Arkiv 2020
Nyheder

Biskoppens juleaftensprædiken

Julegudstjenesterne er aflyst, men jul bliver det alligevel. Læs Peter Fischer-Møllers juleaftensprædiken derhjemme 

 

Salmer
I Den Danske Salmebog: Nr. 94104121

Bøn
Gud lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne jord. Amen

Prædiken
Det er stort. Ubegribelig stort, det vi fejrer her i julen.

At Gud blev menneske.

At Gud som et nyfødt menneskebarn kom til verden, og som voksen mand kaster lys over vores liv med hinanden, dæmper vores bekymringer og åbner vores hjerter for mere end os selv og vores egne.

Eller som englene sang det den første jul:

”Ære være Gud i det højeste og på jorden. 
Fred til mennesker med Guds velbehag!”

I år må vi på grund af coronavirus fejre julen anderledes, end vi plejer. Uden fælles kirkegang, men foran radioer og skærme, uden samlinger af familie og venner, men i små grupper eller alene derhjemme.

Men julen er her, og det er stort. Ubegribelig stort.

At Gud blev menneske, at han i barnet i Betlehem, i manden fra Nazareth viser sin solidaritet med og kærlighed til denne corona-plagede verden og os skrøbelige og bekymrede mennesker. Han kommer til os og fortæller os: Du er ikke alene. Jeg er med dig i tid og evighed.

Det budskab har vi rigtig meget brug for at dele lige nu, hvor vi kan føle os triste og modløse over det nedlukkede samfund og de aflyste julegudstjenester.

I år må vi, i stedet for at gå i kirke, lade juleevangeliet kaste sit lys over os hjemme ved juletræet.

Og derfor vil jeg i min lille juleprædiken her tage fat i netop juletræet i stuen med stjernen i toppen, kuglerne, guirlanderne, hjerterne og lysene på grenene.

Først det ret mærkelige, at vi tager et grantræ ind i stuen. Et møde mellem den naturlige verden og en fortælling, der forbinder os med en verden, som rækker ud over det naturlige, som vi kan forstå. Det minder os om kernen i juleevangeliet, at den Gud, som er uden for vores fatteevne, møder os i noget så naturligt som et lille nyfødt barn.

Og så er der stjernen i toppen af træet. Stjernen som leder vores tanker mod den stjerne, der ledte de vise mænd fra østen til stalden i Betlehem. Man har gennem tiderne spekuleret meget over, hvordan det forholdt dig med den stjerne. 

Astronomer har ment, at der var tale om, at planeterne Jupiter og Saturn med mange års mellemrum står så tæt på hinanden, at de ser ud som et lysende himmellegeme. Det skete efter beregningerne i tiden omkring Jesu fødsel. Sidste gang det skete, var for 800 år siden, da man var i gang med at bygge Roskilde Domkirke. Og netop nu kan vi igen se det meget sjældne himmelfænomen. 

Ud over disse astronomiske finurligheder, så minder stjernen os om, at barnet i Betlehem og manden fra Nazareth hører til i den lange bibelske historie, som begynder med skabelsen og fortællingerne om Adam og Eva, Noa, Moses, David og alle profeterne. Sådan er det, vi forstår noget overhovedet, sådan er det, hændelser får betydning for os, ved at sætter ord og begreber på det, ved at vi fortolker det ud fra den tradition, vi står i og den viden, vi har i forvejen. Jesus forstod sig selv og blev af de første kristne forstået ud fra den jødiske tradition og Det Gamle Testamente. Og vi forstår og fortolker videre på juleevangeliet ud fra vores tradition og vores erfaringer – også dem vi lige nu står i med de skærpede corona-restriktioner.

Så er der kuglerne, vi hænger på træet. De er små jordkloder, tegn på at juleevangeliet og kristendommen ikke kun er noget, der har med os og vores tro og traditioner at gøre her i Danmark, men at evangeliet forbinder os på tværs af sprog og kulturer og verdensdele, gør os til medmennesker på tværs af alt det, der ellers adskiller os. I dag og de kommende dage bliver der holdt julegudstjenester og andagter verden over, hvor man lytter til budskabet om barnet i krybben og englenes sang til de frygtsomme og marginaliserede hyrder: 

"Frygt ikke! Se jeg forkynder jer en glæde, som skal være for hele folket." 

Derfor har vi også engle på juletræet.

Og vi har guirlander. Symboler på, at juleevangeliet ikke kun er til dig og mig hver for sig, at vi som mennesker er gensidigt afhængige af hinanden og forpligtede på hinanden, og at evangeliet er til deling og lever ved at blive delt.

Til sidst er der hjerterne. De flettede julehjerter, som fortæller os om Guds grænseløse kærlighed til denne corona-plagede verden og os frygtsomme og skrøbelige mennesker

Jesus blev født i nat for 2020 år siden, et virkeligt lille levende menneskebarn med 5 fingre på hver hånd og 5 tæer på hver fod, og et lille bankende hjerte, der fortalte hans forældre, at han levede, at han klarede skærene. På trods.

Og som det var begyndt med Jesu fødsel, sådan blev hele hans liv: En kamp imod al det, der prøver at tage glæden og modet fra os og sløve vores sans for hvert eneste menneskes uendelige og umistelige værdi. Han endte med at sætte livet til i den kamp, men døden fik ikke gjort det af med hans grænseløse og grænsesprængende kærlighed til denne verden og os mennesker. Hans kærlighed er et lys midt i verdens mørke. Derfor sætter vi som noget af det vigtigste også lys på juletræet.

Sådan kan det pyntede juletræ minde os om Guds nærvær i vores liv på tværs af alle corona-begrænsningerne.

Det er da ufatteligt stort, at den magt som er ophav til alt her i universet fra det mindste atom til de fjerneste stjernetåger, den magt, vi kalder Gud, blev menneske for at vise os sin kærlighed og åbne vores øjne for kærligheden som vores livs dybeste gave og opgave.

Som Gud satte sig i vores sted, skal vi sætte os i hinandens. Alt hvad du vil at andre skal gøre mod dig, det skal du gøre mod dem, sagde julebarnet, da han blev voksen.

Det er ubegribelig stort og ganske ligetil.

Det er bare at tage fat.

Glædelig jul! 

Amen.


Kirkebøn:

Himmelske Fader

Tak for julen.

Tak for betlehemsbarnet og det lys

han kaster over vores liv.

Vi beder for alle syge og sørgende mennesker.

Vi beder for ofrene for krig og ulykke

Vi beder for hele din corona-plagede verden,

at vi midt i det tunge og svære ved,

at vi ikke er ladt alene,

men mærker glimt af din nærhed og trøst.

Vi beder om at du i din Helligånd

vil være med din kirke verden over og også hos os.

Tak fordi du stadig puster nyt liv i os med evangeliet om at intet - end ikke døden -  vil kunne skille os fra den kærlighed du har vist os i Jesus Kristus.

Tak for naturens skønhed og rigdom.

Vi beder dig om at vække os til agtelse og taknemmelighed, for hvad du giver, så vi, som har nok, gerne deler med dem, der lider nød.

Værn os mod grådighed, selvtilstrækkelighed og uretfærdighed.

Vi beder for Danmark og for alle andre folk og lande:

Lær os gensidig respekt og forståelse, så freden kan slå rod i verden og friheden blive virkelig for alle mennesker.

Vi bedre for dronning Margrethe og for alle, der har fået betroet et ansvar her og ud over jorden, at de må bruge magt og indflydelse til din ære og deres medmenneskers gavn.

Vi beder dig:

Lad din juleglæde nå hvert menneskehjerte og giv os alle din nåde, fred og velsignelse og nu og altid del i dit evige liv. 

Amen