Arkiv 2017
Nyheder
Portrætfoto af Stinna Ahrenst

Hvad konfirmanderne gerne vil have!

Konfirmandundervisning er en vigtig del af det folkekirkelige arbejde med de unge. Det er således væsentligt hele tiden at revurdere, hvordan denne opgave kan gribes bedst muligt an. Ligesom samfundet hele tiden ændrer sig, så ændrer de unge sig også - og dermed hele undervisningsudfordringen.

I Roskilde Stift er Stinna Ahrenst ansat som religionspædagogisk konsulent og sammen med det religionspædagogiske udvalg, skal hun kvalificere undervisningen i kristendom indenfor stiftet. Man kan konsultere Stinna, hvis man ønsker ny inspiration til undervisningen og løbende er hun ude at tale med alle nyansatte præster i stiftet.

Stinna Ahrenst er for tiden ved at lave en grundig undersøgelse af den nuværende konfirmandforberedelse. Undersøgelsen er en del af et master-speciale i teologi, som Stinna er ved at færdiggøre, men tanken er, at resultaterne skal kunne bruges aktivt i hendes daglige konsulentarbejde.

Stinna Ahrensts undersøgelse består i en række kvalitative interviews med både præster og med de unge, som går til konfirmationsforberedelse, og målet er at afdække, hvornår konfirmandundervisningen fungerer bedst.

”Det er vigtigt, at folkekirken har fokus på dette område”, udtaler Stinna Ahrenst, ” det er jo folkekirkens fremtid, som det drejer sig om. Hvis vi skal kvalificere vores arbejde overfor konfirmander, så skal vi lære at lytte til, hvad konfirmanderne gerne vil have. Vi har nogle gange en tendens til i kirken til at fokusere på, hvad vi gerne vil formidle, fremfor at have fokus på dem, vi gerne vil formidle til. Derfor er jeg ude at snakke med en masse konfirmander om, hvad de synes er god undervisning. ”

Selvom Stinna ikke er færdig med sin undersøgelse og sin master, så er der allerede nogle klare pejlemærker fra hendes arbejde:

”Først og fremmest er det skægt, at kunne konkludere, at konfirmanderne over en bred kam efterlyser mere hardcore viden om kristendom. Selvfølgelig er de også interesserede i tale om de følelsesmæssige og personlige sider af troen – men de vil meget gerne have hældt mere konkret viden på. Måske fordi de unge i dag ikke har nogen større viden med hjemmefra. Så står det meget klart, at god undervisning for konfirmanderne er undervisning, hvor de tager del. Traditionel tavleundervisning duer ikke. De unge vil inddrages og motiveres, og det skal være sjovt. Ikke i nødvendigvis betydningen humoristisk, men i den betydning, at det skal opleves som relevant og engagerende. De unges virkelighed skal være tænkt ind i undervisningen.

Og endelig har det vist sig, at relationen mellem præst og elever er overordentlig vigtig. Hvis man som underviser har overskud til at engagere sig i eleverne, så lønner det sig i forhold til elevernes udbytte."