Kurser og konferencer
Alle kurser og arrangementer

04
mar

Weekendkursus: Bliv klogere på gudstjenesten

Søndagens gudstjeneste er bygget op omkring nogle faste rammer. På dette weekendkursus går deltagerne i fællesskab på opdagelse for at finde de områder, hvor menighedsrådet har mulighed for at skabe fornyelse, så gudstjenesten taler til og er relevant for den lokale menighed. Kurset rundes af med en fælles søndagsgudstjeneste, som deltagerne har tilrettelagt. Målgruppen for kurset er menighedsrådsmedlemmer, præster, kirkemusikere og andre kirkeligt interesserede. Kurset arrangeres af Roskilde Stifts Religionspædagogiske udvalg og Liturgiudvalget. Læs mere om kursusindholdet og find programmet her.
08
mar

'Ikke mere snak'. Stille-retræte for præster

Stille-retræte for præster ved sognepræst Gunder Gundersen Fem timer i tavshed (bortset fra fem indledninger af syv minutters varrighed). Retræten foregår i kirkerummet og er bygget op som en gudstjeneste. Vi begynder med et par salmer, kyrie, gloria og fadervor, og slutter med nadver. Imellem er der fem perioder med stille-meditationer i kirken på hver 45 min med pauser på 15 min. Vejledningen til stille-meditationerne er at lade alting være, som det er, og gøre ingenting. Det vil sige at lade alle impulser (tanker, sansninger, kropsfornemmelser mv.) være og ikke give dem opmærksomhed. Praktisk: Vi mødes først i sognehuset til praktiske oplysninger og stilhed, pauser, mad og drikke. Tilsvarende slutter vi i sognehuset med et enkelt måltid mad og mulighed for samtale og dagen. Pris: 200 kr. som kan betales af kirkekassen. Pengene bedes indbetalt på reg.nr. 0216 - kontonr.: 4069022103 med oplysning om navn og menighedsråd. Der gives tjenstlig kørsel og tjenestefri. Arrangør: Netværk for kristen spiritualitet i Roskilde Stift v. sognepræst og retræteleder Gunder Gundersen og sognepræst Henriette Brix Worm Andersen. Spørgsmål og tilmelding: Til Gunder Gundersen gg@km.dk seneste den 1. marts 2022.
11
mar

FUV Stiftskursus: Børn i kirken - Inspiration og redskaber til dåbsoplæring

Reservér dagen. Information om kursussted vil blive opdateret. Se programmet her. (pdf)
15
mar

Sorgkonference 2022

Konferencen er arrangeret af stifternes kontaktpersoner for sorggrupper i folkekirken. Konferencen henvender sig til alle i folkekirken, der arbejder med mennesker i sorg. Konferencen vil beskæftige sig med de særlige ressourcer, som kristendom og tro kan bidrage med. Klik her for program og tilmeldingslink på www.viborgstift.dk.
04
maj

Inspirationsdag og workshop om dåbssamtalen

Dåbsprocenten bevæger sig lige så stille nedad. Det er ikke længere en selvfølgelighed, at man lader sine små børn døbe. For de unge generationer er tendensen, at tradition ikke er noget, man følger, men noget man vælger. Vi skal på kursusdagen tale om de teologiske benspænd, og om vores eget forhold den teologi, der afspejles i dåbsritualet. Vi skal tale om, hvad der rører sig i unge forældres liv, og hvordan dåben taler ind i eksistentielle overvejelser i vores samtid. Endelig skal vi øve os i at bygge en samtale op, så det er muligt at formidle dåbens gave og virkelighed som andet og mere end en navngivningsfest. Hvordan åbner vi dåbssamtalen, så det bliver en samtale om vores liv – både vores eget, og det vi hører dåbsforældrene tale om? Kurset er inkl. Frokost og gratis. Tilmelding skal ske til Stinna Ahrenst på mail: stah@km.dk senest den 13. april. Hent det fulde program her.