Kurser og konferencer
Sjælesorg

26
aug

Specialuddannelse i åndelig dannelse og åndelig vejledning II

For præster. Ansøgningsfrist 27. maj. Læs mere her:

09
sep

Fængsels- og arresthuspræster - efteruddannelse

MÅLGRUPPE:Fængsels- og arresthuspræster. Kurset bærer præg af den tværfaglige dimension i arresthus- og fængselspræsternes arbejde. Prof. Scharff Smidt, som for nogle år siden skrev om Vridsløselille (De moralske hospitaler), vil indlede kurset med at tematisere det enkle og komplicerede forhold, at de straffede har en familie. Det vil samme dags aften blive fulgt op af en erfaringsnær fortælling om kriminalforsorgens arbejde med fædregrupper. Tilmeldingsfrist 10. juni. Se mere her.

09
sep

Begravelsen: Får vi væltet stenen fra?

MÅLGRUPPE: Præster.Refleksioner, praksis og nye udfordringer omkring begravelsen.Vi vil kvalificere arbejdet med mødet med pårørende af alle slags, begravelsessamtalen, begravelsesgudstjenesten og dens salmer, begravelsestalen og ikke mindst; den løbende teologiske refleksion.Bemærk:Kurset holdes på Vartov uden internat. Tilmeldingsfrist 28. juni. Se mere her.

18
sep

Menneskelivet i magt og afmagt

Fokus på afmagten, at være i afmagt og blandt andet afmagtens forsvarsmekanismer. Tilmeldingsfrist to uger før kursusstart. Se mere om kurset her.

26
sep

Håb – teologi i trængselstider

https://teol.ku.dk/arrangementer/arrangementer-2019/haab--teologi-i-traengselstider/KUN FOR PRÆSTER.Dette års konference vil udfordre frygten og tale om håb og tro. Vi vil undersøge, hvilke samfundstendenser og initiativer, som kan give anledning til håb – på trods af de mange dystre udsigter. Hvilke teologiske spor kan vi følge, og hvad er kirkens rolle i et samfund, der tynges af rådvildhed over for fremtiden? Plads til 25 præster fra Roskilde Stift. Først-til-mølle-princippet. Se mere her.Tilmelding sker her.

24
okt

Selvmordet som pastoral udfordring

MÅLGRUPPE: Præster.Fokus på de kulturelle mekanismer og vores opfattelse af selvmord -og hvordan vi håndterer mødet med selvmordstruede.Mød: Psykolog Kim Juhl Larsen, professor og overlæge Merete Nordentoft, psykiater og tidligere formand for Psykiatrifonden, Anne Lindhardt, tidligere rektor Mogens Lindhardt og provst Ulla Thorbjørn Hansen.Arrangører: Roskilde Stift, Helsingør Stift og Københavns Stift.Endeligt program sendes ud ca. 15. august. Begrænset antal pladser. Tilmeldingsfrist 1. oktober til aen@km.dk. Også konference i København den 7. november 9.30-15.00. Man kan deltage i begge eller kun den ene dag.

29
okt

Sjælesorg, menneskesyn og præsten på Herrens mark

MÅLGRUPPE: Præster og kirke- og kulturmedarbejdere. Temadag:I en vestlig kulturkreds varetager forskellige faggrupper omsorgen for krop, psyke og sjæl, og derfor oplever mange menneskersig ikke set som hele mennesker.Flere giver udtryk for at de, i mødet medlivsomvæltende begivenheder, oplever sig selv som sårbare og spørger efter sammenhæng og eksistentiel grund under fødderne.Dagen vil tematisk forme sig som en blanding af oplæg, fælles drøftelser og samtale-øvelser omkring en akse af emner forbundet med eksistentiel og åndelig omsorg, menneskesyn og sjælesorgs-samtalens konkrete praksis. Tilmeldingsfrist 30. september 2019. Se mere her.

07
nov

Selvmordet som pastoral udfordring

MÅLGRUPPE: Præster.Fokus på de kulturelle mekanismer og vores opfattelse af selvmord -og hvordan vi håndterer mødet med selvmordstruede.Mød: Psykolog Kim Juhl Larsen, professor og overlæge Merete Nordentoft, psykiater og tidligere formand for Psykiatrifonden, Anne Lindhardt, tidligere rektor Mogens Lindhardt og provst Ulla Thorbjørn Hansen.Arrangører: Roskilde Stift, Helsingør Stift og Københavns Stift.Endeligt program sendes ud ca. 15. august. Begrænset antal pladser. Tilmeldingsfrist 1. oktober til aen@km.dk. Også konference i Roskilde 24. oktober 9.30-15.00. Man kan deltage i begge eller kun den ene dag.

11
nov

Specialuddannelse: Sjælesorg for sognepræster 1/4

MÅLGRUPPE: Præster.Specialuddannelsen sigter på at styrke og fordybe det sjælesørgeriske arbejde såvel teoretisk som praktisk. Det er målet at kursisten bliver reflekterende over egen praksis, fortrolig med forskellige sjælesørgeriske retninger og fordybet i samtalerne mellem teologien og samfundsvidenskaberne. Tilmeldingsfrist 12. august 2019. Se mere her.

25
nov

Specialuddannelse i sjælesorg for sognepræster

MÅLGRUPPE: Præster.Specialuddannelsen sigter på at styrke og fordybe det sjælesørgeriske arbejde såvel teoretisk som praktisk. Det er målet at kursisten bliver reflekterende over egen praksis, fortrolig med forskellige sjælesørgeriske retninger og fordybet i samtalerne mellem teologien og samfundsvidenskaberne. Tilmeldingsfrist 26. august. Se mere her.

11
maj

Specialuddannelse: Sjælesorg for sognepræster 2/4

MÅLGRUPPE: Præster. Specialuddannelsen sigter på at styrke og fordybe det sjælesørgeriske arbejde såvel teoretisk som praktisk. Det er målet at kursisten bliver reflekterende over egen praksis, fortrolig med forskellige sjælesørgeriske retninger og fordybet i samtalerne mellem teologien og samfundsvidenskaberne. Tilmeldingsfrist 12. august 2019. Se mere her.

09
nov

Specialuddannelse: Sjælesorg for sognepræster 3/4

MÅLGRUPPE: Præster. Specialuddannelsen sigter på at styrke og fordybe det sjælesørgeriske arbejde såvel teoretisk som praktisk. Det er målet at kursisten bliver reflekterende over egen praksis, fortrolig med forskellige sjælesørgeriske retninger og fordybet i samtalerne mellem teologien og samfundsvidenskaberne. Tilmeldingsfrist 12. august 2019. Se mere her.

03
maj

Specialuddannelse: Sjælesorg for sognepræster 4/4

MÅLGRUPPE: Præster. Specialuddannelsen sigter på at styrke og fordybe det sjælesørgeriske arbejde såvel teoretisk som praktisk. Det er målet at kursisten bliver reflekterende over egen praksis, fortrolig med forskellige sjælesørgeriske retninger og fordybet i samtalerne mellem teologien og samfundsvidenskaberne. Tilmeldingsfrist 12. august 2019. Se mere her.