Arkiv 2017
Nyheder

Reformationsfejring og provstidag i Køge Provsti

Den 29. oktober fejrede man reformationen i Sankt Nicolai Kirke i Køge og efterfølgende provstidag i Køge Hallerne.

Tekst og foto: Jørgen Michael Rasmussen
 

Det var en mørk og stormfuld morgen, da dagen i søndags oprandt for reformationsgudstjeneste i Sankt Nicolai Kirke i Køge og efterfølgende provstidag i Køge Hallerne. Men da gudstjenesten startede spillede solstrålerne muntert gennem de store kirkevinduer. Og lyset bidrog til at kaste glans over en festlig fejring af 500 året for reformationen.

Reformationsgudstjenesten var en fælles provstigudstjeneste for Køge Provsti, og kirken var fyldt til bristepunktet, da gudstjenesten startede med, at alle provstiets præster gik i procession ned ad kirkegulvet. De mange fremmødte kunne opleve smuk korsang fra provstiets forskellige kor, samt lytte til læsninger fra Romerbrevet 1, 16-17, Romerbrevet 8. 8-10 og Lukas 1, 46-55.

Provstiets præster brugte lejligheden til at udfolde Luthers opgør med den katolske præstationsfromhed, Luthers pointe om, at mennesket i sin ageren bør være en ”træl” for Gud, og fællessangen som en vigtig del af den Lutherske gudstjeneste og vores mulighed for at sætte ord på vores undren over at blive set af Gud.

Efter Gudstjenesten gik turen for provstiets ansatte og menighedsrådsmedlemmer til Køge Hallerne, hvor der var fælles spisning samt debat om Luthers betydning i dagens Danmark mellem teologiprofessor Niels Henrik Gregersen og politiker Nasser Khader fra Det Konservative Folkeparti. Debatten blev styret af journalist Niels Krause-Kjær.

Begge kombattanter var enige om, at Martin Luther og hans tanker har haft stor betydning for den måde, hvorpå vi tænker mange ting i dag. Niels Henrik Gregersen betonede betydningen i forhold til vores menneskeopfattelse, gudsopfattelse og vores måde at tænke kirke på. Nasser Khader derimod betonede Luthers betydning som katalysator for det, vi i dag opfatter som ”danskhed”, og udtrykte håb om, at Islam ville lade sig inspirere af den kristne reformation – især med henblik på en skriftlig fornyelse af de hellige tekster.