Arkiv 2021
Nyheder
Billede af Bodil Therkelsen

Formand: Stiftsrådet handler om det store kirkefællesskab 

Lokale idéer kan løftes og blive til glæde for hele stiftet. Det er derfor, vi har Stiftsrådet, siger formand Bodil Therkelsen

Af Rasmus Birkerod

"Du skal være klar over, at du repræsenterer Roskilde Stift og ikke et lokalt sogn eller provstiudvalg." 

Stiftsrådsformanden i Roskilde Stift, Bodil Therkelsen, ridser de helt grundlæggende forudsætninger op for at kunne blive et værdifuldt medlem af stiftsrådet.

Vi sidder i hendes stue, i Raklev ved Kalundborg. Hun er en ivrig sjæl, formanden.  Klasselærer for 1. klasseeleverne på den lokale skole. Medlem af en række bestyrelser og udvalg i det kirkelige landskab. Hun har siddet i Stiftsrådet siden 2009 og været formand siden 2017.
 

Det store fællesskab

Nu venter valget til det nye stiftsråd lige om hjørnet. Det betyder, at menighedsrådsmedlemmer provstivis skal stemme én repræsentant ind i Stiftsrådet. 

Derfor er det nu, det gælder om at få tiltrukket stærke og kvalificerede kandidater. For arbejdet er vigtigt, mener Bodil Therkelsen.

"Det er det, fordi vi med Stiftsrådet viser hinanden, at vi kan lave kirke i et fællesskab, der er langt større end de lokale sogne. Den gode idé lokalt kan blive en idé til glæde for hele stiftet, fordi vi netop har Stiftsrådet. Her kan vi støtte nogle lokale initiativer økonomisk, så vi får sat ting i gang."


Konfirmandtræf og konferencer

Bodil Therkelsen peger på eksempelvis Konfirmandtræf, som blev sat i gang af en lille kreds af mennesker i form af et udvalgsarbejde. Siden bredte det sig, og med støtte fra Stiftsrådet er Konfirmandtræf i Roskilde i dag Nordeuropas største og – viste det sig, da en delegation fra Nidarosdomen i Trondheim besøgte Konfirmandtræf i 2019 – til inspiration uden for landets grænser.

Bodil Therkelsen ser for sig, at der kommer flere af den slags succeshistorier. For Stiftsrådets ni arbejdende udvalg kommer rent faktisk med noget, der skaber værdi, mener hun.

"For eksempel var diakoniudvalget – inden pandemien brød ud – klar med en diakonikonference. Det liturgiske udvalg var på vej med en konference om gudstjenesteudvikling. Religionspædagogisk udvalg har haft en vellykket dåbskonference. Det er den slags, vi kan gøre, når vi ser kirkelivet i et større perspektiv. Vi kan samarbejde inden for eksempelvis diakoni, undervisning, gudstjenesteudvikling og mission," siger Bodil Therkelsen.
 

Det støtter Stiftsrådet

 

 • Himmelske Dage
  Stiftsrådets største satsning til dato er værtskabet for den store, fælleskirkelige festival, Himmelske Dage 2022. Det arbejde har Stiftsrådet støttet med fire millioner kroner og stillet en underskudsgaranti på yderligere fire millioner kroner. Læs mere om festivalen her.
   
 • Konfirmandtræf
  Det årlige, populære træf for alle stiftets konfirmander støttes af Stiftsrådet. Generelet er det religionspædagogiske arbejde et satsningsområde, der støttes af Stiftsrådet, blandt andet finansieres en konsulent på området. 
   
 • Stiftets kommunikationsindsats
  Stiftsrådet finansierer blandt andet ansættelsen af en kommunikationsmedarbejder, der er ansvarlig for stiftets kommunikation på diverse platforme samt presserådgivning.
   
Udfordringen

Det er præcis på det punkt – kirken set i et større perspektiv – at de kommende stiftsrådsmedlemmer får en vigtig opgave, mener hun. For der er naturligvis en afstand mellem stiftet og det daglige arbejde i sognene. Men den afstand må ikke blive unødvendig stor. Det skal de nye medlemmer være med til at sikre.

"Vi har en række udvalg. Men hvor godt bliver de udvalg egentlig brugt af vores menighedsråd og provstiudvalg," spørger hun.

"De nye medlemmer skal være gode til at vise det provsti, der har valgt dem, hvilke muligheder stiftet giver. De skal simpelthen ønske at vise provstiudvalg og menighedsråd, hvad Stiftsrådet laver. Jeg mener for eksempel, at 'nyt fra Stiftsrådet' bør være et fast punkt på provstiudvalgenes dagsordenen. Rollen som bindeled bliver helt afgørende for os," mener Bodil Therkelsen og fortsætter:

"Vi skal blive bedre til at være i samklang med vores bagland. Det viser sig, at der er mange, der ikke ved, hvad stiftsrådet er. Det er ikke godt. For vi risikerer, at vi ikke får brugt hinandens ideer godt nok. Vi skal se hinanden som en del af et større fællesskab."
 

Vigtige diskussioner 

Hun forventer, at det kommende stiftsråd kommer til at bruge tid på flere væsentlige temaer. Direkte adspurgt giver hun tre eksempler på diskussioner, der bliver vigtige for det nye stiftsråd.

"Der bliver flere og flere singler. Også blandt de ældre. Hvordan imødekommer vi det som kirke? Coronatiden har også åbenbaret, at der er mange åndeligt søgende. Hvordan imødekommer kirken de åndeligt søgende? Og endelig: Vi oplever faldende dåbstal. Hvad gør vi?"

"Det er den slags diskussioner, vi jo ikke bare skal sidde og diskutere hver for sig i et sogn eller provsti."

"Derudover skal vi huske på, at vi jo også deltager som aktører i civilsamfundet. Så vi skal for eksempel tage del i den grønne omstilling – som vi i Roskilde Stift var foregangsstift for – og det fællesskab, der rækker ud over kirken. Vores udsyn skal altså være større end til naboens hæk," slutter Bodil Therkelsen, der selv stiller op til valget til Stiftsrådet i Kalundborg Provsti.

Læs mere: Valg til provstiudvalg og stiftsråd 2021
 

Stiftsrådets vigtigste opgaver

 • Udskriver bindende stiftsbidrag, der typisk går til formidling af kristendom, udviklingsprojekter (f.eks. inden for undervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende) og kommunikation.
   
 • Forvalter kirkens kapital.
   
 • Organiserer mellemkirkeligt arbejde.
   
 • Fastsætter udvalgsstruktur. Det er gennem udvalgene, at Stiftsrådet arbejder.
   
 • Rådgiver for biskoppen ved ændringer i provstier og sogne.

Sådan bliver stiftsrådet sammensat

 

 • Biskoppen
 • Domprovsten
 • En provst valgt af stiftets provster.
 • Tre præster valgt af stiftets præster.
 • Et valgbart folkekirkemedlem fra hvert provsti.

 

Alle medlemmer af folkekirken kan stille op til Stiftsrådet. Det er ikke et krav, at man er medlem af et menighedsråd eller et provstiudvalg.

 

Valget sker samtidigt med valg til de nye provstiudvalg. Det nye stiftsråd tiltræder den 1. november og sidder for en fire-årig periode. Formanden vælges blandt de læge medlemmer.