Arkiv 2021
Nyheder

Glimt fra Stiftspræstestævnet 2021

"De unge og kirken" var temaet, da præster fra hele stiftet mødtes på Hotel Nyborg Strand til inspirerende oplæg og kollegial samtale 


Af Sidsel Drengsgaard

I dagene efter pinse samledes knap 100 præster, en håndfuld provster og biskop Peter Fischer-Møller på Nyborg Strand til Stiftspræstestævne. 

På programmet var foredrag om årets tema "Frisat og udsat: De unge og kirken" - og tid til faglige og kollegiale samtaler. 

Se billedserien herunder og mød tre deltagere på stævnet, der fortæller, hvorfor de tog afsted og hvad, de tager med sig hjem. 

 

Årets tema er "Frisat og udsat: De unge og kirken". 

Der lyttes opmærksomt til biskop Peter Fischer-Møllers velkomst. Han glæder sig over, at det endelig er muligt at mødes til Stiftspræstestævne. Det har været udsat to gange - men tredje gang er som bekendt lykkens gang. Cirka 100 præster deltager i løbet af de tre dage, stævnet varer. 

Biskoppen var i kirke i pinsen - men der var uorden i salmenumrene, og derfor har han endnu ikke sunget "I al sin glans nu stråler solen" i år. Det rådes der bod på, for der må gerne synges, bare man holder afstand. Og på Nyborg Strand står salmebøgerne klar til brug.  

Der synges - med og uden mundbind. 

Stævnets første oplægsholder er Anne Görlich, lektor på Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet. Hendes forskningsfelt er udsatte og sårbare unge. 

Unge i dag har på den ene side aldrig haft større frihed, flere valgmuligheder og højere til loftet. På den anden side ser vi et stigende antal unge, der kæmper med psykisk mistrivsel.

Anne Görlich peger på en opgave, som kirken kan tage på sig:

"Præstation og performance fylder meget i unges liv. Måske kan kirken - for eksempel i konfirmationsforberedelsen - være med til at skabe præstationsfrie rum?"  

Find PowerPoint præsentation her
  

I pauserne mellem foredragene tales der lystigt. Her uddannelses- og teologisk konsulent Anita Hansen Engdahl i samtale med sognepræst i Vor Frue Sogn i Kalundborg, Morten Pedersen. 

Her biskop Peter Fischer-Møller i engageret samtale. 

Speciallæge i psykiatri og dr. med., Jesper Karle, gør klar til at holde sit foredrag om forebyggelse af stress og begrænsning af sygefravær i folkekirken.

"I flere år har vi har opfattet stress som en sygdom, vi bliver ramt af, hvis vi arbejder for meget. Hvis vi kun ser stress som et overbelastningssyndrom, der skyldes for meget arbejde, og derfor tror at sygemelding altid er en løsning ved stress, overser vi, hvad der reelt skal til for at knække stresskurven. Og vi får ikke udnyttet mulighederne for at forebygge stress."
 
"Forebyggelse af stress kræver forståelse af, at det kan være meget forskellige ting der påvirker os. Det er også vigtigt, at vi ved, hvordan de tidlige symptomer på stress ser ud, og at der skal forskellige løsninger til, når vi skal håndtere stresssymptomerne."

Der lyttes opmærksomt. 

Iben Maria Zeuthen er næste foredragsholder. Hun er journalist og vært på DR P1 - programmet "Tal til mig". Et program om troen, tvivlen og skæbnen.

Iben Maria Zeuthen fortæller, at hun var meget i tvivl, om hun skulle takke ja, da hun blev spurgt, om hun ville lave et trosprogram til DR P1.   

"Jeg var nervøs for, at det ville begrænse samtalen, at det skulle handle om tro. Men da jeg gik i gang, oplevede jeg, at det modsatte skete. Troen lukker ikke samtalen, den åbner samtalen. Lige så snart jeg spørger gæsten, om hun tror på Gud, så åbner samtalen sig. Jeg har brugt så lang tid på at åbne samtalen som journalist, og så skete det her. Jeg havde opdaget en genvej!" fortæller Iben Maria Zeuthen.  
 

Iben Maria Zeuthen fortæller om sin egen tro:

"Jeg har altid været troende, men det er først inden for de seneste år, at jeg har fundet ud af, at det, jeg har båret med mig, var tro. Det er gået op for mig, at det, jeg har oplevet som en del af min personlighed, det har været tro."

Mange havde spørgsmål til radioværten - nogle blev stillet i plenum og andre efterfølgende på tomandshånd, hvilket Iben Maria Zeuthen tog sig god tid til.   

Aftenen stod på Queen fællessangsgudstjeneste i Nyborg Kirke. 

Salmerne var skiftet ud med numre som "We will rock you", "I want to break free" og "Bohemian Rhapsody". Sidstnævnte introducerede sanger Gitte Degn som umulig at synge som fællessang. Ikke engang Queen formåede at gøre det på scenen uden forhåndsindspilninger. Derfor skulle man synge, som lavede man ingen fejl - og lavede  man alligevel en fejl, skulle man klappe sig selv på skulderen for at have udvist mod og taget en chance. Den ånd gik igen gennem hele gudstjenesten: Hver fugl synger med sit næb!

Præst Jens Biegel Fogh har i Natkirken på Strøget de seneste tre år holdt fællessangsgudstjenester med sange af populære kunstnere. 

En fællessangsgudstjeneste er en liturgisk forenklet gudstjeneste, men med de klassiske elementer: Bøn, prædiken og velsignelse. Evangeliet forkyndes altid gennem en dialog med teksterne af den givne kunstner. 

Klar til en ny dag, der startes med et foredrag ved Mikkel Gabriel Christoffersen, postdoc ved Institut for Systematisk Teologi på Københavns Universitet.

Omdrejningspunktet er forholdet mellem skyld, skam og synd. 

Mikkel Gabriel Christoffersen har brugt det seneste år på at læse teologen Paul Tillich - og inspireret af ham har han opholdt sig ved at forstå synd som vantro, forstået på den måde, at synd er overhovedet at vende sig væk fra Gud. Ikke at have tillid til Gud som Gud.   

Find PowerPoint præsentation her

Der lyttes - og strikkes.

Ivrige præster omkring Forlaget Eksistensens bogsalg. 

Sunde snacks i pauserne er nødvendigt for at holde koncentrationen gennem de tætpakkede dage. 

Tidligere præst i U-kirke i Vesterbro Sogn i Københavns Stift, Thomas Nedergaard og udviklingskonsulent i Kirkefondet, Berit Berg, deler deres respektive erfaringer med ungdomsarbejde i folkekirken. 

Nyborg Strand er vant til at huse kirkens folk. På deres hjemmeside skriver hotellet:

"I 1913 blev hotellet købt af en gruppe initiativtagere til nogle af tidens store kirkelige stævner, som allerede sommeren før holdte et stort kirkeligt møde på stedet med 1200 tilrejsende fra hele landet og omkring 400 nyborgensere. I 1910 og 1911 havde der været holdt to tilsvarende stævner i henholdsvis Sorø og Hillerød, men på Nyborg Strand fandt man et perfekt samlingssted for det, der siden blev døbt Nyborgmødet. 

Her byggede man en stor spisesal med plads til 800 og et mødehus med plads til 1000 – for penge, som for en stor dels vedkommende var samlet ind blandt folkekirkelige menigheder rundt om i landet."

Læs mere om hotellets historie her.


Mød tre deltagere i Stiftspræstestævnet 2021
 

Anne Mia Lykner

Sognepræst i Greve Sogn

 

Hvorfor deltager du?

Jeg er spritny i stiftet - derfor er det en god lejlighed til at møde mine nye kollegaer og få en forståelse af den sammenhæng, jeg nu skal virke i. 

Hvad har gjort indtryk?

Jeg har haft gode snakke med nye kollegaer, og jeg har været meget begejstret for foredragene. Der er en bredde i programmet og en umiddelbar kobling til mit præsteliv.  

Helene Drejer

Praktikant i Roskilde Stift

 

Hvorfor deltager du?

Det er en del af mit praktikforløb i stiftet. 

Hvad har gjort indtryk?

Det er et rigtig godt sted at netværke. Jeg skal snart skrive speciale og jeg vil gerne være præst i Roskilde Stift. Det har været spændende at få den praktiske vinkel på teologien i foredragene. Særligt foredraget om forebyggelse af stress gjorde indtryk på mig. Det er fint, at der er en åbenhed omkring udfordringerne.  

Asbjørn J. Hansen

Sognepræst i Hjembæk-Svinninge Sogn
 

Hvorfor deltager du?

Det er bare rigtig godt at møde sine kollegaer og have god tid til at tale sammen. Det er et afbræk i hverdagen og en mulighed for at blive ladt op og have tiden til at drøfte teologi med kollegaer. 

Hvad har gjort indtryk?

Iben Maria Zeuthens oplæg gjorde indtryk på mig. Jeg har lyttet til de fleste af hendes udsendelser, og jeg har selv arbejdet som journalist, så det var spændende at høre om hendes metoder og overvejelser.