Arkiv 2021
Nyheder

Diakoni i Roskilde Stift på dagsordenen

Med udgangspunkt i en kortlægning af det diakonale arbejde i stiftet mødtes præster, andre ansatte, frivillige og kommunale medarbejdere til en dag i diakoniens tegn  


Af Sidsel Drengsgaard

De dybblå højskolesangbøger var fundet frem på Galleri Emmaus i Haslev på en lidt regnfuld, men alligevel smuk septemberdag, hvor Roskilde Stifts Diakoniudvalg havde sat diakonale aktører i stiftet stævne til debat om, hvad menighedsråd, provstiudvalg og stift vil med diakonien i kirken.  

Udgangspunktet for samtalen var en stor kortlægning af diakonien i Roskilde Stift udarbejdet af FUV - Folkekirkens Uddannelses og Videnscenter og igangsat af stiftsrådets diakoniudvalg. Den kan du læse mere om og finde via dette link.

Den blev præsenteret af vidensmedarbejder på FUV, Bjarke Schønwandt Mortensen. Men inden han fik ordet slog den fyldte sal op på nummer 359 i de dybblå sangbøger: 

"Ham takker alle vi med sang
for alt, hvad han har givet,
for hvad han vokse lod i vang,
for ordet og for livet."

Der blev sunget godt med på Grundtvigs efterårssalme, og ganske symbolsk pegede det femte vers på udgangspunktet for det diakonale arbejde, der denne dag var i centrum; Alt er vi blevet givet af vores skaber, og det må vi i taknemlighed give videre til hinanden og dem, der har hjælp behov. 


Diakonien historisk set

Biskop Peter Fischer-Møller indledte dagen med en velkomst, hvor han kort ridsede den historiske udvikling i det diakonale arbejde op. 

"Diakonalt arbejde har haft mangfoldige udtryk op gennem årene. Efter reformationen var diakonien ikke længere forankret i klostrene, men indtil velfærdssamfundet var en realitet, var omsorgen for ældre, fattige og syge kirkens område."

Biskop Peter Fischer-Møller bød velkommen - og deltog i resten af dagens program og debat om udviklingen af diakonien i Roskilde Stift. 

Han forklarede, at der med fremkomsten af velfærdssamfundet skete en øget individualisering.

"Også i teologien, hvor eksistensteologien og altså den enkeltes forhold til Vorherre har fyldt meget. Det er ikke dårligt, men vi skal huske på, at kristendom aldrig er en privat sag. Den handler om den enkelte, men i høj grad også om fællesskabet, for kristendommen lever ved at blive delt," sagde biskoppen og rundede sin velkomst af med Frans af Assisi:

"Sørg for hele tiden at prædike evangeliet og brug om nødvendigt ord."


Møde mellem ligeværdige 

Og netop den praktiske omsorg for mennesket var også i fokus, da Mette Møbjerg Madsen, generalsekretær i Samvirkende Menighedsplejer, holdt et inspirationsoplæg om konkrete diakonale tiltag. Men først brugte hun altså nogle ord til at forklare en udvikling i forståelsen af, hvad diakoni er.

"Vi er gået fra en forståelse af diakoni som en disciplin, hvor vi hjælper den hjælpeløse til en forståelse af diakoni som et møde mellem mere ligeværdige parter," forklarede hun. 

Hun præsenterede deltagerne for Den norske kirkes definition af diakoni, der lyder:

Når vi gør følgende, er vi diakonale:

  • udviser næstekærlighed
  • invitere ind i inkluderende fællesskaber
  • værner om skaberværket
  • kæmper for retfærdighed

"Det kan være en god idé at tale om, hvordan jeres diakonale tiltag afspejler disse værdier," opfordrede Mette Møbjerg Madsen. 

Herefter fortalte hun om Kirke Care, der arbejder med tryghedsskabende nærvær i byernes natteliv og relationsskabende nærvær i boligområder. 

Og mange andre initiativer, for eksempel Folkekirkens Feriehjælp, seniorhøjskole, internationale fællesskaber, Stop Madspil, computerhjælp, genbrugsbutikker og fællesskabet blandt de frivillige. 
 

Kærlig opsang fra diakonikonsulent

Efter en flot frokost var der sat tid af til at deltagerne inddelt provstivis kunne tale om den inspiration, de netop var blevet præsenteret for samt hvilke spørgsmål og overvejelser FUVs undersøgelse gav anledning til. 

Dagen blev rundet af med en skarp replikrunde og debat i salen. 

Provst i Odsherred, Karin Bundgaard, fortalte om det interne samarbejde om diakoni i Odsherred Provsti og om kirkens samarbejde med øvrige aktører.

"I Odsherred Provsti er vi meget lokale, og vi kender hinanden. Det er en fordel, når vi skal samarbejde om diakonale tiltag," fortalte hun.   

Dagen blev rundet af med en skarp replikrunde med bidrag fra provst i Odsherred, Karin Bundgaard, diakonikonsulent i De Samvirkende Menighedsplejer Sanne Glerup Damborg og forandringsagent i Slagelse Kommune, Adam Holst.

Diakonikonsulent i De Samvirkende Menighedsplejer Sanne Glerup Damborg fik den næste replik - og gav både kirke, kommune og de diakonale organisationer en kærlig opsang og en opfordring til at se op, få øje på hinanden og samarbejde. 

"Vi har alle et ønske om at lave diakoni og hjælpe dem, der har hjælp behov," lød det. 

Forandringsagent i Slagelse Kommune, Adam Holst, var blevet tildelt den sidste replik inden ordet blev givet frit. 

"Det eneste rigtige for os er at samarbejde med kirken, for her er der en masse fællesskaber, som mange af de borgere, vi forsøger at hjælpe, kan drage nytte af," lød det blandt andet. 


 

Anette Hinge

Kirke- og kulturmedarbejder i Haslev Sogn

Hvorfor er du med på temadagen?

Diakonien er grunden til mit arbejde. Det er det jeg laver - og laver meget af. Hos os i Haslev Sogn er vi optaget af at lave meningsfulde og inkluderende fællesskaber. Derfor er det godt at være med i dag og blive inspireret og sætte fokus på samarbejde på tværs i stiftet og med eksterne aktører. Tallene fra FUV's undersøgelse, vi er blevet præsenteret for i dag, kan give et overblik over, hvad der foregår i stiftet og give anledning til samtale om, hvordan vi definerer diakoni. 

Mie Danielsen

Frivillig i menighedsplejen i Svogerslev Sogn

Hvorfor er du med på temadagen?

Alt vores arbejde i menighedsplejen har været lukket ned under corona, og nu er vi ved at få vores aktiviteter igang igen. Det har vi måttet fokusere på, selvom vi før corona-situationen havde talt om nye tiltag. Men så har vi meldt os til i dag for at få inspiration og nye idéer med hjem, som vi måske kan folde ud, når vi har fået det eksisterende igang igen.