Fortsæt til hovedindholdet
Arkiv 2016
Nyheder

Biskop Peter Fischer-Møller ønsker alle en glædelig og velsignet jul

Læs her biskoppens julehilsen til menighedsrådsmedlemmer, præster og ansatte i Roskilde Stift.


Roskilde,  julen 2016

Kære menighedsrådsmedlemmer, præster 
og medarbejdere i Roskilde Stift

I morgen går det for alvor løs.

Jeg tænker, at man i næsten alle kirker juleaften har Et barn er født i Betlehem på nummertavlen. Og når vi når til det femte vers:

Forvunden er nu al vor nød,
os er i dag en frelser fød.
Halleluja, halleluja!

så vil der med stor sandsynlighed igen i år være nogen af børnene – og måske også nogle af de voksne, der synger:

Forsvunden er nu al vor nød

Men sådan er det jo desværre ikke. Nøden forsvandt ikke, da barnet blev født i Betlehem.

Det gjorde den ikke dengang, og det gør den ikke i dag. Nøden banker på i disse dage. Ude i verden. I Aleppo og Berlin.

Herhjemme hos de mange, der har mistet en af deres nærmeste i årets løb, og sørger og savner. Hos fattige og hjemløse og de flygtninge, som er kommet hertil og savner deres familier.

Men nøden er forvundet. Nøden har fået et modspil. Stjernen over stalden i Betlehem et et lys i mørket.

Jesus Kristus er verdens lys. Han er Guds kærlighed i en nødlidende verden.
Det evangelium er det værd at fejre.


Nye menigheds

De nye menighedsråd konstituerede sig i november og er allerede trukket i arbejdstøjet. Tak, fordi I vil være med til at fremme menighedernes liv og vækst, så evangeliet kan høres til trøst og gavn hos jer.

Her på Roskilde Stift glæder vi os til samarbejdet med jer i de kommende år. Og stiftskontoret gør opmærksom på, at de står parat med hjælp og vejledning, når I måtte ønske det. Vi er aldrig længere væk end en mail eller et telefonopkald.

Vores skriftlige kommunikation med både menighedsråd og præster går først og fremmest via Den Digitale Arbejdsplads (DAP), som vi derfor håber I vænner jer til at bruge.


Ny minister

Mandag den 28. november fik vi en ny regering og en ny kirkeminister. Mette Bock (LA) afløste Bertel Haarder (V) – en meget erfaren minister, som vi har haft glæde af i halvandet år. Mette Bock er allerede i fuld gang i Kirkeministeriet, og vi glæder os til samarbejdet.


Reformationsjubilæum forude

Vi er ikke kun på vej mod jul og nytår. Vi er også på vej ind i et reformationsjubilæum i 2017. 

Der blev taget forskud på festlighederne med en stor økumenisk gudstjeneste i Lunds Domkirke den 31. oktober, arrangeret i samarbejde mellem Vatikanet og Det Lutherske Verdensforbund. Paven og den Lutherske biskop i Jerusalem, Munib Yunan, deltog – og jeg var inviteret med som en af de danske repræsentanter.

Martin Luther og Reformationen vil i 2017 sætte sit præg på det kirkelige arbejde rundt om i sognene og på landsplan vil det blive markeret, hvilken betydning Reformationen har haft og stadig har for det danske samfund.

Også på stiftsplan deltager vi i fejringen. Det gør vi i forbindelse med vores store Konfirmandtræf i Roskilde i dagene 6.-10. februar. 

Det gør vi ved at modtage generalsekretæren for Det Lutherske Verdensforbund, Martin Junge, her i Roskilde den 9. februar, det gør vi med vores stiftsårbog og på stiftsdagen lørdag den 25. marts (husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen) og på mange andre måder, som vil blive annonceret på stiftets hjemmeside og i Stiftsbladet.


Jul nu 

Men lige nu er det jul. Her fra Roskilde Stift ønsker vi menighedsråd og præster og kirkeligt ansatte en glædelig jul og et velsignet nytår.
 

De bedste hilsner
Peter Fischer-Møller