Information om coronavirus/covid-19
Konfirmationsundervisning og corona

Corona-virus: Alle konfirmationer udskydes til foreløbigt efter Pinse, nye datoer fastsættes lokalt så hurtigt som muligt. Denne beslutning træffes nu for at give afklaring for både familier og ansatte

Fjernundervisning som mulighed

Konfirmandundervisningen er aflyst landet over. Efter konfirmationsanordningens § 19, kan biskopperne under særlige omstændigheder, som i denne situationen, tillade afvigelser fra de almindelige krav for konfirmandundervisningen. Det betyder i praksis, at de enkelte præster skal vurdere og planlægge resten af undervisningen som fjernundervisning.

På Folkekirkens konfirmandcenter ligger digitale undervisningsforløb, som præster er velkomne til at benytte sig af, da der vil være forskellige behov hos de enkelte konfirmandhold. Det er også en god idé generelt at holde kontakt med sine konfirmander – fx gennem Skype, videosamtaler på messenger eller med et nyhedsbrev.

Link: https://www.konfirmandcenter.dk/

Aktuelle regler

§ 19. Biskoppen kan ud over de i §§ 4, 5, 9 og 14 – 16 nævnte tilfælde under særlige omstændigheder give tilladelse til mindre afvigelser fra de i anordningen indeholdte bestemmelser.

§ 13. Antallet af konfirmander på et hold må ikke overstige det for folkeskolens klasser på samme alderstrin gældende. Der tilsigtes en gennemsnitlig holdstørrelse på 22.

Stk. 2. Konfirmanderne forberedes til konfirmation i det skoleår, i hvilket der om foråret afholdes konfirmation. Undervisningsforløbet strækker sig til umiddelbart forud for konfirmationen. Hvor der tillige afholdes konfirmation om efteråret, bør desuden nogle lektioner henlægges til tiden lige forud for denne.

Stk. 3. Undervisningsforløbet omfatter mindst 48 lektioner og så vidt muligt 56 lektioner af 45 minutters varighed. Det foregår i to ugentlige lektioner eller i en kombination af ugelektioner og mere samlede moduler eller halv- eller heldagsundervisning, hvor det tjener undervisningens formål.

Stk. 4. Inden for samme skoledistrikt bør der tilstræbes en ensartet tilrettelæggelse af tiden for konfirmationsforberedelsen.


Mangler du inspiration?

Roskilde Stifts religionspædagogisk  konsulent, Stinna Ahrenst står til rådighed med at hjælpe med konfirmationsforberedelsen og videreformidle Konfirmandcentrets materiale og gode ideer.

Sørger du inspiration eller hjælp til familiegudstjenester, andagter, fortællinger eller andet, kan du kontakte Stinna Ahrenst på følgende mail: Stah@km.dk eller telefon 61 28 67 59