Arkiv 2021
Nyheder

Valg af præster til Stiftsrådet

Der er netop udsendt stemmemateriale til alle præster i Roskilde Stift, så de kan vælge tre repræsentanter ind i Stiftsrådet. Der er indleveret tre kandidatlister - hvilket udløser afstemningsvalg


Af Sidsel Drengsgaard
Foto: Rune Hansen

Lige nu er stiftets præster i gang med at vælge repræsentanter til Roskilde Stiftsråd. 

Foruden de tre repræsentanter, som præsterne skal vælge i deres midte, skal stiftets provster vælge én repræsentant og menighedsrådene skal provstivis vælge én menighedsrepræsentant. Biskoppen og domprovsten er fødte medlemmer af stiftsrådet.
 

Om valg af præsterepræsentanter til Stiftsrådet

 

 • Alle præster ansat i stiftet har valgret og er valgbare til stiftsrådet.
   
 • Valg af præsterepræsentanter forberedes og ledes af en valgbestyrelse bestående af domprovsten og den provst i stiftet med længst anciennitet.
   
 • Afstemning sker ved en urafstemning blandt stiftets præster.
   
 • Stiftsadministrationen er sekretariat for valgbestyrelsen og sørger for, at valgbestyrelsens beslutninger og resultatet af valget af præsterepræsentanter indføres i stiftsrådets beslutningsprotokol. 

  Kilde: km.dk 

Der er indgivet tre kandidatlister, hvoraf liste 1 og liste 2 har indgået valgforbund.

Stiftsadministrationen har udsendt stemmemateriale, og præsterne kan stemme indtil mandag den 18. oktober 2021 klokken 16.00, hvor stemmesedlerne skal være valgbestyrelsen i hænde. 
 

Følgende kandidatlister er opstillet:

Kandidatliste nr. 1 - LISTE FOR ROSKILDE STIFT

1. Martin Ishøy, Skt. Jørgensbjerg Pastorat 
2. Thomas Feddersen, Vor Frue-Vindinge Pastorat 

Kandidatliste nr. 2

1. Mette Marbæk Johansen, Haraldsted-Allindemagle Pastorat 

2. Freja Boe-Hansen, Lynge-Vester Broby Pastorat 

3. Andreas Norbjerg, Gierslev (Vester Løve), Ørslev-Solbjerg Pastorat 

Kandidatliste nr. 3

Anders Michael Hansen, Karlslunde Strandsogn Pastorat 

Peter Tingleff, Karlslunde Strandsogn Pastorat

Hvad er et stiftsråd?

Der er i hvert stift nedsat et Stiftsråd, som i henhold til lov om folkekirkens økonomi af 29. marts 2014 har til opgave at bestyre stiftsmidlernes forvaltning. Stiftsrådet bestyrer midlerne på menighedsrådenes vegne og fastsætter herunder en politik for udlån af stiftsmidlerne til de lokale kasser. 

Stiftsmidlerne, som består af kirkernes og præsteembedernes kapitaler udgør på landsplan godt fem milliarder kroner.  

 

Lov om folkekirkens økonomi medførte tillige, at Stiftsrådet kan udskrive et bindende stiftsbidrag fra kirkekasserne til aktiviteter i de enkelte stifter. En af Stiftsrådets primære opgaver er derfor udskrivning og forvaltning af det bindende stiftsbidrag. Det bidrag, som udskrives, kan ikke overstige én procent af den lokale ligning i de enkelte ligningsområder i stiftet. 

 

Stiftsbidraget kan betegnes som stiftets dispositionsbeløb til støtte og udvikling af det kirkelige liv i stiftet og kan anvendes til opgaver indenfor kommunikation, formidling af kristendom og udvikling af projekter inden for undervisning, diakoni, medier, kirkemusik og lignende.