Arkiv 2019
Nyheder
Biskoppens julekort med ønsker om glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår

Biskop Peter Fischer-Møller sender her sin jule- og nytårshilsen til kirkefolket i Roskilde Stift.

Kære alle i Roskilde Stift

Lige om et øjeblik er der rigtig mange af os, der i kirkerne og rundt om juletræerne derhjemme synger løs af julesalmerne:

 

Julen har bragt velsignet bud,

Nu glædes gamle og unge.

Hvad englene sang i verden ud,

Nu alle små børn skal sjunge.

Grenen fra livets træ står skønt

Med lys som fugle på kviste;

Det barn som sig glæder fromt og kønt,

Skal aldrig den glæde miste.

 

Glæden er jordens gæst i dag

Med Himmel-kongen, den lille.

Du fattige spurv, flyv ned fra tag

Med duen til julegilde….

 

Er det ikke herligt med spurven og duen, der også selv holder julegilde?

Og det juletræet som er pyntet med lys som fugle på kviste.

Min gamle onkel Ove, som var skovmand, tog det helt bogstaveligt og satte julelysene tæt på rækker ved siden af hinanden, for sådan sidder nogle af fuglene jo derude i træerne for at beskytte og varme hinanden.

For digteren B.S. Ingemann bliver det grønne juletræ en aflægger af livets træ i Paradisets have. Juleevangeliet om barnet i krybben, om Gud der blev menneske for at nå sin verden og sine mennesker med sin grænsesprængende kærlighed, inviterer os med ind og rækker os et lysegrønt håb midt i en bøvlet tilværelse.  Og vi synger og mærker et pust af paradis, når vi går rundt om træet med hinanden i hænderne. Det pust af paradis får vi lov at dele. Det skal vi bære med os ud i livet med hinanden og med resten af Guds skaberværk i julen og i året der venter på os. Det er der brug for!

Ved indgangen til 2019 var der her i Roskilde Stift 576.234 medlemmer af Folkekirken. Det er 78,5 % og dermed folkekirkens stiftet suverænt mest medlemsrige forening.

Kristen tro lever ved at blive delt. Overalt i stiftet bliver der hver eneste søn- og helligdag holdt højmesser og mange andre slags gudstjenester. Der holdes andagter på hospitaler, i arrester, på plejehjem og uddannelsesinstitutioner. Præster taler dagligt med mange mennesker i fortrolighed.

Kirkens mange faggrupper fra gravere, kirketjenere, kordegne, kirke-kulturmedarbejdere, organister, sangere, pædagoger og diakoner leverer hver dag en kæmpe indsats for folkekirken i Roskilde Stift. Det er en stor glæde at følge det engagement og den faglige dygtighed, der lægges for dagen.

Folkekirkens ansatte gør det dog ikke alene. Folkekirkens grundlag er medlemmerne, de valgte og de frivillige og den indsats, de lægger for dagen.

Læs biskoppens fortolkning af Arne Haugen Sørensens maleri "Den Store fortælling".

Mere end 200 menighedsråd og næsten 2.000 menighedsrådsmedlemmer arbejder hårdt med at tage vare på 330 kirkens ejendom og kirkebygninger, styre budgetter, varetage arbejdsgiveransvar og prioritere indsatsområder. Det er et stort og uvurderligt arbejde. Og tusindvis af andre frivillige lægger mange timer i alt fra kaffebrygning til konfirmandlejre.

Hver eneste lille indsats er betydningsfuld. På alle niveauer i folkekirken udfoldes der innovation og virkelyst. I Roskilde Stift så mange nye tiltag dagens lys. Der er rekordtilmelding til konfirmandtræffet i Domkirken.

I mange provstier har man inviteret til drop-in-dåb, og mange mennesker i alle aldre er her blevet døbt. Og i Næstved har man holdt det første drop-in-vielse-arrangement. For første gang i mange år er der indviet en ny kirke – Trekroner Kirke i Himmelev sogn øst for Roskilde. I Køge begyndte kirken at være til stede med eksistenssamtaler på byens spillesteder og værtshuse. I Odsherred flyttede provstikontoret sammen med turistinformationen og tilsluttede sig desuden et projekt om kirken i sommerlandet.

Især kirkens samarbejde med det øvrige civilsamfund og kommuner er sat på dagsordenen i stiftet i 2019. I Odsherred og Greve-Solrød provstier inviterede jeg og de lokale provster menighedsrådsmedlemmer og præster sammen med borgmestre, repræsentanter fra kommunen, foreningslivet, erhvervslivet og civilsamfundet til at drøfte, hvor kirken er på vej hen, og hvilke forventninger og muligheder der er for samskabelse mellem kirke, civilsamfund og kommune.

Folkekirken fik i sommer en ny kirkeminister, Joy Mogensen. Vi kender Joy godt i forvejen her i Roskilde Stift, for hun har været vores borgmester i en årrække. Jeg glædede mig over, at kirkeminister Joy Mogensen ved sin tiltrædelse sagde, at hun ønsker at være en god vicevært for Folkekirken og de øvrige trossamfund.

Hun vil lægge sig i selen for at sikre os gode rammer for vores arbejde. Og så har hun tre fokusområder, som hun mener at folkekirken og de øvrige trossamfund har noget vigtigt at bidrage til: grøn omstilling, social ansvarlighed og sammenhængskraft i samfundet. Det passer rigtig godt sammen med nogle af de visioner, vi har i Roskilde Stift.

Det giver også anledning til lysegrønt håb!

Jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

Peter Fischer-Møller