Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder fra Stiftet 2023
Nyheder

Jobopslag: Økonomifuldmægtig

Folkekirken har tradition for at være en arbejdsplads i konstant forandring og med gode udviklingsmuligheder

I Roskilde Stiftsadministration får du 18 daglige kolleger inden for jura, økonomi, administration og kommunikation.

Økonomi er vigtig! Med en række nye opgaver på tapetet samt en relativ ny biskop og en ny stiftskontorchef er stillingen opnormeret til en fuldtidsstilling.  Vores trofaste medarbejder gennem 12 år har nemlig valgt at gå på pension.

 

Du kommer til at samarbejde og være sparringspartner for biskop og stiftskontorchef, foruden resten af teamet med jurister, bispesekretariat, SLM (Stifternes Løncenter for Menighedsråd) og AdF (Folkekirkens administrative fællesskab). Vi er 19 medarbejdere, der har vores gang i Det gule Palæ i hjertet af Roskilde.

 

DINE OPGAVER: DRIFT - ØKONOMISTYRING – CONTROLLING

Vi lover, at du kommer til at sætte dit præg på processer og vil være med til at forme din rolle.

 

De løbende opgaver

 

-          Sikre at den daglige økonomiske drift fungerer på operationelt niveau og være støttefunktion til ledelsen inkl. regnskab og fakturering i økonomisystem, kontering og afstemning. Udarbejdelse af mindre regnskaber for udvalg og events (Landemode, stiftsdag, stiftspræstestævne, mv.)

-          Udarbejdelse af det kommende års budget samt løbende budgetopfølgning for stiftets bevillinger til præsteløn, administration og løncenter

-          Kirkeministeriet: Kvartalsvis budgetopfølgning og årsrapport

-          Afstemningsarbejder, rapportering til Stiftsrådet om brug af midler under det bindende stiftsbidrag, gennemgang af årsregnskaber for provstiudvalgenes kasser, mv.

 

Udviklingsopgaver

 

-          Den fremtidige tilrettelæggelse af stifternes økonomi, herunder opdatering af regnskabsinstrukser, analyser, scenarieplanlægning og business-cases inkl. at beregne, opstille og anvende relevante nøgletal. Likviditetsstyring, herunder performancestyring inkl. rapportering til ledelse og stiftsråd. Du deltager i disse vigtige processer.

-          Ny budgetmodel for stiftsadministrationen

-          Implementering af ny model for opfølgning på forbrug under præstebevillingen samt implementering af nye retningslinjer for intern finansiel kontrol og aktivitetsbaserede budgetter

 

Du samarbejder med medarbejdere i stiftsadministrationen samt eksterne samarbejds­part­nere. Samtidig vil du arbejde selvstændigt. Du indgår i en ERFA-gruppe på landsplan med repræsentanter fra hver af de 10 stifter, der mødes to gange årligt.

 

SOM PERSON HAR DU: 

 

-          Uddannelse: HD, cand.merc., revisor eller anden relevant baggrund. Din specifikke faglige baggrund er mindre vigtig.

-          Værktøjer: Ferm til Excel, Bruger af et økonomisystem. Vi anvender Navision.

-          Kompetencer: Solid viden om økonomi, og du er en god formidler af dit stof.

-          Jobtilgang: Struktureret, selvkørende og resultatorienteret. Du er servicemindet med en problem­løsende tilgang. Du er åben og lyttende, og du trives med mange opgavetyper i en travl hverdag.


VI TILBYDER

 

-          En grundig oplæring og gode udviklingsmuligheder i et dynamisk miljø

-          Vekslende opgaver mellem drift og udvikling på en arbejdsplads med en hjælpsomhedskultur samt mange nye medarbejdere og nye måder at gøre ting på.

-          Gensidig fleksibilitet ved tilrettelæggelse af arbejdet.

Stillingen er i udgangspunkt en fuldtidsstilling efter Overenskomst for akademikere i staten eller anden relevant overenskomst. Der er mulighed for forhandling i forhold til arbejdstid.

Du refererer til Stiftskontorchefen.

 

YDERLIGERE INFORMATION & ANSØGNING


Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Stiftskonsulent Birgit O’Sullivan, bro@km.dk, M 5122 1979.

Send venligst CV, ansøgning og dokumentation for uddannelse med ”Økonomimedarbejder, Roskilde Stift” i emnefeltet til kmros@km.dk.

Ansøgninger behandles løbende, og alle henvendelser behandles naturligvis fortroligt.

Vi glæder os til at høre fra dig! 

Tiltrædelse: Den 1. december 2023 eller efter nærmere aftale.

 

OM ROSKILDE STIFT

Roskilde Stift strækker sig fra Odden til Østmøn. Stiftet består af 12 provstier, 313 sogne, 230 frivillige menighedsråd og 289 præster. I Roskilde stift er 75,8 % af befolkningen medlem af folkekirken.

 

Din arbejdsplads ligger i historiske rammer i Det gule Palæ ved Roskilde Domkirke. Du får 18 daglige kolleger inden for jura, økonomi og administration i Roskilde Stiftsadministration.

 

Stiftsadministrationen med Biskoppen i spidsen har ansvar for:

-         Økonomisk styring af stiftets økonomi

-         Øverste ankemyndighed for sager fra menighedsråd

-         Tilsyn med varetagelsen af bygningsvedligeholdelse, kirkegårdudvidelse og lignende

Biskoppen er den øverste myndighed i stiftet, og varetager det teologiske tilsyn med præster, der er tilknyttet provstier og sogne under stiftet.

Arbejdsstedet er Stændertorvet 3A, 4000 Roskilde  

 

Roskilde Stift ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund og opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.