Kurser og konferencer
Alle kurser og arrangementer

Coronavirus og kurser

Grundet Coronavirusen beder vi alle holde sig opdaterede med beskeder fra kursuslederne om, hvorvidt et kursus bliver påvirket af Coronavirusen. Er man i tvivl, bedes man kontakte kursusafholderne. 

30
sep

Ensomhed under og efter COVID-19

Arrangør: Folkebevægelsen mod Ensomhed Læs mere her

01
okt

FRIVILLIGKOORDINATORUDDANNELSEN : MODUL 3 : PROJEKTLEDELSE OG –STYRING

Frivilligkoordinatoruddannelsen er skræddersyet til dig, som har ledelse, koordinering og samarbejde
med frivillige som et vigtigt omdrejningspunkt i dit daglige arbejde.
Uddannelsen består af fire moduler, som giver dig de vigtigste værktøjer, og en ramme til at reflektere
over din egen rolle og daglige praksis. Den kan tages som et samlet hele eller du kan tage et eller
flere moduler enkeltvis.

Temaer til tredje modul: Projektlederens rolle
Konkrete redskaber til projektledelse og styring
Arbejde med egen projekt/aktivitets-ide
Kommunikation og ejerskab i projektet
Hvordan bliver projektet til virkelighed i organisationen?
Underviser: Michael Bager – læs mere på www.bagerogaagaard.dk
MÅLGRUPPE: Uddannelsen henvender sig til dig, hvis du koordinerer eller leder frivillige.

Pris: Prisen for hele uddannelsen er 14.900 kr. incl. overnatning og forplejning.
Prisen for enkelt moduler er 4550 kr. incl. overnatning og forplejning.

Tilmelding senest d. 18. maj 2020 på www.filadelfia.dk eller via dette link.
På tilmeldingen angiver du om du vil tage hele uddannelsen eller enkelte moduler.
Se hele program her.

01
okt

Stiftsrådets møde med provstiudvalgene AFLYST PGA. CORONA


05
okt

Ind i Bibelens bøger - 4-dages konference

Arrangører: Kirkefondet, Bibelselskabet, Værkstedet GudstjenesteLIV og EMMAUS - galleri & kursuscenter Det er muligt at ansøge menighedsråd, provst eller biskop om hel eller delvis dækning af kursusudgifterne. Læs mere her

31
okt

Prædiken-værksted med Pablo Llambías

Kursus i prædikenskrivning i Andalusien med Pablo Llambías.
Pablo Llambías har undervist i prædikenskrivning på Pastoralseminariets Efteruddannelse imere end 15 år. Gennem en række øvelser vil han øge din sproglige bevidsthed, han vil rettedin opmærksomhed på komposition, på indhentelse af nyt stof, på vaner, som med fordel kanbrydes. I vil prøve at skrive nye prædikener ud fra helt andre principper, end du er vant til.Han vil give dig nye idéer til, hvordan du også kan gøre. Tilmelding og mere info.

03
nov

Folkekirkens Vejlederuddannelse 4/4

MÅLGRUPPE: Præster i mentorrolle.Uddannelsenforholder sig til vejledning indenfor alle de pastorale funktioner.Vejlederuddannelsen er en uddannelse på tre moduler, der tilbydes præster med særlige vejledningsopgaver i folkekirken. Det vil først og fremmest sige præster, der fungerer som praktikpræster, mentorer eller som varetager formaliseret kollegial vejledning. Tilmeldingsfrist 21. maj 2019.Se mere her.

05
nov

Kirke og kommune i gensidigt samarbejde

Arrangør: Samvirkende Menighedsplejer Læs mere her

09
nov

Specialuddannelse: Sjælesorg for sognepræster 3/4

MÅLGRUPPE: Præster. Specialuddannelsen sigter på at styrke og fordybe det sjælesørgeriske arbejde såvel teoretisk som praktisk. Det er målet at kursisten bliver reflekterende over egen praksis, fortrolig med forskellige sjælesørgeriske retninger og fordybet i samtalerne mellem teologien og samfundsvidenskaberne. Tilmeldingsfrist 12. august 2019. Se mere her.

12
nov

FRIVILLIGKOORDINATORUDDANNELSEN : Modul 4 : SAMTALER OG KONFLIKTER

Frivilligkoordinatoruddannelsen er skræddersyet til dig, som har ledelse, koordinering og samarbejde
med frivillige som et vigtigt omdrejningspunkt i dit daglige arbejde.
Uddannelsen består af fire moduler, som giver dig de vigtigste værktøjer, og en ramme til at reflektere
over din egen rolle og daglige praksis. Den kan tages som et samlet hele eller du kan tage et eller
flere moduler enkeltvis.

Temaer til fjerde modul: Samtalebegrebet og samtalemodeller
Følelser i samtaler
Konfliktforståelse og egen konflikttilgang
Konflikthåndtering og mediation med udgangspunkt i deltagercases
Underviser: Conny Hjelm – læs mere på www.filadelfia.dk
MÅLGRUPPE: Uddannelsen henvender sig til dig, hvis du koordinerer eller leder frivillige.

Pris: Prisen for hele uddannelsen er 14.900 kr. incl. overnatning og forplejning.
Prisen for enkelt moduler er 4550 kr. incl. overnatning og forplejning.

Tilmelding senest d. 18. maj 2020 på www.filadelfia.dk eller via dette link.
På tilmeldingen angiver du om du vil tage hele uddannelsen eller enkelte moduler.
Se hele program her.

12
nov

Temadag om udviklingen af diakonien i Roskilde Stift

Diakoniudvalget under Roskilde Stiftsråd har i samarbejde med stiftets provstier iværksat en kortlægning af diakonien i Roskilde stift. Undersøgelsen er foretaget af Folkekirkens Uddannelses og Videnscenter (FUV). På denne temadag præsenteres undersøgelsens resultater og der gives inspiration til videre debat om og arbejde med diakoni. Temadagen henvender sig til præster, menighedsråd og ansatte som arbejder med diakoni samt til kirkens samarbejdspartnere på det diakonale område. Temadagen er gratis og tilmelding sker via dette link: TILMELDING For mere information og program: Tryk her.

16
nov

Hvordan laver man en sogneferie for udsatte familier?

Arrangør: Samvirkende Menighedsplejer Læs mere her

04
jan

Retrætekursus for præster

Arrangør: Roskilde Stift v. sognepræst og retræteleder Helle Brink og uddannelsesleder på FUV Peter Ruge Læs mere her

11
jan

Kristendomskundskab - efteruddannelse 4/4

MÅLGRUPPE: Kirke- og kulturmedarbejdere.Kirke- og kulturmedarbejdernes 4-ugersefteruddannelse. Emnet for kurset er kristendomskundskab og har dermed karakter af videreførende efteruddannelse. Ansøgningsfrist 27. maj 2019.Læs mere her.

21
jan

Religionsmøde mellem den kristne tro og den islamiske tro

Netværksdag den 21. januar om forholdet mellem kristen tro og den islamiske tro. Det foregår i Ayasofya moskeen i Roskilde. Interesserede deltager kan henvende sig til Migrantpræst i Roskilde Stift David Varming Winsløw, 29 74 49 09 / dvw@km.dk

03
maj

Specialuddannelse: Sjælesorg for sognepræster 4/4

MÅLGRUPPE: Præster. Specialuddannelsen sigter på at styrke og fordybe det sjælesørgeriske arbejde såvel teoretisk som praktisk. Det er målet at kursisten bliver reflekterende over egen praksis, fortrolig med forskellige sjælesørgeriske retninger og fordybet i samtalerne mellem teologien og samfundsvidenskaberne. Tilmeldingsfrist 12. august 2019. Se mere her.