Kurser og konferencer
Gudstjeneste og kirkelige handlinger

02
sep

Dåbens teologi og folkets forventninger

MÅLGRUPPE: For præster. Vi sætter osind i Luthers og Grundtvigs dåbssyn, som liggertil grund for vores nuværende ritual. Desuden fokuspåden tidligste kristne dåbsteologi, vi har på skrift, nemlig Paulus’. Kurset ser samtidig nærmere på danskernes forhold til dåben og på, hvad dette betyder for dåbssamtalen og for selve afviklingen af den kirkelige handling. Endelig får vi også lejlighed til at beskæftige os med et nyt dåbsritual.Bemærk:Kurset afholdes på Vartov uden internat. Tilmeldingsfrist 24. juni.Se mere her.

09
sep

Begravelsen: Får vi væltet stenen fra?

MÅLGRUPPE: Præster.Refleksioner, praksis og nye udfordringer omkring begravelsen.Vi vil kvalificere arbejdet med mødet med pårørende af alle slags, begravelsessamtalen, begravelsesgudstjenesten og dens salmer, begravelsestalen og ikke mindst; den løbende teologiske refleksion.Bemærk:Kurset holdes på Vartov uden internat. Tilmeldingsfrist 28. juni. Se mere her.

22
sep

Fornyelse af arkitektur, liturgi og kirkeforståelse

MÅLGRUPPE: Præster.Studietur til Nederlandene for at se på deresforsøg på at bilæggegamle konfessionelle stridigheder. Det er sket ved atsammenlæggestore kirkesamfund. Vi ser også på hollændernesudfordring af sekulariseringenmed dristige eksperimenter i indretning af kirkerum, menighedsformer og gudstjenesteformer. Tilmeldingsfrist 24. juni. Se mere her.

26
sep

Håb – teologi i trængselstider

https://teol.ku.dk/arrangementer/arrangementer-2019/haab--teologi-i-traengselstider/KUN FOR PRÆSTER.Dette års konference vil udfordre frygten og tale om håb og tro. Vi vil undersøge, hvilke samfundstendenser og initiativer, som kan give anledning til håb – på trods af de mange dystre udsigter. Hvilke teologiske spor kan vi følge, og hvad er kirkens rolle i et samfund, der tynges af rådvildhed over for fremtiden? Plads til 25 præster fra Roskilde Stift. Først-til-mølle-princippet. Se mere her.Tilmelding sker her.

28
sep

Musik og sprog i reformationstidens danske salmesang

MÅLGRUPPE: Præster og kirkemusikere.Måden, hvorpå vi synger salmer sammen, udvikler sig.For 450 år siden, da Den danske Psalmebog udkom, kom også påbuddet om, at bogen skulle lænkes til degnenes stole i alle rigets kirker. Bogen blev dermed normdannende for salmesangen i DanmarkNorge, og den dag i dag bruges stadig 58afdensmelodier.Foredragene vil opridse den kulturhistoriske baggrund for reformationstidens salmesang og belyse, hvor, hvornår og hvordan man har sunget salmer.Undervejs i foredragene vil vi give eksempler på tekster og melodier, som har overlevet til i dag. Tilmeldingsfrist 14. september.Se mere her.

28
okt

Hvad vil vi med højmessen?

MÅLGRUPPE: Præster.Luther beskrev liturgien som et par sko: når de er blevet gamle og slidte, skifter man dem ud. Men er højmessen gammel og slidt og moden til udskiftning? Skal gudstjenesten virkelig ”befries” fra den ordning, den har nu, sådan som teaterarrangementet ved Aarhus Domkirke i 2017 foreslog? Eller danner højmessen stadig en solid og værdig ramme for ordets forkyndelse og sakramenternes forvaltning i dag? Tilmeldingsfrist 5. august. Se mere her.

28
okt

Kierkegaards opbyggelige taler

MÅLGRUPPE: Præster.Kurset vil give en indføring i, hvorledes Kierkegaards opbyggelige taler kan benyttes som inspiration til og afsæt for den eksistentielle prædiken eller lejlighedstale. Tilmeldingsfrist 5. august. Se mere her.

07
nov

Med Kierkegaard som prædikenvejleder

FOR PRÆSTER. Kierkegaard-ekspert giver input til din prædiken. Pia Søltoft indleder seminaret med et oplæg om Søren Kierkegaards syn på troen, håbet og kærligheden som tre teologiske fænomener, der kan tolkes eksistentielt og nutidigt i en prædikenen. Se mere her.

18
nov

Folkekirkens Vejlederuddannelse 2/4

MÅLGRUPPE: Præster i mentorrolle.Uddannelsenforholder sig til vejledning indenfor alle de pastorale funktioner.Vejlederuddannelsen er en uddannelse på tre moduler, der tilbydes præster med særlige vejledningsopgaver i folkekirken. Det vil først og fremmest sige præster, der fungerer som praktikpræster, mentorer eller som varetager formaliseret kollegial vejledning. Tilmeldingsfrist 21. maj 2019.Se mere her.

27
jan

Gudstjenestekonference

MÅLGRUPPE:Organister, Præster og andre kirkeligt ansatte. Om forholdet til samtidskulturen.Konferencen har forholdet mellem kultur og gudstjeneste på programmet. Vi skal bl.a. høre Dr. theol. Peter Lodberg udlægge Nairobidokumentets syn på kristendommens kulturelle og overkulturelle dimensioner og lektor Kirstine Helboes foredrag om samtidskultur og gudstjeneste. På den musikalske front er årets internationale hovednavn Erik Hillestad, der er kendt for sit arbejde med at integrere kirke og musikalsk kultur. Selvfølgelig skal vi ogsådele en masse praktisk liturgi og sang med hinanden. Tilmelding her senest den 28. oktober 2019.

23
mar

Folkekirkens Vejlederuddannelse 3/4

MÅLGRUPPE: Præster i mentorrolle.Uddannelsenforholder sig til vejledning indenfor alle de pastorale funktioner.Vejlederuddannelsen er en uddannelse på tre moduler, der tilbydes præster med særlige vejledningsopgaver i folkekirken. Det vil først og fremmest sige præster, der fungerer som praktikpræster, mentorer eller som varetager formaliseret kollegial vejledning. Tilmeldingsfrist 21. maj 2019.Se mere her.

03
nov

Folkekirkens Vejlederuddannelse 4/4

MÅLGRUPPE: Præster i mentorrolle.Uddannelsenforholder sig til vejledning indenfor alle de pastorale funktioner.Vejlederuddannelsen er en uddannelse på tre moduler, der tilbydes præster med særlige vejledningsopgaver i folkekirken. Det vil først og fremmest sige præster, der fungerer som praktikpræster, mentorer eller som varetager formaliseret kollegial vejledning. Tilmeldingsfrist 21. maj 2019.Se mere her.