Arkiv 2019
Nyheder

Nyt fra udvalgene

Global Kristendom: Peter Fischer-Møller orienterer fra torsdagens møde.

Nyt fra Global Kristendom

Der var møde i udvalget vedr. Global Kristendom d. 5/12. Mødet var ramt af mange afbud, men da vi er et udvalg med mange medlemmer var vi alligevel 7 om bordet. Tre drøftelser/beslutninger var særlig vigtige:

I forbindelse med gennemgangen af udvalgets økonomi for 2019 og budget 2020 vedtog vi, at vi vil gøre en helhjertet indsats for at få et overblik over, hvad der faktisk sker rundt omkring i stiftet inden for de tre områder, vi arbejder med: mellemkirkelige relationer (venskabsmenigheder, besøgsrejser o.l.), religionsdialog (migrantarbejde, dialogkaffe, konferencer m.m.) og mission (provstivolontører, indsamlingsprojekter i samarbejde med missionsselskaber o.l.). Udvalgets medlemmer samler hver for sig informationer, og biskopper skriver ud til provsterne og beder dem indrapportere hvad de kender til af projekter og aktiviteter i deres provstier. Oplysningerne sendes til Anita Engdahl inden 1/2 20.

Der inviteres til et åbent møde om erfaringer og visioner for samarbejdet mellem missionsselskaberne og menigheder og provstier i menighedslokalerne ved Sankt Bendts Kirke i Ringsted d. 10. marts 2020 kl. 17.30-21. Mødet er tænkt som et erfaringsdelings- og inspirationsmøde, der skal gøre det klart for menigheder og kirkefolk i Roskilde Stift, at samarbejdet med kirker og kristne i andre lande og verdensdele giver mindst lige så meget som det kræver.

David Varming Winsløw er tovholder for migrantarbejdet i Roskilde Stift. Ud over David har to præster i stiftet kvoter af deres stillinger knyttet til arbejdet med migranter og religionsdialog, og vi har et netværk af præster fra provstierne, som fungerer som lokale forankringspunkter for migrantarbejdet. David er i samarbejde med Søren Dalsgaard fra Det Mellemkirkelige Råd ved at kortlægge arbejdsopgaverne og der arbejdes på en vejledning, som kan bruges ude i provstierne.

Peter Fischer-Møller