Arkiv 2015
Nyheder

Folkefest, da Danmarks Radio kom til Gershøj

På de fire første søndage i november viser DR K gudstjenester, der er optaget i Gershøj Kirke i Roskilde Stift. Vi var med til optagelserne.


Tekst Bo Nygaard Larsen Foto Rune Hansen

Pølsevogn, fadøl og gudstjenester på stribe.

Sådan var det, da Danmarks Radio tirsdag den 20. og onsdag den 21. oktober optog fire tv-gudstjenester i Gershøj Kirke i Lejre Provsti. Dermed var kirken, der ligger i Sæby-Gershøj Sogn, med til at sætte Roskilde Stift på medielandkortet – ikke mindst i forhold til gudstjenesternes overordnede tema om klima og kirke med et yderligere fokus på december måneds klimatopmøde i Paris. COP21.

»Vi er glade for, at vi har fået denne mulighed for at vise, hvad vi kan her i sognet. Vi er jo optaget af klimaet, så derfor var det oplagt, at det var det, der var udgangspunkt i gudstjenesterne,« siger sognepræst Helene W. Rasmussen, Sæby-Gershøj Sogn.

Sognet er blandt andet kendt for den årlige TRO - økologisk kirkefestival, og det var da også en af grundene til, at Danmarks Radio valgte at optage de fire gudstjenester i sognet.

»Det er spændende med koblingen mellem kirke og klima, og jeg er imponeret over, hvor meget Roskilde Stift gør for den-ne sag. Derfor har vi valgt at lave det som et tema ved disse fire gudstjenester,« siger Flemming Stentoft, der er tilrettelægger på tv-gudstjenesterne.

De fire elementer. Danmarks Radio havde ønsket fire forskellige prædikanter ved gudstjenesterne.

Udover Helene W. Rasmussen var det sognepræst Mikkel Højholt, Vellerup og Ferslev Pastorat i Helsingør Stift, Mette G. Merrald, Lyndby og Kirke Hyllinge Pastorat samt biskop Peter Fischer-Møller.

For Helene W. Rasmussen, der har været med til at koordinere præstevalget, var det indlysende at spørge Mikkel Højholt, selv om han bor og arbejder i nabostiftet.

»I vores økologiske kirkefestival arbejder vi sammen med sogne i Frederikssund Provsti i Helsingør Stift. Derfor var det naturligt at vise tv-seerne, at vi sagtens kan arbejde sammen på tværs,« siger hun.
Prædikenerne havde - ud over den pågældende søndags tekst
– de fire elementer jord, vand, luft og ild som temaer. Helene W. Rasmussen prædikede over jord.

»Det er ikke altid let at prædike over et tema, der også skal passe ind i søndagens tekst. På den anden side har det også været en udfordring, og præ-dikenen har derfor givet mig anledning til at reflektere yderligere over kirkens forhold til klimaet,« siger hun.

Opdraget til engagement. TV-optagelserne var en begiven-
hed af de store. Derfor havde menighedsrådet samarbejdet med bylaugene i Sæby og Gershøj om det praktiske arbejde.

Og her blev der ikke sparet. På den anden side af kirkegårdsmuren havde bylaugene opsat et telt, hvor de fra en pølsevogn serverede hot dogs, mens en anden bod skænkede øl og kaffe. Det meste naturligvis økologisk.

Og det glædede Camilla Mikkelsen, der er medlem af menighedsrådet.

»Det økologiske tema, vi er kendt for her i sognet, passer mig godt. For mig er det vigtigt, at vi i kirken også tænker på ressourcerne,« siger Camilla Mikkel-
sen.

I forbindelse med tv-gudstjenesterne havde hun bagt kager, og det ligger fint i tråd med hendes behov for at engagere sig.

»Jeg er opdraget til, at man skal engagere sig i sit lokalsamfund, og nu er mit bidrag at være medlem af menighedsrådet og bakke op om vores kirkeliv,« siger hun.

Den samme holdning har Jørgen Larsen. Han har siddet i menighedsrådet fra 1996 til 2004 og igen siden 2012. I forbindelse med tv-optagelserne passede han den kombinerede øl- og kaffebod.

»Vi bor ikke så mange her i sognet, så derfor må vi alle give en hånd med. Og det gør vi gerne. Især når det er et arrangement som dette, der kan gøre os lidt kendte,« siger Jørgen Larsen. 


Sådan sender DR K

Søndag den 1. november kl. 14.00. Allehelgen
Prædikant
Sognepræst Mette Griffenfeldt Merrald, Kirke Hyllinge-Lyndby, Roskilde Stift 
Tema
Luft

Søndag den 8. november kl. 14.00. 23. søndag efter Trinitatis
Prædikant
Sognepræst Helene W. Rasmussen, Sæby-Gershøj, Roskilde Stift
Tema
Jord

Søndag den 15. november kl. 14.00. 24. søndag efter Trinitatis
Prædikant
Biskop Peter Fischer-Møller, Roskilde Stift
Tema
Ild

Søndag den 22. november kl. 14.00. Sidste søndag i kirkeåret
Prædikant
Sognepræst Mikkel Højholt, Ferslev-Vellerup, Helsingør Stift
Tema
Vand