Kurser og konferencer
Migranter og religionsmøde

26
aug

Danskernes tro i dag

For præster. Læs mere her:

16
sep

Folkekirken for nydanskere

MÅLGRUPPE: Præster og kirke- og kulturmedarbejdere.Mange kulturer – mange kristendomme: I løbet af kurset vil der blive arbejdet både med teologiske, ekklesiologiske, pastoralteologiske emner, lige som vi vil beskæftige os med kulturelle og religiøse, ledelsesmæssige og organisatoriske spørgsmål. En vigtig komponent i kurset vil være en løbende erfaringsudveksling mellem deltagerne og inddragelse af migrantkristnes erfaringer. Tilmeldingsfrist 17. juni. Se mere her.

18
sep

Menneskelivet i magt og afmagt

Fokus på afmagten, at være i afmagt og blandt andet afmagtens forsvarsmekanismer. Tilmeldingsfrist to uger før kursusstart. Se mere om kurset her.

26
sep

Håb – teologi i trængselstider

https://teol.ku.dk/arrangementer/arrangementer-2019/haab--teologi-i-traengselstider/KUN FOR PRÆSTER.Dette års konference vil udfordre frygten og tale om håb og tro. Vi vil undersøge, hvilke samfundstendenser og initiativer, som kan give anledning til håb – på trods af de mange dystre udsigter. Hvilke teologiske spor kan vi følge, og hvad er kirkens rolle i et samfund, der tynges af rådvildhed over for fremtiden? Plads til 25 præster fra Roskilde Stift. Først-til-mølle-princippet. Se mere her.Tilmelding sker her.

11
nov

Genforening: kærlighed eller fornuftsægteskab?

MÅLGRUPPE: Præster og andre interesserede.Om den danske genforening som begivenhed og proces.I 100 året for genforeningen vil vi undersøge og diskutere såvel indholdet som de praktiske konsekvenser af genforeningen. Herunder vil vi have særligt fokus på sammenhæng mellem folk, religion, sprog og kultur. Kristendommen bruges både til at verificere nationalstaten og den globale verdensborger – et paradoks som vi vil søge at udfolde i lyset af erfaringerne med den slesviske genforening. Tilmeldingsfrist 12. august. Se mere her.