Arkiv 2017
Nyheder
Reformationen fejres i Danmarks største provsti

Danmarks største provsti fejrede reformationen

D. 31/10 var det 500 år siden af munken Martin Luther slog 95 teser op på døren ind til slotskirken i Wittenberg. Teserne var et opgør med den katolske kirkes pengemaskine, hvor man kunne købe sig til frelse. Denne adfærd var ifølge Luther i strid med Bibelen. Hans modige opgør med kirkens praksis førte til splittelse af den daværende kirke og en dannelse af det vi i dag kender som protestantismen.

Tekst og foto: Jørgen Michael Rasmussen
 

Dette jubilæum blev på årsdagen markeret med reformations-festgudstjenester over hele landet blandt andet i Sct. Peders kirke i Næstved.

”Vi er Danmarks største provsti og i dagens anledning stiller vi op med hele 23 præster til denne gudstjeneste – og de 6 af dem skal i funktion i løbet af gudstjenesten”, således indledte tidligere borgmester og nuværende næstformand for Sct. Peders sogns menighedsråd Henning Jensen festgudstjenesten. Og et imponerende syn var det, da de mange præster gik i procession op af kirkegulvet i fyldt kirke.

Reformationen blev fejret via betagende korsang fra Bo Holtens Musica Ficta og Sct. Peders Kirkes Pigekor, Christian Kampmann Larsens energiske orgelspil på Svaleredeorgelet og gennem fællessang af salmer med tekster af Martin Luther.

Sognepræst i Vejlø Helle Paulsen holdt en prædiken, hvor hun delte glæden over reformationen og hvad den har betydet for et verdensomspændende protestantisk fællesskab. Men prædikenen var også en opsang til os alle om ikke at blive for tilbagelænede i vores tro. Hun mente, at man godt kunne bruge den gamle LO-boss Thomas Nielsen berømte ord om arbejderbevægelsen – ”Vi har sejret ad helvede til” – om Folkekirken, og at man skulle passe på, at troen ikke blev en selvfølgelighed. Hun opfordrede os til at læse lidt mere i Bibelen, vende tilbage til de kristne rødder og slå dørene op til den store verden – også med hensyn til en kristen næstekærlig omsorg for de mange også kristne flygtninge, der i disse år kommer til landet.

Efter udgangsbønnen læst af Anni Jacobsen, menighedsrådsformand i Kvislemark-Fyrendal- Førslev sogne, var kirken vært ved en stor reception med Luther-øl og kage.

Blomster og dåbefond ved kor.

Gruppefoto af præsterne.

Koret synger i kirken.

Børnekoret synger i kirken.

Deltagende præster.

En flaske Lutherøl.

Nadver.