Kurser og konferencer
Alle kurser og arrangementer

18
nov

Folkekirkens Vejlederuddannelse 2/4

MÅLGRUPPE: Præster i mentorrolle.Uddannelsenforholder sig til vejledning indenfor alle de pastorale funktioner.Vejlederuddannelsen er en uddannelse på tre moduler, der tilbydes præster med særlige vejledningsopgaver i folkekirken. Det vil først og fremmest sige præster, der fungerer som praktikpræster, mentorer eller som varetager formaliseret kollegial vejledning. Tilmeldingsfrist 21. maj 2019.Se mere her.

18
nov

Protestantisk mystik som ressource for samtidens teologi

MÅLGRUPPE: Præster.Mystikken forbindes sjældent med protestantismen.Ikke desto mindre findes der en righoldig og dybsindig tradition for protestantisk mystik, som vi vil beskæftige os med på dette kursus med henblik på, kritisk og konstruktivt, at søge inspiration til samtidens teologiske og kirkelige arbejde. Tilmeldingsfrist 19. august. Se mere her.

22
nov

Emmaus-mødet

MÅLGRUPPE: alle. Årets tema er: Gæstfrihed. Medvirkende blandt andre journalist Anders Laugesen, Kathrine Lilleør, sognepræst Ole Bjerglund Thomsen og Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen. Se hele programmet her.Tilmeldingsfrist 1. november.

25
nov

Præsten og ledelse

MÅLGRUPPE: Præster.Uanset om præsten helt formelt er daglig leder, ligger og lægges der forventning om ledelse på præstens skuldre. Vi skal beskæftige os med teorier om og med praktiske erfaringer med ledelse. Der er mange logikker på spil i folkekirken som arbejdsplads, mange forskellige motivationsfaktorer, mange mulige forventninger. Vi skal også arbejde med lederudvikling, visioner, strategi, samskabelse og strategisk kommunikation.Bemærk:Kurset holdes på Vartov uden internat. Tilmeldingsfrist 19. august. Læs mere her.

25
nov

Specialuddannelse i sjælesorg for sognepræster

MÅLGRUPPE: Præster.Specialuddannelsen sigter på at styrke og fordybe det sjælesørgeriske arbejde såvel teoretisk som praktisk. Det er målet at kursisten bliver reflekterende over egen praksis, fortrolig med forskellige sjælesørgeriske retninger og fordybet i samtalerne mellem teologien og samfundsvidenskaberne. Tilmeldingsfrist 26. august. Se mere her.

28
nov

MØDE Kirke på Vej


04
dec

Stiftsrådet

Møde i stiftsrådet.

13
jan

Kristendomskundskab 2/4

MÅLGRUPPE: Kirke- og kulturmedarbejdere.Kirke- og kulturmedarbejdernes 4-ugersefteruddannelse. Emnet for kurset er kristendomskundskab og har dermed karakter af videreførende efteruddannelse. Ansøgningsfrist 27. maj 2019.Læs mere her.

21
jan

Netværksdag for migrantpræster

Temaet bliver liv og tro set fra migranternes perspektiv. Vi får besøg af bl.a. Naser Rezaeih, der født og opvokset i en muslimsk familie og i sit voksenliv har mødt den kristne tro. Han er i dag leder af en arabisk talende menighed, der har til huse i Christians Kirke i Århus.

23
jan

Temaaften om fremtidens gudstjeneste

Stiftsrådets liturgiudvalg og Distriktsforeningen af menighedsrådsmedlemmer Kalundborg: Temaaften om fremtidens gudstjeneste. Oplæg ved sognepræst Rasmus Nøjgaard, S. Jakobs kirke Kbh. og menighedsrådsmedlem Ingeborg Ilkjær, Lindevangskirken samt efterfølgende debat ud fra biskoppernes liturgiudvalgsrapporter. Præcis angivelse af tid og sted følger...

23
jan

Førstehjælp til fastens prædikener

Målgruppe: Præster.Det Homiletiske Netværk tilbyder hjælp til fastens prædikentekster.Kom og få gennemgået fastetidens prædiketekster.Se yderligere information om dagen her.

27
jan

FUV´s tværfaglige gudstjenestekonference

MÅLGRUPPE: Organister, Præster og andre kirkeligt ansatte. Om forholdet til samtidskulturen. Konferencen har forholdet mellem kultur og gudstjeneste på programmet. Vi skal bl.a. høre dr. theol. Peter Lodberg udlægge Nairobidokumentets syn på kristendommens kulturelle og overkulturelle dimensioner og lektor Kirstine Helboes foredrag om samtidskultur og gudstjeneste. På den musikalske front er årets internationale hovednavn Erik Hillestad, der er kendt for sit arbejde med at integrere kirke og musikalsk kultur. Selvfølgelig skal vi ogsådele en masse praktisk liturgi og sang med hinanden. Tilmelding her senest den 18. december 2019. Ansøgningsfrist via www.fkuv.dk. Søg på kursus 2056. Se program og indhold her.

27
jan

Retrætekursus for præster

Denne retræte er et tilbud om tilbagetrækning og fordybelse ved årets begyndelse.
I Det nye Testamente er tillid forbundet tæt til tro, og bliver oplevet som en måde at leve med Kristus, der kan gøre fri fra bindingen til sårbarhed, skyld og skam. På retræten vil vi arbejde med tillidens fænomen og med den styrke og sikkerhed, som erfaringen af Ånd som en indre realitet kan afsætte. Tilmelding senest 1. november til Helle Brink Se mere her.

28
jan

Temaaften om fremtidens gudstjeneste

Stiftsrådets liturgiudvalg og Distriktsforeningen af menighedsrådsmedlemmer, Nordvestsjælland: Temaaften om fremtidens gudstjeneste. Oplæg ved leder af Folkekirkens Videnscenter, Birgitte Graakjær Hjort og menighedsrådsmedlem Niels-Jørgen Hansen, Haslev samt efterfølgende debat ud fra biskoppernes liturgiudvalgsrapporter. Præcis angivelse af tid og sted følger.

31
jan

Inspirationsdag om gerontologi

TEMA:Veje at gå i samarbejdet mellem kirke og kommuner. Se hele programmet her.

Vis flere