Kurser og konferencer
Alle kurser og arrangementer

18
feb

Temaaften om fremtidens gudstjeneste

Stiftsrådets liturgiudvalg og Distriktforeningen af menighedsrådsmedlemmer, Midt- og Vestsjælland. Oplæg ved leder af Folkekirkens Videnscenter, Birgitte Graakjær Hjort og menighedsrådsmedlem Niels-Jørgen Hansen, Haslev samt efterfølgende debat ud fra biskoppernes liturgiudvalgsrapporter. Adresse: Ringsted sognegård, Sct. Bendtsgade 9, 4100 Ringsted. Tilmelding til Per Rasmussen via email: per4100rasmussen@gmail.com. Pris (beløbet går til forplejning): 100 kr. Indbetales til: Midt- og Vestsjællands Menighedsrådsforening. REG: 0541 KONTO: 0000-188-469.

24
feb

Omsorgssvigt og underretningspligt

Omsorgssvigt, underretningspligt og tavshedspligt Den problematik, som både er personlig og ansvarspådragende, har du her mulighed for at gennemtænke. Hvad gør du, hvis du som præst i konfirmationsforberedelsen eller børnekonfirmandundervisningen får kendskab til eller begrundet mistanke om overgreb mod et barn? Kurset stiller sig i det krydsfelt – med perspektiver fra et medicinsk, retligt og pastoralteologisk perspektiv.

Målgruppe: Præster og Kirke- og kulturmedarbejdere

Tilmeldingsfrist: 24. januar 2020. Mere info og tilmelding her.

26
feb

Omsorgssvigt og underretningspligt

Omsorgssvigt, underretningspligt og tavshedspligt. Den problematik, som både er personlig og ansvarspådragende, har du her mulighed for at gennemtænke. Hvad gør du, hvis du som præst i konfirmationsforberedelsen eller børnekonfirmandundervisningen får kendskab til eller begrundet mistanke om overgreb mod et barn? Kurset stiller sig i det krydsfelt – med perspektiver fra et medicinsk, retligt og pastoralteologisk perspektiv.
Målgruppe: Præster og Kirke- og kulturmedarbejdere
Tilmeldingsfrist: 24. januar. Mere info og tilmelding her.

27
feb

Et gensidigt samarbejde med kommunen

Kommunen har de senere år haft fokus på at inddrage civilsamfundet i stadig flere arbejdsopgaver.
Formålet med kurset er at inspirere endnu flere menighedsplejere til at samarbejde med kommunen. Vi sætter fokus på forskellige måder at samarbejde på, samt de dilemmaer, der kan opstå, når den professionelle og den frivillige kultur skal løse opgaver sammen. Målgruppe: præster, kirke- og kulturmedarbejder og andet kirkepersonale.
Tilmelding på tlf. 36 46 66 66 eller på e-mail til smp@menighedsplejer.dk
Tilmeldingsfrist 13. februar.
Se indbydelse her.

04
mar

Temaaften om fremtidens gudstjeneste

Stiftsrådets liturgiudvalg og Distriktsforeningen af menighedsrådsmedlemmer Syd- og Østsjælland: Temaaften om fremtidens gudstjeneste. Oplæg ved sognepræst Rasmus Nøjgaard, S. Jakobs kirke Kbh. og menighedsrådsmedlem Ingeborg Ilkjær, Lindevangskirken samt efterfølgende debat ud fra biskoppernes liturgiudvalgsrapporter.
Adresse: Kirkehuset, Kirkepladsen 8A, 4690 Haslev Tilmelding kan ske til Vilfred Hansen, vshansen@privat.dk, senest d. 19. februar. Pris (beløbet går til forplejning): 100 kr. Indbetales til: Distriktsforeningen af Menigheds-rådsmedlemmer på Syd- og Østsjælland samt Møn. Reg nr. 0573, kontonr. 2075083

04
mar

Organist- og præstedag i Roskilde

Samarbejdet mellem præst og organist i forbindelse med kirkelige handlinger giver ofte anledning til samtale og debat omkring valg af salmer og musik – og ønskerne kan ofte ligge uden for salmebogen eller uden for det, der vanligvis spilles i forbindelse gudstjenester og kirkelige handlinger. Om dette indbydes der hermed til samtale og debat på Sjællands Kirkemusikskole i Roskilde.
Målgruppe: Præster og organister
Tilmelding senest 20. februar 2020. Tilmeldingen findes via dap'en.
Program for dagen.

04
mar

Børnekonfirmandundervisning & salmesang med børn

Få ny inspiration til børnekonfirmandundervisningen. På kurset vil der være inspiration til, hvordan vi rekrutterer og motiverer børnene i sognet til at deltage i børnekonfirmandundervisningen, ligesom vi kommer omkring, hvad den gode børnekonfirmandundervisning skal bestå af for at være et attraktivt tilbud for børn i dag.

Tilmelding: Religionspædagogisk konsulent i Roskilde stift Stinna Ahrenst via dette link
Tilmeldingsfrist: 19. februar 2020

Målgruppe: Præster, kirke-og kulturmedarbejdere, musikpædagoger, organister og andre kirkelige undervisere.

06
mar

Praksisnetværket ’Undervejs’ 3/5

Arrangør: KIRKE PÅ VEJ.Skab fællesskaber blandt mennesker, der ikke bruger kirken særligt meget.Vi ønsker at danne et netværk af præster og lægfolk, som afprøver forskellige praksisser og tilgange til det at lytte til mennesker, til lokalmiljøet og til Gud, og på baggrund af dette lave mindre eksperimenter.Seminaret kører over 5 gange.Se hele programmether.Tilmelding tilPeter Tingleffsenest 30. juni 2019. Få nærmere info om destinationen på studieturen hos Peter Tingleff.

11
mar

Kursusdag om meditationsgudstjenesten

MÅLGRUPPE: Præster og organister. Kurset forestås af sognepræst Helle Brink samt Peter Ruge. Læs mere om kurset på dette link.

17
mar

Temaaften om fremtidens gudstjeneste

Stiftsrådets liturgiudvalg og Distriktsforeningen af menighedsrådsmedlemmer Roskilde/Køge/Greve/Solrød: Temaaften om fremtidens gudstjeneste. Oplæg ved sognepræst Rasmus Nøjgaard, S. Jakobs kirke Kbh. og menighedsrådsmedlem Ingeborg Ilkjær, Lindevangskirken samt efterfølgende debat ud fra biskoppernes liturgiudvalgsrapporter. Adresse: Vor Frue Hovedgade 51, Vor Frue, 4000 Roskilde. Tilmelding kan ske til Else-Marie Høgstrup, post@hoegstrup.com, senest d. 3. marts. Pris (beløbet går til forplejning): 100 kr. De sender opkrævninger ud, bagefter.

23
mar

Folkekirkens Vejlederuddannelse 3/4

MÅLGRUPPE: Præster i mentorrolle.Uddannelsenforholder sig til vejledning indenfor alle de pastorale funktioner.Vejlederuddannelsen er en uddannelse på tre moduler, der tilbydes præster med særlige vejledningsopgaver i folkekirken. Det vil først og fremmest sige præster, der fungerer som praktikpræster, mentorer eller som varetager formaliseret kollegial vejledning. Tilmeldingsfrist 21. maj 2019.Se mere her.

21
apr

Prædikekursus - Fordybelse i prædikenarbejdet

Kursus i samarbejde med Lolland-Falsters stift. Kursusleder er lektor i homiletik Kjeld Slott fra FUV. Man lærer at lave en homiletisk eksegese. Derefter skal man undersøge om man i sine prædikener får det frem, som man ønsker. Her er altså chancen for at se nærmere på sin prædikenpraksis og lære mere om sine egne prædikener. Målgruppe: Præster Tilmelding til Maria Harms på mail: mhar@km.dk Se mere information her.

05
maj

Prædikekursus - Fordybelse i prædikenarbejdet

Kursus i samarbejde med Lolland-Falsters stift. Kursusleder er lektor i homiletik Kjeld Slott fra FUV. Man lærer at lave en homiletisk eksegese. Derefter skal man undersøge om man i sine prædikener får det frem, som man ønsker. Her er altså chancen for at se nærmere på sin prædikenpraksis og lære mere om sine egne prædikener. Målgruppe: Præster Tilmelding til Maria Harms på mail: mhar@km.dk Se mere information her.

11
maj

Specialuddannelse: Sjælesorg for sognepræster 2/4

MÅLGRUPPE: Præster. Specialuddannelsen sigter på at styrke og fordybe det sjælesørgeriske arbejde såvel teoretisk som praktisk. Det er målet at kursisten bliver reflekterende over egen praksis, fortrolig med forskellige sjælesørgeriske retninger og fordybet i samtalerne mellem teologien og samfundsvidenskaberne. Tilmeldingsfrist 12. august 2019. Se mere her.

19
jun

Praksisnetværket ’Undervejs’ 4/5

Arrangør: KIRKE PÅ VEJ.Skab fællesskaberblandt mennesker, der ikke bruger kirken særligt meget.Vi ønsker at danne et netværk af præster og lægfolk, som afprøver forskellige praksisser og tilgange til det at lytte til mennesker, til lokalmiljøet og til Gud, og på baggrund af dette lave mindre eksperimenter.Seminaret kører over 5 gange.Se hele programmether.Tilmelding til Peter Tingleffsenest 30. juni 2019.

Vis flere