Kurser og konferencer
Diakoni

06
sep

Inspirationsdag om gerontologi

MÅLGRUPPE:Alle personalegrupper, der arbejder med ældre med demens.TEMA:Veje at gå i samarbejdet mellem kirke og kommuner om ældre med demens. ARRANGØR: Roskilde Stifts religionspædagogiske udvalg. Tilmelding her.Senest 28. august til Stinna Ahrenst: stah@km.dk. Se program her.

09
sep

Fængsels- og arresthuspræster - efteruddannelse

MÅLGRUPPE:Fængsels- og arresthuspræster. Kurset bærer præg af den tværfaglige dimension i arresthus- og fængselspræsternes arbejde. Prof. Scharff Smidt, som for nogle år siden skrev om Vridsløselille (De moralske hospitaler), vil indlede kurset med at tematisere det enkle og komplicerede forhold, at de straffede har en familie. Det vil samme dags aften blive fulgt op af en erfaringsnær fortælling om kriminalforsorgens arbejde med fædregrupper. Tilmeldingsfrist 10. juni. Se mere her.

18
sep

Menneskelivet i magt og afmagt

Fokus på afmagten, at være i afmagt og blandt andet afmagtens forsvarsmekanismer. Tilmeldingsfrist to uger før kursusstart. Se mere om kurset her.

30
sep

Efteruddannelseskursus for præster i Korshæren.

MÅLGRUPPE: Præster.Kursus for Korshærspræster fokuserer i år på mødet med brugerne – ”en broget skare af individer”. Flere er genkendelige i grupperinger, og dog er hver enkelt særlig i sin egenart. Kan vi lære os at lytte og forstå, hvad de rummer? Og kan vi lære os at udfordre hinanden i mødet?Kurset henvender sig til landets Korshærspræster og rummer både tanker til fordybelse og udfordringer til ny praksis. Tilmeldingsfrist 28. juni. Se mere her.

21
okt

Gerontologi: Samfundets sårbare ældre

MÅLGRUPPE:Præster, organister, kirkesangere, menighedsrådsmedlemmer og andre frivillige.I et samfund der er ved at afvikle velfærd bliver diakoni, frivillighed og nye forståelser af forkyndelse vigtige. Folkekirken byder på en rigdom af initiativer for ældre, men har meget at lære i mødet med sårbare ældre. Samtidig efterspørger sundhedssektor og kommuner den åndelige omsorg, der alle dage har været kristendommens og kirkens kendetegn.Kirke, kommune og frivillige fra alle sider kan fremover sammen skabe den sammenhængskraft, der støtter de mest sårbare til et værdigt og glædesfyldt liv. Det kræver brobygning, indsigt, dialog og fornyelse – og at vi mødes om det. Tilmeldingsfrist 28. juni. Se mere her.

23
okt

Mod til at prioritere i diakonien

Kan vi hjælpe nogen, hvis vi ikke kan hjælpe alle? Kurset fokuserer på at drøfte og træffe svære beslutninger, der også kræver et fravalg. Målgruppe: Alle der arbejder med diakoni. Tilmeldingsfrist: 2 uger før kurset. Læs mere om kurset her:

29
okt

Diakoni i gudstjenesten

MÅLGRUPPE: Alle med interesse i Folkekirken.Roskilde Stifts diakoniudvalg præsenterer nu denne temaaften om ”højmessen og diakonien”.Folkekirken arbejder inden for fire hovedområder:Gudstjeneste, undervisning, diakoni og mission.Men hvordan spiller de sammen? Og skal de spille sammen? Hvordan hænger kirkegang om søndagen sammen med dagliglivet fra mandag til lørdag? Se mere info og program her.Tilmeldingsfrist 19. oktober. Tilmelding her.

04
nov

Diakonifaglig efteruddannelse

FØRSTE UDDANNELSESDAG STARTER 4. november.Med en diakonifaglig efteruddannelse på Filadelfia får du en ny faglighed, hvor et helhedsorienteret syn på mennesket kommer i spil i dit arbejde. Uddannelsen bygger oven på den faglighed, du allerede har, og giver redskaber til at gå ind i hverdagens praksis ud fra en diakonifaglig tilgang. Se mere på dettelink:Du kan læse folderen om uddannelsen på dette link.

11
nov

Den Gerontologiske efteruddannelse

MÅLGRUPPE:Præster, organister, kirkesangere og kirke- og kulturmedarbejdere,der fortrinsvis parvis melder sig til et 2-årigt gerontologisk efteruddannelsesforløb.Over en periode på 2 år tilbydes 30 præster og 30 organister, sangere eller kk-medarbejdere en gerontologisk efteruddannelse. Tilmeldingsfrist 11. oktober 2019. Se mere her.