Kurser og konferencer
Kristen spiritualitet

18
nov

Protestantisk mystik som ressource for samtidens teologi

MÅLGRUPPE: Præster.Mystikken forbindes sjældent med protestantismen.Ikke desto mindre findes der en righoldig og dybsindig tradition for protestantisk mystik, som vi vil beskæftige os med på dette kursus med henblik på, kritisk og konstruktivt, at søge inspiration til samtidens teologiske og kirkelige arbejde. Tilmeldingsfrist 19. august. Se mere her.

22
nov

Emmaus-mødet

MÅLGRUPPE: alle. Årets tema er: Gæstfrihed. Medvirkende blandt andre journalist Anders Laugesen, Kathrine Lilleør, sognepræst Ole Bjerglund Thomsen og Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen. Se hele programmet her.Tilmeldingsfrist 1. november.

27
jan

Retrætekursus for præster

Denne retræte er et tilbud om tilbagetrækning og fordybelse ved årets begyndelse.
I Det nye Testamente er tillid forbundet tæt til tro, og bliver oplevet som en måde at leve med Kristus, der kan gøre fri fra bindingen til sårbarhed, skyld og skam. På retræten vil vi arbejde med tillidens fænomen og med den styrke og sikkerhed, som erfaringen af Ånd som en indre realitet kan afsætte. Tilmelding senest 1. november til Helle Brink Se mere her.

06
mar

Praksisnetværket ’Undervejs’ 3/5

Arrangør: KIRKE PÅ VEJ.Skab fællesskaber blandt mennesker, der ikke bruger kirken særligt meget.Vi ønsker at danne et netværk af præster og lægfolk, som afprøver forskellige praksisser og tilgange til det at lytte til mennesker, til lokalmiljøet og til Gud, og på baggrund af dette lave mindre eksperimenter.Seminaret kører over 5 gange.Se hele programmether.Tilmelding tilPeter Tingleffsenest 30. juni 2019. Få nærmere info om destinationen på studieturen hos Peter Tingleff.

11
mar

Kursusdag om meditationsgudstjenesten

MÅLGRUPPE: Præster. Kurset forestås af sognepræst Helle Brink samt Peter Ruge. Læs mere om kurset på dette link.

19
jun

Praksisnetværket ’Undervejs’ 4/5

Arrangør: KIRKE PÅ VEJ.Skab fællesskaberblandt mennesker, der ikke bruger kirken særligt meget.Vi ønsker at danne et netværk af præster og lægfolk, som afprøver forskellige praksisser og tilgange til det at lytte til mennesker, til lokalmiljøet og til Gud, og på baggrund af dette lave mindre eksperimenter.Seminaret kører over 5 gange.Se hele programmether.Tilmelding til Peter Tingleffsenest 30. juni 2019.

25
sep

Praksisnetværket ’Undervejs’ 5/5

Arrangør: KIRKE PÅ VEJ.Skab fællesskaberblandt mennesker, der ikke bruger kirken særligt meget.Vi ønsker at danne et netværk af præster og lægfolk, som afprøver forskellige praksisser og tilgange til det at lytte til mennesker, til lokalmiljøet og til Gud, og på baggrund af dette lave mindre eksperimenter.Seminaret kører over 5 gange.Se hele programmether.Tilmelding tilPeter Tingleffsenest 30. juni 2019.