Fortsæt til hovedindholdet
Arkiv 2016
Nyheder

Ny i menighedsrådet? Kom godt i gang her

Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd og stifterne har lanceret en ny hjemmeside til de nyvalgte menighedsrådsmedlemmer.

Tekst: Kirkeministeriet 
Foto: Bo Nygaard Larsen

Husk adressen www.godtfrastart.dk – det er den nye og enkle vej til hjælp for de nye menighedsrådsmedlemmer, som nu står foran at skulle i gang med arbejdet i den kommende fire-årige embedsperiode.

I et samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd, Kirkeministeriet og stifterne er siden udviklet til at klæde de nye medlemmer på, så de hurtigt kan orientere sig om menighedsrådets rolle og opgaver, økonomi, kirkeliv, samarbejde og meget mere.

Den nye hjemmeside er et af flere forsøg på at imødekomme den kritik, der igennem de seneste år har lydt om, at arbejdet i menighedsrådet er for bureaukratisk, for administrativt tungt eller bare svært at forstå. Det har været et bærende princip for udviklingen af siden, at den skal være til at forstå – også for den forudsætningsløse.


Husk DAPen

På siden kan man foruden videoer og enkelte tekster og prøve sig selv og sin viden af med quizzer – og så rummer siden også en introduktion til Den Digitale Arbejdsplads (DAP), som er det centrale sted for oplysning om nyheder, vejledninger, love og regler for folkekirken.

Informationerne på godtfrastart.dk bliver lagt ud i etaper på den måde, at der startes blødt med menighedsrådets rolle, struktur og fordeling af opgaver. Siden udbygges med oplysninger om eksempelvis formelle krav til menighedsrådets rolle som arbejdsgiver og den økonomi, som rådene også skal forvalte.