Kurser og konferencer
Mission og menighedsudvikling

26
aug

Danskernes tro i dag

For præster. Læs mere her:

26
aug

Kristendomskundskab - efteruddannelse 1/4

MÅLGRUPPE: Kirke- og kulturmedarbejdere.Kirke- og kulturmedarbejdernes 4-ugersefteruddannelse. Emnet for kurset er kristendomskundskab og har dermed karakter af videreførende efteruddannelse. Ansøgningsfrist 27. maj 2019. Læs mere her.

06
sep

Praksisnetværket ’Undervejs’ 1/5

Arrangør: KIRKE PÅ VEJ.Skab fællesskaber blandt mennesker, der ikke bruger kirken særligt meget.Vi ønsker at danne et netværk af præster og lægfolk, som afprøver forskellige praksisser og tilgange til det at lytte til mennesker, til lokalmiljøet og til Gud, og på baggrund af dette lave mindre eksperimenter. Seminaret kører over 5 gange. Se hele programmether. Tilmelding til Peter Tingleffsenest 30. juni.

22
sep

Fornyelse af arkitektur, liturgi og kirkeforståelse

MÅLGRUPPE: Præster.Studietur til Nederlandene for at se på deresforsøg på at bilæggegamle konfessionelle stridigheder. Det er sket ved atsammenlæggestore kirkesamfund. Vi ser også på hollændernesudfordring af sekulariseringenmed dristige eksperimenter i indretning af kirkerum, menighedsformer og gudstjenesteformer. Tilmeldingsfrist 24. juni. Se mere her.

26
sep

Håb – teologi i trængselstider

https://teol.ku.dk/arrangementer/arrangementer-2019/haab--teologi-i-traengselstider/KUN FOR PRÆSTER.Dette års konference vil udfordre frygten og tale om håb og tro. Vi vil undersøge, hvilke samfundstendenser og initiativer, som kan give anledning til håb – på trods af de mange dystre udsigter. Hvilke teologiske spor kan vi følge, og hvad er kirkens rolle i et samfund, der tynges af rådvildhed over for fremtiden? Plads til 25 præster fra Roskilde Stift. Først-til-mølle-princippet. Se mere her.Tilmelding sker her.

01
nov

Praksisnetværket ’Undervejs’ 2/5

Arrangør: KIRKE PÅ VEJ.Skab fællesskaberblandt mennesker, der ikke bruger kirken særligt meget.Vi ønsker at danne et netværk af præster og lægfolk, som afprøver forskellige praksisser og tilgange til det at lytte til mennesker, til lokalmiljøet og til Gud, og på baggrund af dette lave mindre eksperimenter.Seminaret kører over 5 gange.Se hele programmether.Tilmelding tilPeter Tingleffsenest 30. juni 2019.

11
nov

Genforening: kærlighed eller fornuftsægteskab?

MÅLGRUPPE: Præster og andre interesserede.Om den danske genforening som begivenhed og proces.I 100 året for genforeningen vil vi undersøge og diskutere såvel indholdet som de praktiske konsekvenser af genforeningen. Herunder vil vi have særligt fokus på sammenhæng mellem folk, religion, sprog og kultur. Kristendommen bruges både til at verificere nationalstaten og den globale verdensborger – et paradoks som vi vil søge at udfolde i lyset af erfaringerne med den slesviske genforening. Tilmeldingsfrist 12. august. Se mere her.

25
nov

Præsten og ledelse

MÅLGRUPPE: Præster.Uanset om præsten helt formelt er daglig leder, ligger og lægges der forventning om ledelse på præstens skuldre. Vi skal beskæftige os med teorier om og med praktiske erfaringer med ledelse. Der er mange logikker på spil i folkekirken som arbejdsplads, mange forskellige motivationsfaktorer, mange mulige forventninger. Vi skal også arbejde med lederudvikling, visioner, strategi, samskabelse og strategisk kommunikation.Bemærk:Kurset holdes på Vartov uden internat. Tilmeldingsfrist 19. august. Læs mere her.

13
jan

Kristendomskundskab 2/4

MÅLGRUPPE: Kirke- og kulturmedarbejdere.Kirke- og kulturmedarbejdernes 4-ugersefteruddannelse. Emnet for kurset er kristendomskundskab og har dermed karakter af videreførende efteruddannelse. Ansøgningsfrist 27. maj 2019.Læs mere her.

06
mar

Praksisnetværket ’Undervejs’ 3/5

Arrangør: KIRKE PÅ VEJ.Skab fællesskaber blandt mennesker, der ikke bruger kirken særligt meget.Vi ønsker at danne et netværk af præster og lægfolk, som afprøver forskellige praksisser og tilgange til det at lytte til mennesker, til lokalmiljøet og til Gud, og på baggrund af dette lave mindre eksperimenter.Seminaret kører over 5 gange.Se hele programmether.Tilmelding tilPeter Tingleffsenest 30. juni 2019. Få nærmere info om destinationen på studieturen hos Peter Tingleff.

19
jun

Praksisnetværket ’Undervejs’ 4/5

Arrangør: KIRKE PÅ VEJ.Skab fællesskaberblandt mennesker, der ikke bruger kirken særligt meget.Vi ønsker at danne et netværk af præster og lægfolk, som afprøver forskellige praksisser og tilgange til det at lytte til mennesker, til lokalmiljøet og til Gud, og på baggrund af dette lave mindre eksperimenter.Seminaret kører over 5 gange.Se hele programmether.Tilmelding til Peter Tingleffsenest 30. juni 2019.

24
aug

Kristendomskundskab - efteruddannelse 3/4

MÅLGRUPPE: Kirke- og kulturmedarbejdere.Kirke- og kulturmedarbejdernes 4-ugersefteruddannelse. Emnet for kurset er kristendomskundskab og har dermed karakter af videreførende efteruddannelse. Ansøgningsfrist 27. maj 2019.Læs mere her.

25
sep

Praksisnetværket ’Undervejs’ 5/5

Arrangør: KIRKE PÅ VEJ.Skab fællesskaberblandt mennesker, der ikke bruger kirken særligt meget.Vi ønsker at danne et netværk af præster og lægfolk, som afprøver forskellige praksisser og tilgange til det at lytte til mennesker, til lokalmiljøet og til Gud, og på baggrund af dette lave mindre eksperimenter.Seminaret kører over 5 gange.Se hele programmether.Tilmelding tilPeter Tingleffsenest 30. juni 2019.

11
jan

Kristendomskundskab - efteruddannelse 4/4

MÅLGRUPPE: Kirke- og kulturmedarbejdere.Kirke- og kulturmedarbejdernes 4-ugersefteruddannelse. Emnet for kurset er kristendomskundskab og har dermed karakter af videreførende efteruddannelse. Ansøgningsfrist 27. maj 2019.Læs mere her.