Arkiv 2020
Nyheder
Biskoppen deltog i digital FN-konference om klima og religion

Biskoppen deltog i FN-konference om klima og religion

Religiøse ledere fra hele verden mødtes i denne uge - digitalt - for at drøfte, hvordan trossamfund kan bidrage til løsninger på klimaudfordringerne. Peter Fischer-Møller deltog fra sit kontor i Roskilde


Af Sidsel Drengsgaard
Foto: Rasmus Birkerod

I FN-regi er der netop afholdt en konference, Faith for Nature, hvor over 400 religiøse ledere fra hele verden og alle større religioner var samlet - digitalt - for at diskutere og udveksle viden om, hvordan trossamfund verden over kan bidrage til at løse klimaudfordringerne og nå de 17 verdensmål.

Biskop Peter Fischer-Møller deltog i denne uge i konferencen fra sit kontor i Roskilde, da corona-situationen betød, at man måtte afvikle konferencen digitalt fremfor at mødes på Island, som det ellers var planlagt.  

Kun hovedtalerne og arrangørerne mødtes fysisk på Island, hvorfra de afviklede konferencen digitalt og sendte ud til hele verden. Den islandske præsident, Guðni Th. Johannesson, åbnede konferencen.

Troen spiller en rolle i klimakampen

Det er Peter Fischer-Møllers oplevelse, at der på konferencen var en stor fælles opmærksomhed på vigtigheden af, at religioner og videnskab trækker på samme hammel i forhold til de globale udfordringer omkring klima, biodiversitet og forurening.  

"Der var fokus på de særlige bidrag, som trossamfund og trosbaserede organisationer kan yde både praktisk og bevidsthedsmæssigt. Vi bevæges som mennesker ikke kun af, hvad vi ved, men også - og endnu stærkere - af, hvad vi holder af, hvad vi drømmer om og hvad vi tror på. Og der er i den grad brug for det håb, som vi kan hente i vores tro," siger Peter Fischer-Møller. 

En samlet erklæring vedtaget

På baggrund af drøftelserne sendte man i går en samlet erklæring ud, der kan læses her.

Erklæringen skal præsenteres i forbindelse med ”The Fifth United Nations Environmental Assembly” i Nairobi, Kenya, i februar 2021.

Konferencen blev holdt i regi af ”The Faith for Earth Initiative” som hører hjemme i UNEP – The United Nations Environment Program.

Om initiativet skriver FN:

“Spiritual values for more than 80% of the people living on earth have been driving individual behaviors. In many countries, spiritual beliefs and religions are main drivers for cultural values, social inclusion, political engagement, and economic prosperity.”

FN udgav tidligere i år e-bogen "Faith for Earth: A Call for Action". Den kan læses gratis her.