Arkiv 2020
Nyheder
Billede af fyrværkeri

Nytårshilsen fra biskoppen 2021

I Danmark er 1256 døde af corona i 2020. I hele verden er tallet oppe på 1.807.135. Peter Fischer-Møller opfordrer til, at vi mindes dem, når solen ringes ned for sidste gang i 2020

 

Hver aften ringer klokkerne fra det søndre tårn i Roskilde Domkirke. Klokkerne ringer Guds fred over byen og landet og verden.

Hver aften ringer klokkerne landet over og verden over.

I aften kl. 17.00 ringer klokkerne for sidste gang i 2020 Guds fred over et år, som blev meget anderledes, end vi havde tænkt og håbet på for et år siden.

Det var allerede så småt begyndt for et år siden, i Wuhan, i Kina. En virus af arten corona havde fået navnet COVID 19 og havde allerede gjort en del mennesker alvorligt syge. I løbet af et par måneder havde virussen spredt sig over hele kloden.

Det er et meget specielt år, som går mod sin ende, når vi lytter til aftenklokkernes ringen kl. 17 i aften.

Alle verdens lande er blevet påvirket af corona-pandemien. Tydeligere end ellers har det vist sig, at vi på tværs af alverdens forskelle mellem mennesker og folk deler en fælles sårbarhed. Vi kan blive syge, vi kan miste nogle af dem, vi holder af, vores samfund kan blive ramt og lukket ned, vores håb og drømme for vores egen og vores børns fremtid kan pludselig blive væltet, og vi må sammen finde nye veje.

I Danmark er 1256 døde af corona i 2020. I hele verden er det officielle corona-dødstal oppe på 1.807.135, men vi må nok regne med, at ret mange flere er døde af corona i den 3. verden. Jeg talte således med den koptisk ortodokse biskop Thomas fra Anafora i Ægypten forleden. Han fortalte, at flere gamle end sædvanligt er døde i Ægypten, uden at man har fået undersøgt, om de var smittet med corona. Og rigtig mange har mistet deres arbejde og livsgrundlag, og derfor er sulten i den 3. verden - og de dermed følgende sygdomme og dødsfald - stigende.

Ved et årsskifte ser vi tilbage på året, der gik og tænker på dem, som døde i årets løb. I år er mange mennesker døde uden at kunne have deres nærmeste omkring sig, og i kirkerne har der for at begrænse corona-smitte-risikoen været begrænsninger på, hvor mange der kunne deltage i bisættelser og begravelser. Sorg og savn og uvished har slidt på mange.

Kampen mod coronavirus fortsætter ind i 2021, og kræver en indsats af hver enkelt af os - som samfund og myndigheder og befolkning kloden rundt. Samtidig kan vi glæde os over, at de vacciner, som er blevet udviklet på rekordtid, kan give os håb om at slippe ud af pandemiens skygge i det kommende år. Efter en jul uden de gudstjenester, vi havde planlagt og glædet os til at deltage i, ser vi frem til fra 4. januar igen at kunne holde gudstjenester sammen i kirkerne – selvfølgelig fortsat under iagttagelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger – for her at kunne dele evangeliet og herfra at få sat vores liv i perspektiv og hente mod og håb til de hverdage, der venter os.

Når aftenklokkerne ringer i aften, vil vi sammen med vores svenske brødre og søstre (kl. 18.00 i aften vil kirkeklokkerne i Sveriges 13 domkirker ringe på samme tid i ti minutter til minde om de mennesker, som er døde under coronapandemien) og kristne overalt i verden huske på dem, vi har mistet i årets løb, og vi vil lade klokkerne minde os om, at vi som mennesker lever under Guds himmel med et fælles ansvar for kloden i det år 2021, vi i morgen tager fat på.

 

Peter Fischer-Møller