Kurser og konferencer
Kristen spiritualitet

08
mar

'Ikke mere snak'. Stille-retræte for præster

Stille-retræte for præster ved sognepræst Gunder Gundersen Fem timer i tavshed (bortset fra fem indledninger af syv minutters varrighed). Retræten foregår i kirkerummet og er bygget op som en gudstjeneste. Vi begynder med et par salmer, kyrie, gloria og fadervor, og slutter med nadver. Imellem er der fem perioder med stille-meditationer i kirken på hver 45 min med pauser på 15 min. Vejledningen til stille-meditationerne er at lade alting være, som det er, og gøre ingenting. Det vil sige at lade alle impulser (tanker, sansninger, kropsfornemmelser mv.) være og ikke give dem opmærksomhed. Praktisk: Vi mødes først i sognehuset til praktiske oplysninger og stilhed, pauser, mad og drikke. Tilsvarende slutter vi i sognehuset med et enkelt måltid mad og mulighed for samtale og dagen. Pris: 200 kr. som kan betales af kirkekassen. Pengene bedes indbetalt på reg.nr. 0216 - kontonr.: 4069022103 med oplysning om navn og menighedsråd. Der gives tjenstlig kørsel og tjenestefri. Arrangør: Netværk for kristen spiritualitet i Roskilde Stift v. sognepræst og retræteleder Gunder Gundersen og sognepræst Henriette Brix Worm Andersen. Spørgsmål og tilmelding: Til Gunder Gundersen gg@km.dk seneste den 1. marts 2022.