Arkiv 2020
Rapporter
Ny kommunikationsmedarbejder i Roskilde Stift

Ny kommunikations-medarbejder i Roskilde Stift

En rød tråd i journalist Sidsel Drengsgaards virke er kirke og kommunikation. Nu skal hun varetage rådgivnings- og kommunikationsopgaver i Roskilde Stift

Stiftets kommunikationsudvalg har pr. 1. september ansat Sidsel Drengsgaard som kommunikationsmedarbejder.

Hun er uddannet cand. comm. i journalistik og filosofi fra Roskilde Universitet og blev herefter ansat som journalist på Kristeligt Dagblad, hvor hun var med til at skabe og lancere det digitale fagmedie Kirke.dk. Hun kendte huset i forvejen, da hun, som et led i sin uddannelse, var i praktik på avisen og tidligere har fungeret som fagredaktør på Kristendom.dk.

Sidsel Drengsgaard glæder sig til at begynde arbejdet i Roskilde Stift.

“Jeg glæder mig til at arbejde i og for folkekirken. Roskilde Stifts mission er at være en gæstfri folkekirke. Min ambition er, at mit arbejde med stiftets kommunikation må afspejle den værdi,” siger Sidsel Drengsgaard.

En af de første store opgaver, der venter hende, er at udarbejde en ny kommunikationsstrategi i samarbejde med biskoppen, stiftskontorchefen og Stiftsrådets kommunikationsudvalg.

En anden kerneopgave er at agere faglig ressourceperson og sparringspartner for biskoppen, stiftsadministrationen samt kommunikationsansvarlige i stiftets 12 provstier og 313 sogne.

Sidsel Drengsgaard er 36 år og gift med Martin Drengsgaard, der er sognepræst på Nørrebro i København. Sammen har de tre døtre på 1, 4 og 8 år.

Hun tiltræder stillingen d. 1. september 2020 og afløser journalist Rasmus Birkerod, der fortsat vil være tilknyttet stiftet som freelancer.