Arkiv 2020
Nyheder
Teologistuderende i gruppearbejde på karrieredagen.

Teologistuderende: Jeg var i tvivl, men karrieredag gav mig værdifuldt indblik i præstegerningen 

Hvordan er det at være præst? Det spørgsmål fik Kjerstin Tetzlaf og 24 andre teologistuderende mange gode svar på til en karrieredag arrangeret af de tre sjællandske stifter i fællesskab


Af Sidsel Drengsgaard

Fredag eftermiddag summer konventhuset af liv, da 25 teologistuderende er på besøg for at få svar på spørgsmålet: Hvordan er det at være præst?

Og det er der ikke bare ét, men mange svar på.

Derfor har arrangørerne – Roskilde Stift, Helsingør Stift og Københavns Stift – indbudt en stribe præster, en provst, en biskop og tre uddannelseskonsulenter til at komme med deres bud.

De studerende talte både med præster i byen, på landet, en arresthuspræst, en vikarpræst og præster, der er nye i embede og mere erfarne præster.

Studerende: Karrieredag var med til at give mig afklaring

29-årige Kjerstin Tetzlaf deltog i karrieredagen. Hun er teologistuderende på femte semester og har den seneste tid overvejet, om hun skal fortsætte på kandidatdelen af uddannelsen.

”Jeg tilmeldte mig arrangementet, fordi jeg har været usikker på, hvad det egentlig vil sige at være præst, så jeg tænkte, at her var en mulighed for at undersøge det,” siger Kjerstin Tetzlaf.

Hun fortæller, at præsternes oplæg gjorde det mere virkeligt og konkret for hende, hvad det vil sige at være præst.

”Jeg blev virkelig smittet af deres glæde ved deres arbejde. Det virkede til, at de hvilede meget i sig selv. En af præsterne fortalte, hvordan hun havde været i tvivl om, hvorvidt hun skulle være præst, men at hun var landet det rigtige sted. Hendes fortælling kunne jeg virkelig spejle mig i,” fortæller Kjerstin Tetzlaf. 

Efter karrieredagen har hun besluttet, at hun vil fortsætte på teologistudiet.

”Jeg fik et indblik i, at en præsts hverdag kan se ud på mange forskellige måder. Nogle prædiker hver søndag, andre en gang om måneden. Andre har mange møder og koordinationsopgaver. Der er forskel på land og by. De forskellige fortællinger fik mig til at overveje, hvor jeg skal søge hen i fremtiden,” siger hun.

Fokus på muligheder og vilkår i præstegerningen

Uddannelseskonsulent i Roskilde Stift, Anita Hansen Engdahl, glæder sig over Kjerstin Tetzlafs oplevelse på karrieredagen.

”Vi har fra stifternes side netop ønsket at give de studerende et nuanceret og ærligt indblik i præsteembedets forskellige muligheder og vilkår. Det har været vigtigt for os at give de studerende blik for, at de ikke træder ind i en fastlåst præsterolle, men, at det er muligt, at være præst, sådan som man er og altså i høj grad selv være med til at fylde sit embede ud,” siger hun.

Hun fortæller, at man i planlægningsgruppen har modtaget meget positive evalueringer på arrangementet.

”De studerende var glade for at møde så mange forskellige præster og flere pointerede, at de satte pris på, at oplæggene var ærlige og gav dem indblik i både de positive og negative aspekter ved de forskellige embeder,” siger Anita Hansen Engdahl. 

Karrieredag bliver en tradition

Planlægningsgruppen bag karrieredagen er enige om, at det fremover skal være en tradition med sådanne karrieredage. Tanken er, at værtsrollen skal gå på skift imellem de tre stifter. 

”Vi vil i stifterne gerne bidrage til, at de studerende fuldfører deres kandidatuddannelse, kommer på pastoralseminariet og kommer ud at virke som præster i folkekirken. Derfor er tiltag som dette så vigtigt,” siger uddannelseskonsulent i Roskilde Stift, Anita Hansen Engdahl. 

På karrieredagen blev de studerende også informeret om muligheden for i løbet af studietiden at komme i både lønnet og ulønnet praktik i stifterne. I Roskilde Stift skal man henvende sig til Anita Hansen Engdahl, hvis man er interesseret i et sådant forløb. Så vil hun i samarbejde med den studerende tilrettelægge et praktikforløb, der matcher den studerendes og stiftets ønsker. 
 

På karrieredagen blev der lyttet opmærksomt til oplæg fra flere præster, der fortalte ærligt og nuanceret om deres arbejdsliv.  

Biskop Peter Fischer-Møller deltog også i karrieredagen. 

Karrieredagen blev holdt i konventhuset i Roskilde samme dag, som statsministeren meldte nye corona-restriktioner ud. Derfor kunne man mødes 25 studerende foruden arrangører og oplægsholdere.   

Uddannelseskonsulent i Roskilde Stift, Anita Hansen Engdahl, fortæller, at de studerende i deres evaluering af karrieredagen pointerede, at de satte pris på, at oplæggene var ærlige og gav dem indblik i både de positive og negative aspekter ved de forskellige præsteembeder.