Arkiv 2019
Nyheder

Selvmordet som pastoral udfordring

Efteråret har budt på to konferencer om selvmord. Provst fremhæver tre vigtige pointer fra konferencerne.


Et samarbejde mellem Roskilde, Helsingør og Københavns stifter har i efteråret ført til to konferencer om selvmord. Først i Roskilde den 24. oktober og siden i København den 7. august.  

Konferencen satte blandt fokus på, hvordan vi håndterer mødet med selvmordstruede. Provst Ulla Thorbjørn Hansen fra Slagelse Provsti fremhæver her tre væsentlige pointer fra konferencerne.

Selvmord koster mange mennesker livet i Danmark - og berører rigtig mange mennesker

Der er god grund til at gøre noget for at forhindre selvmord. Hver dag prøver henved 20 mennesker i Danmark at tage deres eget liv. Og hver dag ender omtrent to af forsøgene med selvmord. Hvis man går ud fra, at enhver af disse personer har kontakt med hver mindst 5 mennesker, så er der tusinde mennesker årligt, der rammes af selvmord. Og det betyder også, at så godt som alle sognepræster kommer i berøring med selvmordstruede mennesker og efterlevende efter selvmord.

Selvmord er aldrig et resultat af en enkelt faktor eller hændelse. Selvmordsadfærd er et komplekst fænomen, som skyldes psykologiske, biologiske, sociale og personlige forhold. Impulsivitet spiller også en vigtig rolle, særligt blandt unge mennesker. Og fremfor kun at arbejde med at forstå, hvad der får et menneske til at ønske at tage sit eget liv, er det vigtigt, at vi arbejder med at forstå, hvad der får mennesker til at leve. Selvmordsforebyggelse handler kort fortalt om at arbejde med livet, og det som betyder noget i livet. 

Der er lavet et undervisningsmateriale for præster

Præster har ugentligt kontakt med mange forskellige mennesker - både unge og ældre - og kan med en aktiv indsats være med til at forebygge selvmord. Vi kan uddannes og dermed øge vores viden om selvmordsadfærd og hjælpe mennesker, der udviser eller har risiko for selvmordsadfærd og selvmordstanker

Der er i 2017 lavet en rapport om præsters forebyggelse af selvmord blandt sårbare og udsatte grupper. På baggrund af denne rapport er der lavet et undervisningsmateriale, som alle præster efter min mening bør gøre sig bekendt med. Materialet omhandler bl.a. selvmordets historie, myter og fakta om selvmord og selvmordsforsøg, den sjælesørgeriske samtale og samtaleteknik samt etiske overvejelser.

Af materialet fremgår det bl.a. at der er en del myter om selvmord, som det er værd at gøre op med. At spørge til selvmordstanker kan f.eks. ikke fremprovokere selvmordsforsøg – hvilket ellers har været almindeligt antaget i mange år. Det er forkert at gå ud fra, at selvmord er et personligt valg, ligesom det er forkert at gå ud fra, at folk der foretager ufarlige selvmordsforsøg, ikke ønsker at dø. Det er også forkert at gå ud fra, at folk, der taler om selvmord, ikke kan finde på at tage deres liv.
 

Der er hjælp at hente

Selvmord kan forebygges! Der er hjælp at hente både for de selvmordstruede og for dem, som er efterlevende efter selvmord.

Uddannede fagfolk yder rådgivning og støtte gennem et individuelt samtaleforløb. Børnefamilier og dårliggående kan få besøg i eget hjem. Hjælpen er gratis. NEFOS kontaktes på tlf. 63 121 226 eller pr. mail: kontakt@nefos.dk. Som fagperson kan du altid få sparring og rådgivning. Se: www.nefos.dk

Når efterlevende efterspørger kontakt med andre, der har prøvet det samme, er Landsforeningen efter selvmord en mulighed. Kontakt pr. tlf. 70 474 212. Se: www.efterladte.dk

Især om aftenen og natten kan selvmordstanker, sorgen eller angsten føles særligt tyngende for de efterlevende. Der er hjælp at hente anonymt på Livsliniens rådgivning tlf. 70 201 201. Se: www.livslinien.dk

eller læs mere i den nye bog: I selvmordets kølvand – Hjælp til at bære det ubærlige,  udgivet på forlaget Eksistensen og skrevet af Elene Fleischer og Liselotte Horneman Kragh.

Se evt. også den nyreviderede beredskabshåndbog: www.folkekirken.dk/beredskab, hvor der nu er indført et afsnit om sjælesorg i forbindelse med selvmord.