Fortsæt til hovedindholdet
Arkiv 2022
Nyheder

1000-års jubilæum og afsked med biskop nummer 64 

Ved en festlig og højtidelig gudstjeneste i Roskilde Domkirke i dag blev stiftets 1000-års jubilæum markeret. Samtidig var det biskop Peter Fischer-Møllers afskedsgudstjeneste efter 14 år i embedet 


Tekst: Sidsel Drengsgaard
Foto: Rune Hansen

Historiens vingesus!

På en dag som i dag, hvor det kongelige 1700-tals palæ i al sin gule vælde stod badet i sol - og byens vartegn siden middelalderen, den imponerende Roskilde Domkirke, dannede ramme om en 1000-års fejring - ja, så kunne man ikke andet end at mærke historiens vingesus. 

Da klokken slog præcis 14.00 trillede en kronebil op foran domkirken, og H.M. Dronningen blev modtaget af menighedsrådsformand ved Roskilde Domsogn, Anne Rosendal. Sammen gik de, begge klædt i blåt, ind i den smukt pyntede kirke, og festgudstjenesten tog sin begyndelse. 
 

H.M. Dronningen blev ledsaget ind i kirken af menighedsrådsformand ved Roskilde Domsogn, Anne Rosendal. 


Til toner af Händels "Glory and Worship" ledte stiftets biskop nummer 64 siden biskop Gerbrand, Peter Fischer-Møller, en procession bestående af gejstlige fra både ind- og udland ind i kirken. Foruden stiftets provster talte den blandt andre biskopperne fra København, Viborg, Lolland-Falster og Helsingør samt biskop for Den Katolske Kirke i Danmark. 

Den første - og ganske oplagte - salme blev sunget af den store menighed: 

"Tusind år stod Kristi kirke
på sin klippe blandt os trygt.
Tusind år vort Dannevirke
var den mod al fjendens frygt."

Efter Grundtvig-salmen fulgte en hilsen, en kollekt og en læsning fra det Gamle Testamente - Ezekiels Bog kapitel 33, vers 30 til 33.

Under gudstjenestens anden salme "Nu bede vi den Helligånd" klingede salmesangen, så den kunne høres udi hver en afkrog af den store kirke, der udgøres af intet mindre end to en halv millioner røde sten.

Dagens menighed blev udgjort af stiftets præster, repræsentanter for stiftets menighedsråd samt stiftets og biskoppens samarbejdspartnere. Da festgudstjenesten var biskoppens afskedsgudstjeneste, var hans familie og venner tillige repræsenteret, ligesom det har været muligt for alle interesserede at hente et adgangskort forinden.   
 

H.M. Dronningen deltog i festgudstjenesten i Roskilde Domkirke i anledning af Roskilde Stifts 1000-års jubilæum og biskop Peter Fischer-Møllers afskedsgudstjeneste.  

Biskop Peter Fischer-Møller ledte sin sidste procession ind i domkirken - i hvert fald som biskop over Roskilde Stift. 


Efter epistellæsningen fra Hebræerbrevet kapitel tre, vers 12 til 14 og trosbekendelsen, sang et særligt indbudt kor fra Irland, Saint Patrick's Cathedral Girls' Choir, en korsats. 

Herefter fandt biskop Peter Fischer-Møller vej op på prædikenstolen. Og det var på én og samme gang både helt som det plejer og alligevel helt anderledes. For denne prædiken blev hans sidste som biskop over Roskilde Stift.   

Først læste han søndagens tekst fra Matthæusevangeliet kapitel 11, vers 16 til 24. Her lød det blandt andet: 

"Men hvad skal jeg sammenligne denne slægt med? Den ligner børn, der sidder på torvet og råber til de andre: Vi spillede på fløjte for jer, og I dansede ikke; vi sang klagesange, og I sørgede ikke. For Johannes kom, han hverken spiste eller drak, og folk siger: Han er besat. Og Menneskesønnen kom, han både spiser og drikker, og folk siger: Se den fråser og dranker, ven med toldere og syndere!« Dog, visdommen har fået ret ved sine gerninger..."

"Evig fortabelse. Det lyder helt ærligt heller ikke så rart," lød en af biskoppens indledende betragtninger.

Og han tilføjede, at det jo godt kan virke lidt forstyrrende med sådan et budskab, når man nu er samlet for at fejre Roskilde Stifts 1000-års jubilæum. 

"Men det er jo svært at komme uden om, at Jesus selv godt kunne formulere sig ret skarpt, som vi hører det i evangeliet til i dag," konstaterede han, inden han foldede evangelieteksten ud og blandt andet sagde:   

"Jesus har spillet på fløjte for os i 2000 år. Han har provokeret os med sine historier, han har peget på de små, de gamle, de svage, de udstødte og sagt: Se dem, det er dine medmennesker. Han har peget på himlens fugle og liljerne på marken for at få os til at fatte den skønhed og rigdom, Guds skaberværk rummer. Og han har i ord og gerninger vist, at kærligheden er og skal være omdrejningspunktet for vores liv med hinanden og verden."  

Prædikenen blev rundet af med en bøn:

"Evangeliet er stadig spillevende, afslørende, inspirerende og provokerende. Jeg beder til, at det må fortsætte med at være sådan mange år endnu - måske 1000 år mere."

LÆS BISKOPPENS PRÆDIKEN HER

Herefter fik menigheden igen mulighed for at lytte til det irske pigekor og en nyere salme, Hans Anker Jørgensens "Som et drivhus i en frostnat" blev sunget. Så fulgte en hilsen og en kollekt inden biskoppen lyste velsignelsen:  

"Herren velsigne dig og bevare dig, Herren lade sit ansigt lyse over dig, Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred."

Inden udgangsbønnen blev den sidste salme sunget, Nu takker alle Gud, og til postludiet, der denne dag var "Trumpet Tune" af Henry Purcell for orgel og trompet, ledte biskop Peter Fischer-Møller sin sidste procession ud af domkirken - i hvert fald som biskop over Roskilde Stift.