Kurser og konferencer
Religionspædagogik

06
sep

Inspirationsdag om gerontologi

MÅLGRUPPE:Alle personalegrupper, der arbejder med ældre med demens.TEMA:Veje at gå i samarbejdet mellem kirke og kommuner om ældre med demens. ARRANGØR: Roskilde Stifts religionspædagogiske udvalg. Tilmelding her.Senest 28. august til Stinna Ahrenst: stah@km.dk. Se program her.

26
sep

Håb – teologi i trængselstider

https://teol.ku.dk/arrangementer/arrangementer-2019/haab--teologi-i-traengselstider/KUN FOR PRÆSTER.Dette års konference vil udfordre frygten og tale om håb og tro. Vi vil undersøge, hvilke samfundstendenser og initiativer, som kan give anledning til håb – på trods af de mange dystre udsigter. Hvilke teologiske spor kan vi følge, og hvad er kirkens rolle i et samfund, der tynges af rådvildhed over for fremtiden? Plads til 25 præster fra Roskilde Stift. Først-til-mølle-princippet. Se mere her.Tilmelding sker her.

21
okt

Gerontologi: Samfundets sårbare ældre

MÅLGRUPPE:Præster, organister, kirkesangere, menighedsrådsmedlemmer og andre frivillige.I et samfund der er ved at afvikle velfærd bliver diakoni, frivillighed og nye forståelser af forkyndelse vigtige. Folkekirken byder på en rigdom af initiativer for ældre, men har meget at lære i mødet med sårbare ældre. Samtidig efterspørger sundhedssektor og kommuner den åndelige omsorg, der alle dage har været kristendommens og kirkens kendetegn.Kirke, kommune og frivillige fra alle sider kan fremover sammen skabe den sammenhængskraft, der støtter de mest sårbare til et værdigt og glædesfyldt liv. Det kræver brobygning, indsigt, dialog og fornyelse – og at vi mødes om det. Tilmeldingsfrist 28. juni. Se mere her.

06
nov

Inspirationsdag om konfirmander og højmessen

ARRANGØR: Religionspædagogisk Udvalg, Roskilde Stift.En undersøgelse viser, at konfirmanderne vurderer højmessen som kedelig, irrelevant og svær at følge med i, og prædikenen som en lang tale, de ikke forstår. Men der er faktisk ting, man kan gøre for at tænke konfirmander og højmesse sammen -både hvad andagt, undervisning og prædiken angår for at få ruste konfirmanderne til at deltage i højmessen, og for at gøre højmessen mere tilgængelig for konfirmanderne. Seprogram her.Tilmelding her senest 24. november.

11
nov

Den Gerontologiske efteruddannelse

MÅLGRUPPE:Præster, organister, kirkesangere og kirke- og kulturmedarbejdere,der fortrinsvis parvis melder sig til et 2-årigt gerontologisk efteruddannelsesforløb.Over en periode på 2 år tilbydes 30 præster og 30 organister, sangere eller kk-medarbejdere en gerontologisk efteruddannelse. Tilmeldingsfrist 11. oktober 2019. Se mere her.

18
nov

Folkekirkens Vejlederuddannelse 2/4

MÅLGRUPPE: Præster i mentorrolle.Uddannelsenforholder sig til vejledning indenfor alle de pastorale funktioner.Vejlederuddannelsen er en uddannelse på tre moduler, der tilbydes præster med særlige vejledningsopgaver i folkekirken. Det vil først og fremmest sige præster, der fungerer som praktikpræster, mentorer eller som varetager formaliseret kollegial vejledning. Tilmeldingsfrist 21. maj 2019.Se mere her.

23
mar

Folkekirkens Vejlederuddannelse 3/4

MÅLGRUPPE: Præster i mentorrolle.Uddannelsenforholder sig til vejledning indenfor alle de pastorale funktioner.Vejlederuddannelsen er en uddannelse på tre moduler, der tilbydes præster med særlige vejledningsopgaver i folkekirken. Det vil først og fremmest sige præster, der fungerer som praktikpræster, mentorer eller som varetager formaliseret kollegial vejledning. Tilmeldingsfrist 21. maj 2019.Se mere her.

03
nov

Folkekirkens Vejlederuddannelse 4/4

MÅLGRUPPE: Præster i mentorrolle.Uddannelsenforholder sig til vejledning indenfor alle de pastorale funktioner.Vejlederuddannelsen er en uddannelse på tre moduler, der tilbydes præster med særlige vejledningsopgaver i folkekirken. Det vil først og fremmest sige præster, der fungerer som praktikpræster, mentorer eller som varetager formaliseret kollegial vejledning. Tilmeldingsfrist 21. maj 2019.Se mere her.