Fortsæt til hovedindholdet

Mød dem her

Roskilde Stiftsråd
Af Sidsel Drengsgaard

9.397.877 kroner. 

Så stort er 2022-budgettet for Roskilde Stiftsråds arbejde i det kommende år. 

Stiftsrådet forvalter de kirkeskattemidler, der kaldes det bindende stiftsbidrag. 

Det er Stiftsrådet, der årligt fastsætter, hvor stor en del af den lokale kirkeskat, der skal gå til det bindende stiftsbidrag, dog højest én procent. 

Og det er dem, der beslutter, hvad beløbet skal bruges til. 

Det er stiftsrådets formål at medvirke til at styrke det kirkelige liv i sognene - og det er bestemt ved lov, hvad de kan bruge midlerne til. 

De kan anvendes til aktiviteter inden for følgende områder:

  1. Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og provster
     
  2. Formidling af kristendom
     
  3. Udviklingsprojekter inden for undervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende, herunder analyser til forberedelse af sådanne projekter
Stiftsrådet har i mange år støttet det store, årlige Konfirmandtræf i Roskilde Domkirke. Her kan alle stiftets præster tilmelde deres konfirmandhold. Det er Stiftsrådets religionspædagogiske udvalg, der arrangerer konfirmandtræffet. Udvalget har ansat en religionspædagogisk konsulent og står bag en række initiativer på området. I 2022-budgettet er der afsat 1.150.000 kroner til udvalgets arbejde. 

Og hvem er de så, dem der disponerer over disse midler?

Stiftsrådet udgøres af 12 menighedsrepræsentanter; én fra hvert af stiftets provstier. 

De vælges af menighedsrådsmedlemmer i deres respektive provstier. Valgbar er enhver, der er valgbar til et menighedsråd. 

Jan Eberholst

Holbæk Provsti

26 sogne 
19 pastorater
32 kirker 
33 præster
24 menighedsråd 
Kirkelig ligning 2021: 
95.062.349 kr. 
Provst: Detlef von Holst 

Poul Sandberg

Næstved Provsti 

40 sogne
19 pastorater
43 kirker
35 præster 
26 menighedsråd
Kirkelig ligning 2021: 
112.856.408 kr. 
Provst: Anna Helleberg Kluge

Jan Østerskov

Tryggevælde Provsti 

37 sogne
17 pastorater
37 kirker
22 præster
28 menighedsråd
Kirkelig ligning 2021: 
89.279.047 kr. 
Provst: Erhard Schulte Westenberg

Claus E. Carmel 

Lejre Provsti

17 sogne 
8 pastorater
17 kirker 
12 præster 
12 menighedsråd
Kirkelig ligning 2021: 
44.167.977 kr. 
Provst: Lars Munch 

Henrik Danielsen

Odsherred Provsti

13 sogne
9 pastorater
16 kirker
16 præster
12 menighedsråd
Kirkelig ligning 2021: 
43.682.216 kr. 
Provst: Karin Bundgaard Nielsen

Sonja Marie Andersen

Stege-Vordingborg Provsti

27 sogne
14 pastorater
27 kirker
22 præster
20 menighedsråd
Kirkelig ligning 2021: 
61.061.953 kr. 
Provst: Mette Magnusson

Uffe Schiøtt 

Slagelse Provsti

41 sogne 
21 pastorater
43 kirker
39 præster
25 menighedsråd
Kirkelig ligning 2021: 
99.441.917 kr. 
Provst: Ulla Thorbjørn Hansen 

Poul Otto Nielsen

Ringsted-Sorø Provsti

33 sogne
16 pastorater
36 kirker
31 præster
26 menighedsråd
Kirkelig ligning 2021: 
83.776.167 kr. 
Provst: Lars Poulsen 

Mogens Slot Nielsen

Greve-Solrød Provsti

11 sogne 
9 pastorater
14 kirker
29 præster
10 menighedsråd
Kirkelig ligning 2021: 88.558.000 kr. 
Provst: Anne Bredsdorff

Kirsten Vej Petersen

Køge Provsti

15 sogne
9 pastorater
17 kirker 
26 præster 
12 menighedsråd
Kirkelig ligning 2021: 
75.043.859 kr. 
Provst: Jens Elkjær Petersen

Bodil Therkelsen

Kalundborg Provsti

30 sogne 
13 pastorater
36 kirker
23 præster
23 menighedsråd 
Kirkelig ligning 2021: 
70.385.509 kr. 
Provst: Jørn Noe 

Eigil Waagstein

Roskilde Domprovsti

17 sogne
11 pastorater
20 kirker
32 præster
12 menighedsråd
Kirkelig ligning 2021: 113.248.643 kr. 
Domprovst: Anne-Sophie Olander Christiansen 

Derudover vælger præsterne i stiftet tre repræsentanter i deres midte. 

Stiftets provster vælger også en repræsentant i deres midte. Derudover er biskoppen og domprovsten fødte medlemmer af Stiftsrådet. 

Stiftsrådet er valgt for funktionsperioden 1. november 2021 til 31. oktober 2025.

På sit konstituerende møde torsdag den 2. december 2021 valgte Stiftsrådet en formand og næstformand blandt de læge medlemmer for en 1-årig periode. 

Det var et dramatisk valg, i det, der i første afstemningsrunde, var stemmelighed mellem Bodil Therkelsen fra Kalundborg Provsti og Eigil Waagstein fra Roskilde Domprovsti. Hver fik de otte stemmer. To stemte blankt. Der måtte en anden valgrunde til. 

I anden valgrunde fik Bodil Therkelsen ni stemmer. Eigil Waagstein fik otte. Der var én blank stemme. 

Således blev Bodil Therkelsen valgt som formand for Stiftsrådet for en 1-årig periode. Hun har også siddet som formand for Stiftsrådet den forgangne valgperiode fra 2017 til 2021. 

 

Der er mange nye medlemmer af rådet, og jeg fornemmer, det ikke bare er spændende, men også meget kompetente mennesker.

Bodil Therkelsen, Formand for Roskilde Stiftsråd

Efter valget sagde hun:

"Jeg vil se frem til endnu en periode som formand for Stiftsrådet, og jeg er glad for, at skulle stå i spidsen for rådet i så spændende en tid, vi går i møde. 2022 byder på både 1000-års jubilæum, Himmelske Dage og et bispevalg." 

11 ud af de 18 medlemmer af Stiftsrådet er nyvalgte.

"Der er mange nye medlemmer af rådet, og jeg fornemmer, det ikke bare er spændende, men også meget kompetente mennesker. Jeg ser frem til samarbejdet," lød det fra Bodil Therkelsen.

Eigil Waagstein blev valgt som næstformand, også for en 1-årig periode.