Fortsæt til hovedindholdet
Klagevejledning
Til ansatte i folkekirken

Til ansatte i folkekirken

Hvis du er utilfreds med en person eller en instans i folkekirken, kan det være en god ide i første omgang at kontakte dem. Hvis du ikke har lyst til at gå til dem, eller hvis din henvendelse ikke giver et tilfredsstillende resultat, har du mulighed for at klage.

Det kan du klage over

Du kan klage, hvis du oplever ikke at få en ordentlig behandling eller ikke har fået den service, som du er blevet stillet i udsigt. Du kan klage over beslutninger, der er truffet i folkekirken, og du kan klage over forhold, som ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hvem skal du henvende dig til

Klager over menighedsrådet

Klager over en provst eller et provstiudvalg

Klager over biskop og stift