Arkiv 2017
Nyheder
Trekroner Kirke under opførelse

Ny kirke vokser frem på en eng i Trekroner

Det er ikke så tit, at der bliver bygget nye kirker i Danmark. Men lige nu er der en meget spændende og spektakulær kirke på vej i nybygger-bydelen Trekroner i Roskilde under Himmelev sogn.

Kirken er tegnet af arkitektfirmaet Rørbæk og Møller, og hele konceptet for kirken er blevet til i tæt samarbejde med menighedsrådet for Himmelev sogn. Ønsket for kirkebyggeriet er både at ende op med et markant stykke arkitektur, som spiller sammen med og op til de mange nye bygninger i Trekroner-bydelen, og en kirkebygning, der udmærker sig ved at have et multifunktionelt kirkerum. Det er således tanken, at selve kirkerummet ikke kun skal danne ramme for gudstjenester, dåb og begravelser, men også danne ramme om møder, arrangementer, konfirmand-undervisning og som et dagligt mødested, hvor menigheden kan komme og drikke en kop kaffe og snakke med hinanden. Man har på en måde tænkt kirke og sognegård sammen i ét hele med det mål at skabe en bygning, som med tiden kommer til at emme af liv også i hverdagen.

Imens bygningen langsomt rejser sig på engdraget, er menighedsrådet i gang med at invitere beboere fra lokalsamfundet til en række lyttemøder. Tankegangen er at blive klogere på, hvad menigheden i et nyt område som Trekroner efterspørger hos folkekirken, og hvilken rolle som beboerne drømmer om, at kirken skal spille for dem.

Trekroner Kirke under opførelse

Pia Bille, som er forkvinde for menighedsrådets byggeudvalg, glæder sig til at møde sognet til lyttemøderne: ”Vi inviterer bevidst forskellige typer af segmenter og interessegrupper fra lokalområdet til byde ind med tanker og ideer, da vi jo gerne skal være hele sognets kirke. Vi har selv en masse ideer til, hvordan vi kan være kirke, men gennem vores lyttemøder får vi helt sikkert nyt input til, hvordan vi kan gøre det bedre.”

Ifølge Pia Bille skrider byggeprojektet planmæssigt frem. Allerede nu kan man få en fornemmelse af, hvordan kirken med de organiske former kommer til at tage sig ud, hvis man kigger forbi Lysalléen i Trekroner. Det er planen, at kirken skal indvies og tages i brug i påsken 2019.