Kurser og konferencer
Alle kurser og arrangementer

26
aug

Specialuddannelse i åndelig dannelse og åndelig vejledning II

For præster. Ansøgningsfrist 27. maj. Læs mere her:

26
aug

Danskernes tro i dag

For præster. Læs mere her:

26
aug

Kristendomskundskab - efteruddannelse 1/4

MÅLGRUPPE: Kirke- og kulturmedarbejdere.Kirke- og kulturmedarbejdernes 4-ugersefteruddannelse. Emnet for kurset er kristendomskundskab og har dermed karakter af videreførende efteruddannelse. Ansøgningsfrist 27. maj 2019. Læs mere her.

27
aug

MØDE Kirke på Vej

02
sep

Dåbens teologi og folkets forventninger

MÅLGRUPPE: For præster. Vi sætter osind i Luthers og Grundtvigs dåbssyn, som liggertil grund for vores nuværende ritual. Desuden fokuspåden tidligste kristne dåbsteologi, vi har på skrift, nemlig Paulus’. Kurset ser samtidig nærmere på danskernes forhold til dåben og på, hvad dette betyder for dåbssamtalen og for selve afviklingen af den kirkelige handling. Endelig får vi også lejlighed til at beskæftige os med et nyt dåbsritual.Bemærk:Kurset afholdes på Vartov uden internat. Tilmeldingsfrist 24. juni.Se mere her.

04
sep

Stiftsrådet

Møde i Stiftsrådet.

06
sep

Praksisnetværket ’Undervejs’ 1/5

Arrangør: KIRKE PÅ VEJ.Skab fællesskaber blandt mennesker, der ikke bruger kirken særligt meget.Vi ønsker at danne et netværk af præster og lægfolk, som afprøver forskellige praksisser og tilgange til det at lytte til mennesker, til lokalmiljøet og til Gud, og på baggrund af dette lave mindre eksperimenter. Seminaret kører over 5 gange. Se hele programmether. Tilmelding til Peter Tingleffsenest 30. juni.

06
sep

Inspirationsdag om gerontologi

MÅLGRUPPE:Alle personalegrupper, der arbejder med ældre med demens.TEMA:Veje at gå i samarbejdet mellem kirke og kommuner om ældre med demens. ARRANGØR: Roskilde Stifts religionspædagogiske udvalg. Tilmelding her.Senest 28. august til Stinna Ahrenst: stah@km.dk. Se program her.

09
sep

Fængsels- og arresthuspræster - efteruddannelse

MÅLGRUPPE:Fængsels- og arresthuspræster. Kurset bærer præg af den tværfaglige dimension i arresthus- og fængselspræsternes arbejde. Prof. Scharff Smidt, som for nogle år siden skrev om Vridsløselille (De moralske hospitaler), vil indlede kurset med at tematisere det enkle og komplicerede forhold, at de straffede har en familie. Det vil samme dags aften blive fulgt op af en erfaringsnær fortælling om kriminalforsorgens arbejde med fædregrupper. Tilmeldingsfrist 10. juni. Se mere her.

09
sep

Begravelsen: Får vi væltet stenen fra?

MÅLGRUPPE: Præster.Refleksioner, praksis og nye udfordringer omkring begravelsen.Vi vil kvalificere arbejdet med mødet med pårørende af alle slags, begravelsessamtalen, begravelsesgudstjenesten og dens salmer, begravelsestalen og ikke mindst; den løbende teologiske refleksion.Bemærk:Kurset holdes på Vartov uden internat. Tilmeldingsfrist 28. juni. Se mere her.

10
sep

Diakoniudvalget

Møde i udvalget.

11
sep

Grønt stiftsudvalg

Møde i det grønne stiftsudvalg.

16
sep

Folkekirken for nydanskere

MÅLGRUPPE: Præster og kirke- og kulturmedarbejdere.Mange kulturer – mange kristendomme: I løbet af kurset vil der blive arbejdet både med teologiske, ekklesiologiske, pastoralteologiske emner, lige som vi vil beskæftige os med kulturelle og religiøse, ledelsesmæssige og organisatoriske spørgsmål. En vigtig komponent i kurset vil være en løbende erfaringsudveksling mellem deltagerne og inddragelse af migrantkristnes erfaringer. Tilmeldingsfrist 17. juni. Se mere her.

16
sep

Folkekirkens lederuddannelse for personaleledere

Ny lederuddannelse skræddersyet til folkekirkens personaleledere. Uddannelsen er udviklet med afsæt i personalelederes erfaringer fx gennem interviews om udfordringer og opgaver. Få overblik over ledelsesopgaverne og få konkrete redskaber, der kan bruges i den daglige ledelse. Uddannelsen inddrager både HR og juridiske personaleforhold.Fokuspå tre felter: 1) Leder i folkekirken. 2) Personalejura i folkekirken. 3) Personaleledelse. Tilmeldingsfrist 1. maj. Læs mere her.

17
sep

Bæredygtig kirkegårdsdrift

MÅLGRUPPE: Kirkegårdsansatte.Endagskursus i bæredygtighed på kirkegårde. Kurset vil tage udgangspunkt i FN´s 17 verdensmål - og hvilke der er de mest relevante for kirkegårdene at arbejde med.Desuden vil der blive oprettet en ERFA-gruppe blandt kirkegårdsfolk, som sammen skal inspirere, udvikle og tage ansvar for at deres kirkegårdes udvikling sker med øje for bæredygtighed og miljøpåvirkning.Målet er at få viden,der direkte kan omsættes til praksis på egen kirkegård inden for en økonomisk realistisk ramme. Se programmet her:

Vis flere