Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder fra Stiftet 2023
Nyheder

Jobopslag: Kontorchef til stiftsadministrationen i Roskilde Stift

Vil du arbejde i en af Danmarks største organisationer med strategisk ledelse, udvikling, innovation, samt tværgående projekter for at skabe gode rammer for folkekirkens medlemmer, ansatte, folkevalgte og frivillige? Synes du, det er spændende at arbejde med tilsyn, økonomi, kulturhistoriske værdier, personaleledelse, jura samt frivillige og ansatte i folkekirken?

Roskilde Stift er et af landets 10 stifter med et indbyggertal på godt 750.000 indbyggere. Stiftsadministrationerne er de lokale ’styrelser’ i folkekirken, og samarbejder med de folkevalgte menighedsråd, præster og provster foruden Kirkeministeriet og eksterne parter. Roskilde stift består af såvel land- og forstadssogne samt købstæder Der er rige muligheder for den nye biskop og stiftskontorchef til at være med til at udvikle Roskilde Stift.

Stiftsadministrationens hovedopgaver er af såvel juridisk, økonomisk, administrativ samt strategisk karakter og omfatter blandt andet:

 • Understøttelse af biskoppen i stiftets mange opgaver
 • Generel rådgivning af stiftets 230 menighedsråd og 12 provstier
 • Sekretariatsbistand for Stiftsrådet og provstemoder i Roskilde Stift
 • Udviklings- og implementeringsopgaver
 • Byggesager vedr. kirker, præstegårde og sognegårde
 • Tilsyns- og godkendelsessager vedr. kirker og kirkegårde, herunder sager i relation til planlovgivningen
 • Sager om løn- og ansættelsesvilkår for præster og provster, kirke- og kirkegårdsfunktionærer
 • Arbejdsgiverrepræsentation i en række forhold over for stiftets præster og provster

Dine arbejdsopgaver

Som stiftskontorchef varetager du den daglige ledelse af stiftets 19 medarbejdere i forhold til hele paletten af opgaver i stiftsadministrationen. Dette indebærer bl.a. jurister, bispesekretærer, administrative medarbejdere, lønmedarbejdere, kommunikations- samt pressemedarbejdere, teologiske-, religionspædagogiske- og uddannelses konsulenter.

Du er samtidig biskoppens nærmeste rådgiver og sparringspartner på en lang række områder, f.eks. i spørgsmål om præster og provsters embedsførelse, procedurespørgsmål i menighedsråd, menighedsrådsvalg, kirkers og kirkegårdes brug samt udviklings- og samskabelsesprojekter med eksterne aktører. Desuden har du ansvar for stiftsadministrationens budget og regnskab.

På tværs af de 10 stifter indgår du med de øvrige stiftskontorchefer i tværgående projekter og strategisk ledelsessamarbejde. Endvidere vil du have det overordnede ansvar for Stifternes Løncenter for menighedsråd (SLM) (Roskilde), der servicerer menighedsrådene i Roskilde, København og Helsingør stifter. SLM Roskilde bistår sammen med SLM i Ribe og Haderslev Kirkeministeriet med tværgående styringsopgaver i forbindelse med løn og HR for kirkefunktionærer og andre ansatte. SLM fungerer som lønudbetalingskontor for ca. 8.600 lønmodtagere pr. måned. Dette omfatter lønrelateret HR-rådgivning, administration af regler og overenskomster, samt systemejerskab for lønsystemet.

Kompetencer

Vi forventer, at du har juridisk tæft, gode forhandlingsevner samt solid erfaring med økonomi og er habil IT bruger, der forventes at være i stand til at benytte F2, som stiftets øvrige medarbejdere. Vi ser gerne, at du har en længere videregående uddannelse som f.eks. cand.jur., cand.scient.pol., cand.polit., cand.merc. eller anden relevant uddannelse evt. suppleret med HD eller MBA. Vi byder din flerårige erfaring med ledelse og forvaltning velkommen.

På det personlige plan byder du ind med overblik, engagement og drive, samtidig med at vi forventer, at du er netværksskabende og samarbejdsorienteret i din tilgang til relationer. Det er væsentligt, at du på en gang er pragmatisk og empatisk. At du har et stærkt blik for de forskelligartede samarbejdspartneres og SLM kunders behov, anerkender værdien af godt kollegaskab og kan opbygge tillid. Vi har også brug for, at du kan bevare overblikket og håndtere perioder med højt arbejdstempo og mange deadlines.

Vi lægger endvidere vægt på, at du:

 • Bidrager til en proaktiv kultur præget af uhøjtidelig effektivitet samt service i forhold til folkekirkens interessenter
 • Har evner og lyst til at inspirere, motivere og kompetenceudvikle medarbejdere
 • Er i stand til at forbedre og udvikle nye løsninger og arbejdsgange med en høj kvalitet
 • Har stærke kommunikative evner i både skrift og tale
 • Har sans for samarbejde med og ledelse af frivillige
 • Har gode evner for samarbejde og forhandling
 • Har evner inden for sagsbehandling, drifte opgaver m.v.

Løn- og ansættelsesvilkår

Du bliver ansat i en fuldtidsstilling som stiftskontorchef med ledelsesmæssig reference til biskoppen. Ansættelsesområdet er Kirkeministeriet med tilhørende institutioner, og med tjeneste ved Stiftsadministrationen i Roskilde Stift.

Ansættelsen sker i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten med indplacering i løngruppe 1. Der er til stillingen mulighed for at forhandle et funktionstillæg og afhængig af kvalifikationer et kvalifikationstillæg i forbindelse med ansættelsen.

Vi ser gerne, at du kan begynde den 1. januar 2023 eller snarest derefter.

Mere information

Du kan læse mere om Roskilde Stift på www.roskildestift.dk. Du er også velkommen til at kontakte biskoppen over Roskilde Stift, Ulla Thorbjørn Hansen, på mail uth@km.dk, den teologiske konsulent Birgit O’ Sullivan på telefon 5122 1979 eller på mail bro@km.dk eller HR-chef i Kirkeministeriet, Henrik Vagner, på mail heva@km.dk, hvis du har spørgsmål.

Ansøgning

Din ansøgning skal indeholde:

 • Motiveret ansøgning
 • CV
 • Dokumentation for uddannelse.

Ansøgningsfristen er mandag den 30. oktober 2023, og der vil være 1. runde ansættelsessamtale tirsdag den 7. november og 2. runde ansættelsessamtale torsdag den 23. november 2023. Indimellem samtalerne vil der være et forløb, hvor du får lagt en personprofil (8. november – 14. november 2023) med efterfølgende tilbagelæsning.

Ministeriet ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund, og opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

 

Klik her for at ansøge