Fortsæt til hovedindholdet
Arkiv 2021
Nyheder

Engle - fra arresthuset i Ringsted

I Bibelen kommer englene fra Gud, men i Ringsted-Sorø Provsti kan man støtte arbejdet i menighedsplejen ved at købe engle, der kommer fra arresthuset


Tekst: Otto Lundgaard
Foto: Mette Marbæk Johansen


Det er vel de færreste af os, der har mødt en engel i levende live. Alligevel har vi en idé om, hvordan englene ser ud. Endnu vigtigere har vi en tro på, hvor de kommer fra, og hvad de har med til os. Samt et håb om hvilken forskel det gør, at englene kommer til os.

Englen, du ser på billederne i denne artikel, er en arresthus-engel.

Den er skabt af en af de indsatte i Ringsted Arrest og består af to sider af en gammel salmebog, som er foldet og sat sammen med lidt tråd og en træperle. Og ligesom englene i den himmelske hærskare, der julenat synger julens budskab ud i hele verden, er englen ikke den eneste, som er skabt af de indsatte og sælges i Ringsted-Sorø Provsti.

 

Arresthus-englene er lavet af sider fra gamle salmebøger, der ellers skulle kasseres. 

Engle lavet i arresthuset i Ringsted - klar til salg. 


De indsatte giver en hjælpende hånd

”Overskuddet fra salget af englene går ubeskåret til menighedspleje i provstiet,” fortæller arresthuspræst Mette Marbæk Johansen. 

”På den måde får de indsatte i arresthuset mulighed for at give en hjælpende hånd til andre - sammen med den, der køber englen.”

Arresthus-englene bliver solgt i Café InTro i Sorø samt i våbenhuset i flere af Ringsteds kirker, blandt andet i Vetterslev, Jystrup og Haraldsted-Allindemagle Sogn, hvor Mette Marbæk Johansen er sognepræst. Prisen er 25 kroner for to engle, og ud over menighedsplejerne bliver også Café InTro og foreningen SMS Bangladesh betænkt med overskuddet.
 

Inspireret af en bog om gæstfrihed

Ideen til arresthus-englene opstod, da Mette Marbæk Johansen blev gjort opmærksom på, at de indsatte ikke havde mulighed for at arbejde og derfor var hensat til lange dage med lang venten. Dertil kom, at arresthuspræsten blev inspireret af en tanke, hun hentede i sogne- og indvandrerpræsten Niels Nymann Eriksens bog ”Gæstfrihed”.
 

Jeg var spændt på, hvor mange der ville tage opgaven på sig, men jeg fik hurtigt fem i gang – og har nu over 1000 engle

Mette Marbæk Johansen, sogne- og arresthuspræst


”Ikke nok med, at vi holder vor næstes skæbne i vor hånd, men en del af vores skæbne ligger samtidig i vor næstes hånd,” fortæller Mette Marbæk Johansen. 

”Måske er vi den, der besøger og giver noget ved dét, men vi er samtidig modtagere af det, som den, vi besøgte, gav os - den fremmede, den syge, den umyndige, den arresterede.”

Ideen er nu blevet til handling, og de indsatte er gået til opgaven med stor ildhu:

”Jeg var spændt på, hvor mange der ville tage opgaven på sig, men jeg fik hurtigt fem i gang – og har nu over 1000 engle,” fortæller Mette Marbæk Johansen.