Arkiv 2021
Nyheder
Billede fra konference

Samarbejde mellem kirke og kommune på dagsordenen

Slagelse Provsti og stiftets diakoniudvalg har sat aktører fra kirke, kommune og sociale organisationer stævne - og der er stor interesse i at samarbejde om hjælp til udsatte og sårbare 


Af Sidsel Drengsgaard

"Det er et supergodt initiativ. Vi har virkelig manglet et forum som dette, hvor vi kan opdage hinanden og finde ud af, hvad vi med fordel kan samarbejde om," siger leder for Center for Psykosocial Udvikling i Slagelse, Eddie Göttsch.

Sammen med 80 andre deltog han i netværkskonferencen "Fælles om det sociale ansvar", som Slagelse Provsti og stiftets diakoniudvalg afviklede tirsdag den 24. august på Vilcon Hotel og Konferencegård i Slagelse. 


Fra Bydelsmødre til Kirkens Korshær

Idéen med konferencen var at samle aktører fra kirke, kommune og sociale organisationer for sammen at drøfte, hvad man med fordel kan samarbejde om.

Og ret lang tid gik der ikke, før det stod klart, at man er fælles om - på forskellig vis - at arbejde for og med mennesker i sårbare og udsatte positioner for eksempel ensomme ældre, mennesker i sorg, demensramte, udsatte børnefamilier, veteraner, hjemløse og indsatte.

Det stod også hurtigt klart, at alle har et ønske om, at deres tilbud og aktiviteter er kendte og synlige for de mennesker, der har brug for hjælp. 

Blandt de godt 80 deltagere var der blandt andet præster, menighedsrådsmedlemmer, repræsentanter fra Blå Kors, Kirkens Korshær, Samvirkende Menighedsplejer, Bydelsmødrene, Veteranhaven, Headspace og flere kommunalt ansatte.
 

Bud på et velfungerende samarbejde

Dagen bød på en række oplæg blandt andet ved borgmester i Slagelse John Dyrby, der sammen med provst i Slagelse Ulla Thorbjørn Hansen bød velkommen. 

Generalsekretær i Kirkefondet Henrik Bundgaard Nielsen fulgte efter med et oplæg om demografien i Slagelse Kommune.

"Slagelse er en gennemsnitskommune befolkningsmæssigt. I har lidt flere ældre og lidt færre børnefamilier end landsgennemsnittet," lød det blandt andet.   
 

Teologisk konsulent i Roskilde Stift, Anita Hansen Engdahl, i samtale med borgmester i Slagelse, John Dyrby Paulsen, ved en af flere rundbordssamtaler i løbet af dagen.   


Som leder for Center for Psykosocial Udvikling i Slagelse, har Eddie Göttsch et stort indblik i sårbare og udsatte borgeres hverdag og muligheder. Han ser et behov for, at de forskellige aktører på området finder sammen. I sit oplæg gav han et bud på, hvad der kendetegner det gode samarbejde: 

"Det er ikke nødvendigvis nemt at samarbejde, men det kan lykkes og have stor betydning for borgerne." 

For at etablere et velfungerende samarbejde, mener Eddie Göttsch blandt andet, at det er vigtigt at udvise åbenhed og respekt for hinandens perspektiver. Dertil kommer at sætte borgerne i centrum, fælles mål, fast struktur, fleksibilitet, god vilje og tilstrækkelig kommunikation.
 

Drømmen om et diakoniens hus

Dagen bød også på korte oplæg fra flere af de fremmødte organisationer og samtale ved bordene. Her blev der etableret kontakter og udvekslet erfaringer fra arbejdet. Der blev talt om indsatsen i fængsler, om hjælp til hjemløse, integrationsindsatser og hjælp til krigsveteraner. 

Som en flot afslutning på dagen blev deltagerne præsenteret for de første skitser til opførelsen og etableringen af "Diakoniens Hus", som en arbejdsgruppe i Slagelse Provsti arbejder på at få realiseret. Drømmen er, at huset blandt andet skal være et ressourcested for udvikling og samarbejde mellem kommunale, kirkelige og frivillige organisationers indsats.
  

Læs mere om kirker og kommuner i samarbejde

Center for Frivilligt Socialt Arbejde har på vegne af FUV - Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter udarbejdet en rapport om samarbejdet mellem kirker og kommuner. Find den via dette link.

 

Samtidig udgav de en inspirationsguide til samarbejde mellem kirker og kommuner. Find den via dette link.

Hvad så nu?

Provst i Slagelse Ulla Thorbjørn Hansens indtryk efter konferencen er, at mange er blevet klogere på hinanden og ønsker at etablere konkrete samarbejder. 

"Nu skal vi holde et evalueringsmøde med de involverede, herunder formanden for stiftets diakoniudvalg. Efterfølgende vil vi også samle op i provstiets diakonihus-udvalg. Et meget konkret sted at tage fat er at få etableret en liste over diakonale interessenter og aktører i området, så det fremadrettet bliver nemt at få øje på hinanden og tage kontakt."  

Hun fortæller også, at provstiudvalget i Slagelse ønsker at iværksætte en ansættelse af en projektmedarbejder, der kan arbejde videre med at realisere drømmen om et diakoniens hus. 

"Det er oplagt at en sådan medarbejder også arbejder videre med at facilitere og øge samarbejdet på tværs af kirke, kommune og organisationer," siger hun.

 

Mød tre deltagere i konferencen
 


Eddie Göttsch
Leder for Center for Psykosocial Udvikling i Slagelse
 

 

Hvorfor er du med i dag?

Jeg blev inviteret som oplægsholder, men jeg mener også, at vi har manglet et forum som dette, hvor vi kan få øje på hinanden og lære hinanden bedre at kende. Det er et supergodt initiativ!

Hvad tager du med dig hjem?

Jeg er blevet mindet om, at mange gerne vil bidrage til den sociale indsats. Jeg har fået nye kontakter og nye idéer med hjem. Det er absolut på min top tre over vigtige opgaver at udvikle samarbejdet mellem kommune, kirke og organisationer på dette område. 


Anne Kathrine Pontoppidan Clausen
Sogne- og migrantpræst i Halskov Sogn

 

Hvorfor er du med i dag?

Samarbejde på tværs kan noget. Vi kan på den måde lave en mere helhedsorienteret indsats og måske gribe flere udsatte. Jeg er ny i provstiet, og det er derfor også en mulighed for at lære nye potentielle samarbejdspartnere at kende. 

Hvad tager du med dig hjem?

Jeg har mødt flere, jeg gerne vil invitere på en kop kaffe. Jeg har også tænkt, at kommunen måske kan gøre opmærksomme på vores sogns julehjælp, så vi kan hjælpe flere end vi allerede gør.  


Mette Møbjerg Madsen
Generalsekretær i Samvirkende Menighedsplejer

 

Hvorfor er du med i dag?

Vores kerneopgave er at få diakonien til at vokse lokalt - og i samarbejde med kommunen kan vi løfte endnu mere. 

Hvad tager du med dig hjem?

Jeg er blevet mindet om udfordringen i, at vi primært ser tingene fra vores eget perspektiv. Det er en udfordring, vi skal være bevidst om, når vi gerne vil samarbejde. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at kirken og organisationerne skal noget andet end kommunen. Vi har noget særskilt at byde ind med i form af åndelig omsorg.