Arkiv 2021
Nyheder
Billede fra Domkirken af bænke med kirkegængere med corona-afstand

Folkekirken åbner endnu mere

Allerede fra onsdag den 21. april kan der holdes gudstjenester af almindelig længde og med fællessang, ligesom der igen kan være flere deltagere både indendørs og udenfor


Tekst: Alle Stifter
Foto: Rune Hansen Folkekirkens Nødhjælp 2020

Tilbage til de gamle corona-regler. I hvert fald som vi kendte det hele efteråret i 2020. Det er konsekvenserne af den aftale om genåbning af folkekirken og andre trossamfund, som nu er på plads. På mange områder betyder ændringerne, at retningslinjerne for folkekirken bliver ført tilbage til dem, der var gældende indtil nedlukningen i slutningen af december, og de korte gudstjenester blev indført efter julen.

Konkret er der nu ikke længere tidsbegrænsning på 30 minutter for gudstjenester eller andre kirkelige handlinger. Salmebøgerne kan også komme i brug igen, for anbefalingen om ikke at have fællessang er også væk.

Der kan samtidigt være flere med til gudstjenester, bryllupper og begravelser. Arealkravet bliver lempet fra syv og en halv til to kvadratmeter per person, når man sidder ned og til fire kvadratmeter, hvis man står op. Altså det arealkrav, som var gældende indtil jul.  

I flere måneder har vi skullet holde to meters afstand til hinanden. Det behøver vi ikke længere, nu kan vi nøjes med én meter. Med mindre der skal synges – så hedder det to meters afstand.

Til stor glæde for konfirmanderne bliver det muligt for børn og unge under 18 år at mødes op til 25 personer indendørs til foreningsaktiviteter – for eksempel som konfirmandundervisning. Børne- og ungdomskor må vente lidt endnu med at komme i gang, for aktiviteter, hvor sang er bærende, er fortsat ikke tilladt for så mange. Her gælder forsamlingsforbuddet på 10 personer fortsat.

For de voksne gælder her desuden stadig det almindelige forsamlingsforbud på 10 personer, hvis for eksempel litteraturkredsen vil mødes inde i kirkens lokaler. Til gengæld gælder det udendørs forsamlingsforbud på max 50 personer også for aktiviteter som højskoleaftener, sorggrupper og lignende. Så hvis der er flere end 10 personer i litteraturkredsen, kan man mødes udenfor. For menighedsrådene gælder det fortsat, at man må mødes 10 mennesker plus lønnet personale/personer der modtager vederlag.

Find de nye retningslinjer her. De er gældende fra onsdag den 21. april 2021.