Arkiv 2017
Nyheder
Regnbuekonference 2017

Regnbuekonferencen

Repræsentanter fra Roskilde, Helsingør og Københavns Stift og fra den katolske kirke i Danmark mødtes med repræsentanter fra migrant-menigheder på Sjælland. En årligt tilbagevendende begivenhed i kirkeverdenen. Arrangør er Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg i København i samarbejde med Tværkulturelt Center. D. 26. september lagde Københavns Domkirke hus til dette års konference.

Tekst og billeder af Jørgen Michael Rasmussen

Ligesom mange danskere mødes i menigheder i udlandet, så har også mange herboende udlændinge eller folk med deres rødder i udlandet deres egne menigheder her i Danmark. Regnbuekonferencen er en mulighed for de forskellige kristne menigheder til at mødes, netværke, inspirere hinanden og ikke mindst diskutere fælles udfordringer. De færreste migrantmenigheder er nemlig understøttet af deres hjemlande og mange migrantmenigheder har ikke deres egne kirkebygninger i Danmark. Deres forhold er meget ulig de forhold, som f.eks. den danske kirke i udlandet har.

Regnbuekonferencen bestod af en gudstjeneste-del med medvirken af kor fra migrantmenighederne fra Cameroun og Filippinerne og af en dialog-del. Ved konferencen deltog repræsentanter fra menigheder med rod så forskellige steder som bl.a. Rwanda, Vietnam, Serbien, Ghana, Myanmar, Rumænien, Kina og Sverige. Alle repræsenterede menigheder holdt korte oplæg om deres menighedsliv og indgik i en livlig dialog med ordstyrer Karsten Fledelius.

Biskop i Københavns Stift Peter Skov-Jacobsen mente, at det var vigtigere end nogensinde før med disse konferencer, dels fordi verden er blevet mindre, og der kommer flere og flere udlændinge til landet, og dels fordi han mente, at det var en kærkommen lejlighed til at hente inspiration fra hinanden.

Biskop i Roskilde Stift Peter Fischer-Møller var meget enig. Han mente, at den danske folkekirke nogle gange har en tendens til at være et meget lokalorienteret kirkesamfund, og at mødet med migrantmenighederne er en chance til at få et mere globalt perspektiv på religionen. Han så desuden de mange menigheders fokus på omsorg for skaberværket og det økumeniske samarbejde i f.eks. Grøn Kirke organisationen som eksempler på gode samarbejdsmuligheder på tværs af menighederne.

Mange af migrant-menighederne skitserede de mangeartede problemer, de arbejder med i det daglige. Det kan være manglende lokaler til at forsamles i, sprogproblemer, en skiftende medlemsskare eller udfordringer med at skabe et fællesskab for personer med forskellig konfessionel baggrund. Men flere mente også, at de bestemt kunne tilbyde inspiration til den danske folkekirke.

Amon Nkusi Kijana fra Bethel World Mission Church i Herlev pegede således på deres menigheds gode erfaringer med at engagere ungdommen i kirken. Gerard Niyongabo fra Kristus Alliance Kirken i Valby, pegede på deres dialogiske tilgang i gudstjenesten – for, som han sagde, hvordan skal man kunne komme til at forstå Bibelen, hvis man ikke må stille spørgsmål i gudstjenesten. Og Abel Zemreth Kidana fra Eritrea provokerede med et glimt i øjet de indfødte danskere til ikke at have så travlt med mission i udlandet, når der nu – efter hans mening - var så meget mere behov for det lige uden for deres dør her i Danmark.

Regnbuekonference 2017

Regnbuekonference 2017

Regnbuekonference 2017

Regnbuekonference 2017

Regnbuekonference 2017

Regnbuekonference 2017