Arkiv 2021
Nyheder
Kirke og statistik

Folkekirken i tal: Kirkestatistik for 2020 er netop udkommet

Danmarks Statistik har netop offentliggjort tal, der viser, hvor mange, der blev døbt, viet, konfirmeret og begravet i folkekirken sidste år. Du kan også finde tal fra dit eget stift, provsti og sogn


Af Sidsel Drengsgaard

Hvor mange blev døbt, viet og begravet i folkekirken i 2020? Hvordan har tallene udviklet sig siden sidste år? Er der forskel fra stift til stift eller internt i stiftet?

De spørgsmål kan man få svar på i den kirkestatistik fra 2020, som Danmarks Statistik netop har offentliggjort. Danmarks Statistik har siden 2006 offentliggjort nøgletal fra folkekirken hvert kvartal. I februar måned publiceres tallene for fjerde kvartal, og de er særligt interessante, fordi man så har tallene for et helt kalenderår og kan spore eventuelle udviklingstendenser. 
 

2020-tal bærer præg af corona

Coronakrisen og de deraf følgende forsamlingsforbud påvirker som forventet antallet af dåb og vielser i det forgangne år. 

På landsplan er antallet af dåb faldet fra 40.633 i 2019 til 33.900 i 2020. Det er et fald på 6.733. I denne sammenhæng skal det anføres, at antallet af fødte børn i 2019 og 2020 er nogenlunde det samme. De lokale tal fra Roskilde Stift viser et fald på 870 dåb. I 2019 var der 5.009 dåbshandlinger i stiftets kirker mod 4.139 i 2020.

Hvad angår vielser ses på landsplan et fald på 2.299. I 2019 var 9.969 vielser i kirken, hvor der i 2020 var 7.670. De lokale tal fra Roskilde Stift viser et fald på 183 vielser. I 2019 var der 1.375 vielser i stiftets kirker mod 1.193 i 2020.
 

Biskoppen: Oplagt med ’tumlinge-dåbsgudstjenester’

Biskop Peter Fischer-Møller peger på dåbstallene som det mest iøjnefaldende ved statistikken for 2020.

”Det mest markante i statistikken er, at antallet af dåb faldt betydeligt under corona-nedlukningen. Ser man på tallene for de enkelte måneder i 2020, vil man se, at antallet af dåb faldt betydeligt under corona-nedlukningen fra marts til juni. Ikke fordi, vi ikke kunne holde dåb i denne periode, men fordi kun meget få kunne være med i kirken og til fest bagefter.”

Det interessante er så, at antallet af dåb fra juli til oktober er højere end i 2019, bemærker Peter Fischer-Møller.

 

Ser man på dåbstallene for de enkelte måneder i 2020, vil man se, at der er færre dåb under den første nedlukning end i de tilsvarende måneder i 2019. I takt med genåbningen af samfundet stiger dåbstallet og i juli, august samt oktober var der flere dåb end der var i de tilsvarende måneder i 2019. Tallene fra november og december 2020 er desværre ikke med i tabellen. 


”Det er virkelig glædeligt, at et flertal af forældre stadig finder det naturligt at bære deres små børn til dåben og lige så glædeligt, at mange unge vælger at blive døbt forud for konfirmationen, og at mange er blevet døbt i forbindelse med de sidste års tilbud om drop-in-dåb,” siger han.

Han opfordrer til, at man i provstier og sogne overvejer, hvad man kan gøre for at åbne muligheder for de forældre, der ikke fik deres børn døbt i corona-perioden.

”Måske udskød man dåben, fordi der ikke var muligt at fejre med familie og venner. Nu er børnene blevet ældre og det er oplagt at arbejde med og tilbyde ’tumlinge-dåbsgudstjenester’. Modeller for det er allerede under udarbejdelse,” lyder det fra Peter Fischer-Møller. 


Det laveste antal udmeldelser i 14 år

En anden ting biskoppen fremhæver ved tallene er, at antallet af udmeldelser, ifølge Danmarks Statistik, er det laveste antal udmeldelser i 14 år. I 2020 var der 9.053 personer på landsplan, der aktivt meldte sig ud af folkekirken.

”Vi kan glæde os over, at der er en så stor tillid til og stabilitet i relationen mellem folk og kirke. Medlemstallet er – bortset fra de manglende barnedåb i 2020 – næsten konstant. Og flertallet af de unge vælger fortsat at gå til konfirmationsforberedelse og blive konfirmeret,” siger Peter Fischer-Møller. 

 
Hvor finder man tallene?

Følg dette link til Danmarks Statistiks statistikbank. Her vælger du i menuen til venstre på siden menupunktet ”Kultur og Kirke”. Så klikker du på ”Folkekirken” og får mulighed for at se tal, der vedrører kirkelige handlinger eller medlemstal.

Indenfor begge kategorier er det muligt at se både landsdækkende tal og tal fra et enkelt stift, provsti eller sogn. Det er også muligt at få medlemstallene filtreret i forhold til alder, uddannelse, socioøkonomisk status og herkomst.

En anden mulighed er at dykke ned i tallene på FUV- Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenters hjemmeside, hvor de ved hjælp at tabeller, kort og andre grafiske elementer, gør kirkestatistikken mere overskuelig. Her findes også en vejledning til at læse kirkestatistikken korrekt.

 

Ny årlig undersøgelse fra FUV: Danskerne og folkekirken

 

FUV - Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter har taget initiativ til en ny årlig spørgeskemaundersøgelse kaldet ”Danskerne og folkekirken”.

 

Den er udført første gang i 2020 og planen er, at den skal gennemføres hvert år.

 

”Danskerne og folkekirken” skal berige den eksisterende kirkestatistik med et bedre indblik i befolkningens forhold til folkekirken.

 

FUV skriver om undersøgelsen fra 2020: 
”Fra årets undersøgelse vil vi fremhæve tilliden til folkekirken og dens forankring i lokalsamfundet. 68 % har meget stor tillid eller ret stor tillid til folkekirken. Kun 5 % har slet ingen tillid til folkekirken. Når vi spørger respondenterne om, hvilken rolle folkekirken spiller i deres lokalområde, svarer 50 %, at den spiller en positiv eller lidt positiv rolle. Kun 2 % oplever, at folkekirken spiller en negativ eller lidt negativ rolle. Folkekirken opleves altså som en troværdig organisation, der bidrager til livet i lokalsamfundet.”

 

Læs mere om undersøgelsen her