Arkiv 2021
Nyheder

Nytårskur om vielsesteologi

Alle præster i Roskilde Stift inviteres til nytårskur onsdag den 12. januar 2022. Mød blandt andre Michael Wagner Brautsch og Kirstine Helboe Johansen


Af Sidsel Drengsgaard

Roskilde Konvents Nytårskur finder sted onsdag den 12. januar 2022 - og tilmelding er åben nu for alle stiftets præster.  

Nytårskurens tema er ”Det er så yndigt at følges ad - vielse og vielsesteologi anno 2022".

På dagen kan man blandt andre møde lektor i praktisk teologi og afdelingsleder for Afdeling for Teologi på Aarhus Universitet, Kirstine Helboe Johansen. Hun vil holde et oplæg om vielsessamtalen på baggrund af en undersøgelse af mødet mellem brudepar og præster. 

Sognepræst Michael Wagner Brautsch vil sætte fokus på vielsesritual, vielse og parforhold.  

Mia Rahr Jacobsen og Carina Wøhlk, begge sognepræster, vil fortælle om deres antologi ”Vi er også kirken”.  

Afslutningsvist vil provst i Odsherred, Karin Bundgaard Nielsen, dele vielsesteologiske overvejelser i forbindelse med erfaringer fra vielser udenfor kirkens rum.
  

Praktisk information

Roskilde Konvents Nytårskur 2022

Program

9.30: Ankomst og morgenkaffe

 

9.50: Velkomst ved biskop Peter Fischer-Møller

 

10.00 - 10.45: Kirstine Helboe Johansen, lektor i praktisk teologi og afdelingsleder for Afdeling for Teologi, Aarhus Universitet 

“Hvordan kan jeg sige noget evangelisk ind i deres liv?” 
I dag er mening ikke noget, man henter. Det er noget, man skaber sammen. Det gælder også i mødet mellem brudepar og præster. Ud fra en undersøgelse af præster og brudepar præsenterer jeg en analyse af, hvordan meningsskabelse udfolder sig, og overvejer på den baggrund, hvordan man så kan tænke om præstens teologiske kompetence i mødet med brudepar.

 

Pause

 

11.00 - 12.30: Mia Rahr Jacobsen og Carina Wøhlk, begge sognepræster 

I oplægget giver vi en kort præsentation af antologien ”Vi er også kirken” og en introduktion til processen omkring bogen. Derefter giver vi en historisk gennemgang af kampen for vielse af to af samme køn og problematiserer vielsesritualet, som det ser ud i dag. Afslutningsvis er der tid til spørgsmål og samtale.

 

12.00: Frokost

 

13.15-13.45: Michael Wagner Brautsch, sognepræst

 

Vielsesritual og vielse og parforhold ”Gift dig ikke på en forelskelse, og lad dig ikke skille i vrede!” Bryllup, ritual og vielsestale som indgang til en borgerlig indretning med et religiøst afsæt. 

 

Pause

 

14.00 - 14.30: Karin Bundgaard Nielsen, provst 
 

Vielsesteologiske overvejelser i forbindelse med erfaringer fra vielser udenfor kirkens rum. ”Hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er jeg”. Evangelisten Mathæus gengiver Jesu opfordring til disciplene om frimodigt, hvor end de kommer i menighederne, at bede i hans navn, for da vil han være tilstede midt i blandt dem. Vielse i det fri tager sit afsæt og sætter sit spor på et ganske særligt geografisk sted, hvor vielsesritualet lyder, Guds velsignelse lyses og forbønnen for brudeparret forener i Jesu navn.

 

Tak for i dag