Kurser og konferencer
Alle kurser og arrangementer
29
okt

Diakoni i gudstjenesten

MÅLGRUPPE: Alle med interesse i Folkekirken.Roskilde Stifts diakoniudvalg præsenterer nu denne temaaften om ”højmessen og diakonien”.Folkekirken arbejder inden for fire hovedområder:Gudstjeneste, undervisning, diakoni og mission.Men hvordan spiller de sammen? Og skal de spille sammen? Hvordan hænger kirkegang om søndagen sammen med dagliglivet fra mandag til lørdag? Se mere info og program her.Tilmeldingsfrist 19. oktober. Tilmelding her.

01
nov

Praksisnetværket ’Undervejs’ 2/5

Arrangør: KIRKE PÅ VEJ.Skab fællesskaberblandt mennesker, der ikke bruger kirken særligt meget.Vi ønsker at danne et netværk af præster og lægfolk, som afprøver forskellige praksisser og tilgange til det at lytte til mennesker, til lokalmiljøet og til Gud, og på baggrund af dette lave mindre eksperimenter.Seminaret kører over 5 gange.Se hele programmether.Tilmelding tilPeter Tingleffsenest 30. juni 2019.

04
nov

Diakonifaglig efteruddannelse

FØRSTE UDDANNELSESDAG STARTER 4. november.Med en diakonifaglig efteruddannelse på Filadelfia får du en ny faglighed, hvor et helhedsorienteret syn på mennesket kommer i spil i dit arbejde. Uddannelsen bygger oven på den faglighed, du allerede har, og giver redskaber til at gå ind i hverdagens praksis ud fra en diakonifaglig tilgang. Se mere på dettelink:Du kan læse folderen om uddannelsen på dette link.

04
nov

Gådetale - emblemer, symbolik og spejle

MÅLGRUPPER: Præster.Har du stået foran et maleri i "din" kirke og tænkt, "jeg kan sagtens se enhver detalje ... men hvad i alverden forestiller det?!" Så er der en god chance for, at du er konfronteret med et 16-1700 tals billede. Den slags elsker at lege med et på overfladen let genkendeligt billedsprog og et underliggende mystisk formsprog. På dette kursus vil vi forsøge at dykke ned i og afkode nogle af mysterierne. Tilmeldingsfrist 5. august. Se mere her.

06
nov

Inspirationsdag om konfirmander og højmessen

ARRANGØR: Religionspædagogisk Udvalg, Roskilde Stift.En undersøgelse viser, at konfirmanderne vurderer højmessen som kedelig, irrelevant og svær at følge med i, og prædikenen som en lang tale, de ikke forstår. Men der er faktisk ting, man kan gøre for at tænke konfirmander og højmesse sammen -både hvad andagt, undervisning og prædiken angår for at få ruste konfirmanderne til at deltage i højmessen, og for at gøre højmessen mere tilgængelig for konfirmanderne. Seprogram her.Tilmelding her senest 24. november.

07
nov

Selvmordet som pastoral udfordring

MÅLGRUPPE: Præster.Fokus på de kulturelle mekanismer og vores opfattelse af selvmord -og hvordan vi håndterer mødet med selvmordstruede.Mød: Psykolog Kim Juhl Larsen, professor og overlæge Merete Nordentoft, psykiater og tidligere formand for Psykiatrifonden, Anne Lindhardt, tidligere rektor Mogens Lindhardt og provst Ulla Thorbjørn Hansen.Arrangører: Roskilde Stift, Helsingør Stift og Københavns Stift.Endeligt program sendes ud ca. 15. august. Begrænset antal pladser. Tilmeldingsfrist 1. oktober til aen@km.dk. Også konference i Roskilde 24. oktober 9.30-15.00. Man kan deltage i begge eller kun den ene dag.

07
nov

Med Kierkegaard som prædikenvejleder

FOR PRÆSTER. Kierkegaard-ekspert giver input til din prædiken. Pia Søltoft indleder seminaret med et oplæg om Søren Kierkegaards syn på troen, håbet og kærligheden som tre teologiske fænomener, der kan tolkes eksistentielt og nutidigt i en prædikenen. Se mere her.

11
nov

Den Gerontologiske efteruddannelse

MÅLGRUPPE:Præster, organister, kirkesangere og kirke- og kulturmedarbejdere,der fortrinsvis parvis melder sig til et 2-årigt gerontologisk efteruddannelsesforløb.Over en periode på 2 år tilbydes 30 præster og 30 organister, sangere eller kk-medarbejdere en gerontologisk efteruddannelse. Tilmeldingsfrist 11. oktober 2019. Se mere her.

11
nov

Specialuddannelse: Sjælesorg for sognepræster 1/4

MÅLGRUPPE: Præster.Specialuddannelsen sigter på at styrke og fordybe det sjælesørgeriske arbejde såvel teoretisk som praktisk. Det er målet at kursisten bliver reflekterende over egen praksis, fortrolig med forskellige sjælesørgeriske retninger og fordybet i samtalerne mellem teologien og samfundsvidenskaberne. Tilmeldingsfrist 12. august 2019. Se mere her.

11
nov

Genforening: kærlighed eller fornuftsægteskab?

MÅLGRUPPE: Præster og andre interesserede.Om den danske genforening som begivenhed og proces.I 100 året for genforeningen vil vi undersøge og diskutere såvel indholdet som de praktiske konsekvenser af genforeningen. Herunder vil vi have særligt fokus på sammenhæng mellem folk, religion, sprog og kultur. Kristendommen bruges både til at verificere nationalstaten og den globale verdensborger – et paradoks som vi vil søge at udfolde i lyset af erfaringerne med den slesviske genforening. Tilmeldingsfrist 12. august. Se mere her.

14
nov

Grønt stiftsudvalg

Møde i det grønne stiftsudvalg.

18
nov

Protestantisk mystik som ressource for samtidens teologi

MÅLGRUPPE: Præster.Mystikken forbindes sjældent med protestantismen.Ikke desto mindre findes der en righoldig og dybsindig tradition for protestantisk mystik, som vi vil beskæftige os med på dette kursus med henblik på, kritisk og konstruktivt, at søge inspiration til samtidens teologiske og kirkelige arbejde. Tilmeldingsfrist 19. august. Se mere her.

18
nov

Folkekirkens Vejlederuddannelse 2/4

MÅLGRUPPE: Præster i mentorrolle.Uddannelsenforholder sig til vejledning indenfor alle de pastorale funktioner.Vejlederuddannelsen er en uddannelse på tre moduler, der tilbydes præster med særlige vejledningsopgaver i folkekirken. Det vil først og fremmest sige præster, der fungerer som praktikpræster, mentorer eller som varetager formaliseret kollegial vejledning. Tilmeldingsfrist 21. maj 2019.Se mere her.

22
nov

Emmaus-mødet

MÅLGRUPPE: alle. Årets tema er: Gæstfrihed. Medvirkende blandt andre journalist Anders Laugesen, Kathrine Lilleør, sognepræst Ole Bjerglund Thomsen og Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen. Se hele programmet her.Tilmeldingsfrist 1. november.

25
nov

Specialuddannelse i sjælesorg for sognepræster

MÅLGRUPPE: Præster.Specialuddannelsen sigter på at styrke og fordybe det sjælesørgeriske arbejde såvel teoretisk som praktisk. Det er målet at kursisten bliver reflekterende over egen praksis, fortrolig med forskellige sjælesørgeriske retninger og fordybet i samtalerne mellem teologien og samfundsvidenskaberne. Tilmeldingsfrist 26. august. Se mere her.