Kurser og konferencer
Gudstjeneste og kirkelige handlinger

18
feb

Temaaften om fremtidens gudstjeneste

Stiftsrådets liturgiudvalg og Distriktforeningen af menighedsrådsmedlemmer, Midt- og Vestsjælland. Oplæg ved leder af Folkekirkens Videnscenter, Birgitte Graakjær Hjort og menighedsrådsmedlem Niels-Jørgen Hansen, Haslev samt efterfølgende debat ud fra biskoppernes liturgiudvalgsrapporter. Adresse: Ringsted sognegård, Sct. Bendtsgade 9, 4100 Ringsted. Tilmelding til Per Rasmussen via email: per4100rasmussen@gmail.com. Pris (beløbet går til forplejning): 100 kr. Indbetales til: Midt- og Vestsjællands Menighedsrådsforening. REG: 0541 KONTO: 0000-188-469.

04
mar

Temaaften om fremtidens gudstjeneste

Stiftsrådets liturgiudvalg og Distriktsforeningen af menighedsrådsmedlemmer Syd- og Østsjælland: Temaaften om fremtidens gudstjeneste. Oplæg ved sognepræst Rasmus Nøjgaard, S. Jakobs kirke Kbh. og menighedsrådsmedlem Ingeborg Ilkjær, Lindevangskirken samt efterfølgende debat ud fra biskoppernes liturgiudvalgsrapporter.
Adresse: Kirkehuset, Kirkepladsen 8A, 4690 Haslev Tilmelding kan ske til Vilfred Hansen, vshansen@privat.dk, senest d. 19. februar. Pris (beløbet går til forplejning): 100 kr. Indbetales til: Distriktsforeningen af Menigheds-rådsmedlemmer på Syd- og Østsjælland samt Møn. Reg nr. 0573, kontonr. 2075083

04
mar

Organist- og præstedag i Roskilde

Samarbejdet mellem præst og organist i forbindelse med kirkelige handlinger giver ofte anledning til samtale og debat omkring valg af salmer og musik – og ønskerne kan ofte ligge uden for salmebogen eller uden for det, der vanligvis spilles i forbindelse gudstjenester og kirkelige handlinger. Om dette indbydes der hermed til samtale og debat på Sjællands Kirkemusikskole i Roskilde.
Målgruppe: Præster og organister
Tilmelding senest 20. februar 2020. Tilmeldingen findes via dap'en.
Program for dagen.

11
mar

Kursusdag om meditationsgudstjenesten

MÅLGRUPPE: Præster og organister. Kurset forestås af sognepræst Helle Brink samt Peter Ruge. Læs mere om kurset på dette link.

17
mar

Temaaften om fremtidens gudstjeneste

Stiftsrådets liturgiudvalg og Distriktsforeningen af menighedsrådsmedlemmer Roskilde/Køge/Greve/Solrød: Temaaften om fremtidens gudstjeneste. Oplæg ved sognepræst Rasmus Nøjgaard, S. Jakobs kirke Kbh. og menighedsrådsmedlem Ingeborg Ilkjær, Lindevangskirken samt efterfølgende debat ud fra biskoppernes liturgiudvalgsrapporter. Adresse: Vor Frue Hovedgade 51, Vor Frue, 4000 Roskilde. Tilmelding kan ske til Else-Marie Høgstrup, post@hoegstrup.com, senest d. 3. marts. Pris (beløbet går til forplejning): 100 kr. De sender opkrævninger ud, bagefter.

23
mar

Folkekirkens Vejlederuddannelse 3/4

MÅLGRUPPE: Præster i mentorrolle.Uddannelsenforholder sig til vejledning indenfor alle de pastorale funktioner.Vejlederuddannelsen er en uddannelse på tre moduler, der tilbydes præster med særlige vejledningsopgaver i folkekirken. Det vil først og fremmest sige præster, der fungerer som praktikpræster, mentorer eller som varetager formaliseret kollegial vejledning. Tilmeldingsfrist 21. maj 2019.Se mere her.

21
apr

Prædikekursus - Fordybelse i prædikenarbejdet

Kursus i samarbejde med Lolland-Falsters stift. Kursusleder er lektor i homiletik Kjeld Slott fra FUV. Man lærer at lave en homiletisk eksegese. Derefter skal man undersøge om man i sine prædikener får det frem, som man ønsker. Her er altså chancen for at se nærmere på sin prædikenpraksis og lære mere om sine egne prædikener. Målgruppe: Præster Tilmelding til Maria Harms på mail: mhar@km.dk Se mere information her.

05
maj

Prædikekursus - Fordybelse i prædikenarbejdet

Kursus i samarbejde med Lolland-Falsters stift. Kursusleder er lektor i homiletik Kjeld Slott fra FUV. Man lærer at lave en homiletisk eksegese. Derefter skal man undersøge om man i sine prædikener får det frem, som man ønsker. Her er altså chancen for at se nærmere på sin prædikenpraksis og lære mere om sine egne prædikener. Målgruppe: Præster Tilmelding til Maria Harms på mail: mhar@km.dk Se mere information her.

31
okt

Prædiken-værksted med Pablo Llambías

Kursus i prædikenskrivning i Andalusien med Pablo Llambías.
Pablo Llambías har undervist i prædikenskrivning på Pastoralseminariets Efteruddannelse imere end 15 år. Gennem en række øvelser vil han øge din sproglige bevidsthed, han vil rettedin opmærksomhed på komposition, på indhentelse af nyt stof, på vaner, som med fordel kanbrydes. I vil prøve at skrive nye prædikener ud fra helt andre principper, end du er vant til.Han vil give dig nye idéer til, hvordan du også kan gøre. Tilmelding og mere info.

03
nov

Folkekirkens Vejlederuddannelse 4/4

MÅLGRUPPE: Præster i mentorrolle.Uddannelsenforholder sig til vejledning indenfor alle de pastorale funktioner.Vejlederuddannelsen er en uddannelse på tre moduler, der tilbydes præster med særlige vejledningsopgaver i folkekirken. Det vil først og fremmest sige præster, der fungerer som praktikpræster, mentorer eller som varetager formaliseret kollegial vejledning. Tilmeldingsfrist 21. maj 2019.Se mere her.