Arkiv 2020
Nyheder
Billede fra forside af en rapport om mobning i folkekirken. Forestiller to hænder med en grafisk illustration af en kirke

Ny handleplan ved seksuel chikane 

Arbejdsmiljøudvalget i Roskilde Stift har netop udarbejdet en handleplan ved seksuel chikane mod præster. Læs den her 


Handleplan ved seksuel chikane mod præster i Roskilde Stift

Udarbejdet af Arbejdsmiljøudvalget i Roskilde Stift


Indledning ved biskoppen 

Igennem de sidste måneder har der været stor offentlig opmærksom om seksuelle overgreb, seksuel chikane og uønsket seksuel opmærksomhed. Det har særligt været den politiske verden og medieverdenen, der har været i fokus. Det hænger sandsynligvis sammen med, at man her har at gøre med store hierarkisk opbyggede organisationer med mange midlertidige ansættelser og diverse magtstrukturer og dermed forbundne afhængighedsrelationer. 

Folkekirken er anderledes organiseret, og måske har seksuel chikane derfor ikke de samme udfoldelsesmuligheder hos os. Vi er her i Roskilde Stift ikke blevet gjort bekendt med mange sager om seksuel chikane. Men det betyder ikke, at det ikke findes. 

Med handleplanen her vil vi gøre det legitimt og naturligt at tage emnet op for eksempel ved provstikonventer. Vi vil gøre det klart, at seksuel chikane er uacceptabelt, og at tilsynet i samarbejde med præsternes tillidsvalgte vil gøre hvad vi kan for at forebygge seksuel chikane. Vi vil tage enhver henvendelse alvorligt, og i samråd med den, der henvender sig, handle på oplysningerne. Og vi vil kunne stille professionel hjælp til rådighed, hvis der er brug for det. 

Peter Fischer-Møller, Roskilde, november 2020
 

Det skal være legitimt at tale om 
 • Del dine oplevelser med din provst eller tillidsvalgt (arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant).
 • Skriv dine oplevelser ned som hjælp for din hukommelse og synliggørelse af et evt. gentagende forløb.
 • Det er ikke skamfuldt at tale om seksuel chikane!
   

Hvad er seksuel chikane?

 • Der er tale om seksuel krænkende adfærd, når du ufrivilligt udsættes for uønsket seksuel opmærksomhed – fysisk, verbal eller ikke-verbal.
   
 • Det er din oplevelse af den krænkende handling, der er afgørende, intentionen er uden betydning.

Det skal være trygt at gå videre med 
 • Provsten eller den tillidsvalgte har handlepligt! De tager din fortælling alvorligt og behandler den fortroligt.
 • I samråd med dig udarbejder provsten (eller biskoppen, hvis provsten er part i sagen) en handlingsplan for det videre forløb.
 • Handlingsplanens udgangspunkt er, at der er nultolerance overfor seksuel chikane og uønsket seksuel opmærksomhed. Handlingsplanen vil holde sit vedvarende fokus på håndtering af den konkrete sag og mulighed for forebyggelse fremadrettet.
   
Det skal være let at få yderligere hjælp  
 • Roskilde Stifts personaletiltag-konto kan yde økonomisk bistand ved behov for terapeutisk forløb. Kontakt biskoppen.
 • Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning (FAR) kan i samråd med provst/biskop kontaktes for konsulentbesøg og arbejdsmiljøhjælp på arbejdspladsen. Telefon: 21 79 11 11. Mail: mail@kirketrivsel.dk
 • Arbejdstilsynet kan kontaktes for anonym rådgivning. 
  Telefon: 70 22 12 80. Hjemmeside
   

Seksuel chikane –tages alvorligt

 • Seksuel chikane er et arbejdsmiljøproblem, ikke dit personlige ansvar.
   
 • Krænkende adfærd, som bryder straffeloven, anmeldes til politiet.
Der henvises i øvrigt til