Arkiv 2021
Nyheder
Billede af møde i Køge Provstiudvalg

Folkekirkens ”hemmelige” magtcentral

I Køge Provsti fordeler otte medlemmer af Provstiudvalget knap 60 millioner kroner. Kom med til et møde her 


Af Rasmus Birkerod

"Vi skal have sat nogle penge af til vores ERFA-projekt. Hvor meget synes I? 100.000?"

Provst Jens Elkjær Petersen sidder for bordenden i sognegården i Borup denne onsdag formiddag. Medlemmerne i Køge Provstis provstiudvalg nikker. Der synes at være bred konsensus.

"Er der andet, vi gerne vil," spørger Jens Elkjær igen.

Situationen rundt om bordet denne onsdag er typisk. For det er provstiudvalgets arbejde sat på spidsen; fordele penge fra kirkeskatten til menighedsrådene i provstiet og – som her – forskellige samarbejdsinitiativer på tværs i provstiet som ERFA-projektet. 

For Køge Provstis vedkommende skal små 60 millioner kroner fordeles til 12 menighedsråd. Det er provstiudvalget (provsten, en valgt præst og seks læge medlemmer), der beslutter hvordan kagen deles.

Så når Køge Sogn får tildelt 10,2 millioner kroner, Herfølge får 9,1 millioner kroner og det langt mindre sogn i Lidemark får 1,1 million kroner, så er det i sidste ende, fordi de otte medlemmer har besluttet, at det skal være sådan.
 

Det er her pengene er

Provstiudvalgsmedlemmers indflydelse er derfor meget stor, hvilket velsagtens står i kontrast til, hvor stor den brede befolknings kendskab til provstiudvalgene er.

Kunne man ligefrem kalde udvalgene for ”kirkens hemmelige magtcentral”? 

"Ja, den beskrivelse kan jeg godt forstå," siger et af medlemmerne, Mark Jensen fra Herfølge, der er i gang med at afslutte sin første valgperiode.

"Den centrale økonomi i folkekirken ligger i provstiet. Jeg tror, at provstiudvalget er et større omdrejningspunkt i folkekirken, end man lige er klar over. Det er her, at vi prioriterer hvilke sogne, der får pengene, og hvilke større anlægsopgaver, vi skal sætte i gang," siger Mark Jensen, der også sidder i menighedsrådet i Herfølge.

Mødedeltagerne rundt om bordet er da tydeligvis også velforberedte. Denne onsdags dagsorden har 176 sider med bilag, der skal læses igennem inden mødet.

"Vi bruger nok i gennemsnit tre timer på at læse det igennem," fortæller et udvalgets andre medlemmer, Nadia Sandberg fra Køge.
 

Lader sognekasketten blive hjemme

Provstiudvalgets arbejde handler om at prioritere menighedsrådenes ønsker, for det er provstiudvalgene, der godkender og bevilger.

I den seneste valgperiode i Køge Provstiudvalg har en af de større prioriteter været at få bygget en ny præstegård i Bjæverskov. Der skulle findes lidt over fem millioner kroner. Til gengæld måtte man sige nej til for eksempel et ønske fra menighedsrådet i Herfølge om at få en ny materielhal.

På den måde er den store forskel fra arbejdet i menighedsrådet, at man i provstiudvalget lader sognekasketten blive hjemme og er med til at varetage hele provstiets interesser, fortæller Nadia Sandberg.

"Jeg har fået indsigt i, hvor vigtigt det er, at vi husker, at vi er en del af et meget større fællesskab. Hvis ikke vi i menighedsrådet får penge til noget, vi ønsker, så er det fordi, der foregår noget et andet sted," fastslår Nadia Sandberg.

Her indskyder provst Jens Elkjær Petersen en hurtig bemærkning:

"Jeg tror i det hele taget, at det er vigtigt, at vi i kirken husker på, at det er vores allesammens penge, alle sammen."

Læs mere: Mark Jensen: Sådan er det at sidde i provstiudvalget
 

Det laver Provstiudvalget

 • Fastsætter kirkeskatten
 • Fordeler den kirkeskat, der opkræves i kommunen mellem de forskellige sogne
 • Godkender menighedsrådenes budgetter
 • Fører tilsyn med kirker
 • Godkender ændringer af kirkegårde, f. eks indretning, fældning af træer etc.
 • Godkender kirkegårdstaksterne
 • Fører tilsyn med præstegårde
 • Godkender menighedsråds beslutninger om køb og salg af fast ejendom
 • Godkender opførelse og ombygninger af kirkens bygninger
 • Skaber en ramme for samarbejde mellem menighedsråd i provstiet

Sådan bliver Provstiudvalget sammensat

 • Provstiets menighedsråd vælger 4-8 medlemmer.
 • Provstiets præster vælger 1 præst.
 • Provsten er født medlem.

 

Alle medlemmer af folkekirken kan stille op til provstiudvalgene. Det er ikke et krav, at man er medlem af et menighedsråd.