Fortsæt til hovedindholdet
Arkiv 2015
Nyheder
Kampen for de voksne ensomme

Kampen for de voksne ensomme

Ensomheden er et stort problem i Danmark. Roskilde Stift har derfor sat et nyt projekt i gang til bekæmpelsen af denne alenehed.


Tekst og foto Bo Nygaard Larsen

De er her. De er mange. Og de har det ikke godt.

Antallet af voksne ensomme er blevet et så stort samfundsproblem, at en landsdækkende indsats med Mary Fonden i spidsen nu forsøger at gøre noget ved det.

Også i Roskilde Stift, hvor stift-ets diakoniudvalg netop har påbegyndt et nyt forsøgsprojekt, der skal arbejde med ensomhed i sognene. Projektet løber over halvandet år, og for den nyansatte projektkoordinator Karen-Marie Reimann er det et oplagt indsatsområde.

»Hvis ikke folkekirken skal være med til at hjælpe folk ud af deres ensomhed, hvem skal så?« spørger hun og fortsætter:

»Ensomhed er subjektiv. Der-for er det svært at give en opskrift på, hvornår man er ensom eller ej. For eksempel kan man sagtens have et fuldtidsarbejde og alligevel føle sig ensom.«

Kirkens fællesskab

Voksne ensomme bliver defineret som de 30-50-årige, og de er ikke knyttet til særlige geografiske områder. Derfor er det Karen-Marie Reimanns opgave at støtte op om aktiviteter, der foregår i alle stiftets sogne.

»Konkret handler det om, at vi skal formidle kirkens fællesskab til voksne, der har ensomhed som et permament problem. De har behov for at bryde denne ensomhed, og her spiller kirken som en del af lokalsamfundet en vigtig rolle,« siger hun og fortsætter:

»Aktiviteterne skal være på en sådan måde, at de ensomme får lyst til at tage del i dem. Men de ensomme skal også selv få den tanke, at de kan gøre noget for andre. På den måde kan de føle sig nyttige og få en vished for, at der også er nogle, der har brug for dem. Den største hurdle er at rejse sig fra sofaen, og her kan vi fra kirkens række hånden ud.«

En del af lokalsamfundet

Den kirkelige indsats over for de ensomme skal ikke kun være kirkelig. For Karen-Marie Reimann er det vigtigt, at sognekirkerne formår at samarbejde med andre i lokalområdet.

»Lokalt skal man gå sammen om at bekæmpe ensomheden. Derfor er det oplagt, at kirkerne samarbejder med de lokale foreninger, biblioteker og idrætsforeninger om at skabe de rigtige initiativer. Det giver også et sammenhold i sognene, og kirkerne får en unik mulighed for at vise, at de er en del af lokalsamfundet,« siger Karen-Marie Reimann.

I første omgang håber hun, at fem til syv sogne i Roskilde Stift vil melde sig til projektet. Hendes arbejde er så at koordinere de mange initiativer, og med tiden er det tanken, at projektet kan sprede sig til andre sogne

Ideerne kan være mange. Det kan være alt fra sige goddag til alle i kirkedøren over spisefællesskaber til udflugter.

Permanent tilstand

Fonden EGV (Ensomme Gamles Værn) og Mary Fonden udgav i 2014 rapporten Ensomhed midt i livet

Gennem interviews med en række danskere i målgruppen fik man her et godt indblik i årsagerne til og følgevirkningerne af ensomheden.

Rapporten slår blandt andet fast, at årsagen til ensomheden skal findes i barndommen og ungdommen, at de voksne ensomme sammenligner deres eget liv, som de opfatter som sølle, med andre jævnaldrendes, og at ensomheden ikke bliver mindre udtalt i voksenårene.

Samtidig afliver rapporten en række myter. For eksempel at ensomhed er genetisk bestemt, og at mænd ikke er mere ensomme end kvinder.

»Det er afgørende, at vi i folkekirken får en forståelse for, at ensomhed er et stort problem blandt voksne. De ensomme, vi arbejder for, lider under en mangel på forbundethed og nære relationer til andre jævnaldrende. Det fører så igen til en følelse af tomhed, savn og tab og ikke mindst en følelse af at stå udenfor,« siger Karen-Marie Reimann.