Information om coronavirus/covid-19
Corona-virus

Information om håndtering af Coronavirus i folkekirken

Kirkeministeriet opdaterer sin information til folkekirkens menighedsråd og ansatte om coronavirus/COVID-19.

Fællesvejledning til præster og menighedsråd

Kirkeministeriet og biskopperne arbejder i fællesskab på en vejledning om forholdsregler i forbindelse med coronavirusen til præster og menighedsråd. Vejledningen fra biskopperne kan findes her.

 

Se Kirkeministeriet Spørgsmål og Svar (Q&A) vedrørende corona-virusen her.

Med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 har regeringen indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder både indendørs og udendørs og omfatter både offentlige og private arrangementer, begivenheder mv.

Forbuddet gælder også alle aktiviteter og religiøse handlinger i trossamfund, med undtagelse af begravelser og bisættelser.

Folkekirken skal på lige fod med andre offentlige institutioner holde sine lokaler helt lukkede for offentligheden. Det gælder både kirker, sognegårde, uddannelsesinstitutioner og andre lokaler i folkekirken.

Kirkerne

Alle kirker er lukkede og må kun bruges til dåb, vielse og begravelse og kun for et begrænset antal deltagere. Kirkerne skal indtil videre forblive lukkede indtil 1. april.

Dåb og Vielser

Kirkelige handlinger som dåb og vielser kan gennemføres i folkekirken, men de skal overholde kravet om, at højst 10 personer inklusive præst og kirkebetjening må deltage. I langt de fleste tilfælde forventes dåbsforældre og brudepar derfor at ønske handlingen udsat, hvilket også er Kirkeministeriets anbefaling.

Begravelser

Begravelser og bisættelser i folkekirken skal ikke overholde en fast deltagergrænse på 10 personer, men der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirkens skib. Det betyder, at der maksimalt må være adgang for 50 personer, hvis kirkens skib har et areal på 200 kvm. Der skal samtidig tages højde for kirkens indretning, således at der kan holdes afstand.

Når der gennemføres begravelser og bisættelser i folkekirken, og hvis der gennemføres dåb og vielser, skal der samtidig opsættes informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen om, at personer, der har symptomer på Corinavirussygdom, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Det skal desuden sikres, at folkekirkens medarbejdere overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Endelig skal der så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt ved kirken.

Tiltagene håndhæves af politiet og gælder foreløbigt frem til den 30. marts 2020. Læs sundheds- og ældreministerens bekendtgørelse her.

Generel information.

Myndighederne arbejder løbende på at håndtere coronavirus/COVID-19 i Danmark og har samlet et overblik på siden www.coronasmitte.dk. Her kan man bl.a. finde en oversigt over en række myndigheders telefon-hotlines i forbindelse med coronavirus/COVID-19.

Links til information og råd om coronavirus/COVID-19 på andre hjemmesider:

Brug de fem konkrete råd mod smittespredning

Sundhedsstyrelsen har udgivet en plakat med fem konkrete råd til at beskytte mod smittespredning.

Plakaten, som kan findes i printbare formater via dette link, er velegnet til ophængning på relevante steder på arbejdspladsen og f.eks. ved indgangen til kirkerummet og i lokaler med offentlig adgang.

Kirkeministeriet opfordrer til efterlevelse af Sundhedsstyrelsens råd – både for at forebygge, at man selv smittes, men også for at forebygge smitte af andre, f.eks. ældre og svækkede, som har øget risiko for alvorlige følgevirkninger ved smitte.

 

Råd til menighedsrådene som arbejdsgivere

Læs også anbefalingerne fra Landforeningens for Menighedsråd til, hvordan menighedsrådene bør forholde sig som arbejdsgivere: https://www.menighedsraad.dk/nyheder/2020/gode-raad-om-coronavirus/