Arkiv 2021
Nyheder

Ny hæderspris for formidling af kristendom

Blumes Mindelegat uddeler en pris på 25.000 kroner for kristen formidling, der går nye veje

Af Malene Bjerre

Hvem fremstiller og formidler kristendom og kristne livsperspektiver på en "nytænkende, overraskende eller udfordrende måde"? Det vil de gerne vide i Blumes Mindelegat, så de kan belønne indsatsen med en ærespris på 25.000 kroner.

Alle kan være med til at indstille modtagere til æresprisen. Send navn på en person, forening eller organisation og begrundelse for indstillingen til Blumes Mindelegat på astridblumeslegat@gmail.com, hvor det også er muligt at stille yderligere spørgsmål.

Indstillingerne skal sendes ind inden udgangen af september, og vinderen vil bliver offentligt ved et arrangement i november.

FORMÅL FOR BLUMES MINDELEGAT

Legatets navn er H. O. Frimodt Møller Og Astrid Blumes Mindelegat og har følgende formål:

Legatet har til formål at yde hjælp til uddannelse og efteruddannelse af lærere for derigennem at fremme ungdommens opdragelse og dygtiggørelse på kristent grundlag i overensstemmelse med den evangelisk-lutherske lære eller på anden måde at støtte kirkeligt arbejde blandt børn og unge.