de valgte er nye ansigter.

Menighedsrepræsentanter – mange nyvalgte

Fire ud af 12 menighedsrepræsentanter er genvalgt, mens otte provstier stiller med nye repræsentanter. 

Her følger listen over de valgte menighedsrepræsentanter i stiftets 12 provstier:

 • Eigil Waagstein, Roskilde Domprovsti
 • Claus E. Carmel, Lejre Provsti
 • Kirsten Vej Petersen, Køge Provsti. Genvalgt 
 • Bodil Therkelsen, Kalundborg Provsti. Genvalgt 
 • Jan Eberholst, Holbæk Provsti
 • Henrik Danielsen, Ods og Skippinge Provsti
 • Poul Otto Nielsen, Ringsted-Sorø Provsti. Genvalgt 
 • Uffe Schiøtt, Slagelse Provsti. Genvalgt 
 • Jan Østerskov, Tryggevælde Provsti
 • Poul Sandberg, Næstved Provsti
 • Sonja Marie Andersen, Stege-Vordingborg Provsti
 • Mogens Slot Nielsen, Greve-Solrød Provsti
   
Genvalg til provsternes repræsentant

Provsterne har genvalgt deres repræsentant i rådet, nemlig provst i Køge, Jens Elkjær Petersen. 

Domprovsten er – ligesom biskoppen – født medlem af Stiftsrådet. Således vil domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen fortsat være medlem af Stiftsrådet ligeså vel som biskop Peter Fischer-Møller. 


Kampvalg blandt præsterne 

Blandt præsterne var der kampvalg. Syv præster havde stillet sig til rådighed, men kun tre præster skulle vælges.

Her faldt valget på Mette Marbæk Johansen, sognepræst i Haraldsted-Allindemagle Pastorat i Ringsted-Sorø Provsti, Freja Boe-Hansen, sognepræst i Lynge-Vester Broby Pastorat i Ringsted-Sorø Provsti samt Martin Leif Ishøy, sognepræst i Skt. Jørgensbjerg Pastorat i Roskilde Domprovsti.

Ingen af de valgte præster har siddet i Stiftsrådet i den forgangne valgperiode. 

Det nyvalgte Stiftsråd konstituerer sig på et møde torsdag den 2. december 2021. Her vælges rådets formand.