Himmelske Dage 2022
Danske Kirkers Råd

Himmelske Dage - en del af Danske Kirkers Råd

 

Himmelske Dage eller Danske Kirkedag?

Himmelske Dage er også kendt som Danske Kirkedage. I 2016 fandt Danske Kirkedage sted i København under navnet Himmelske Dage. Det kaldte man også kirkedagene, da Viborg Stift i 2019 var vært - og den nyere tradition har man valgt at fortsætte i 2022, hvor Roskilde Stift er vært for kirkedagene. 
 

En del af Danske Kirkers Råd

Danske Kirkedage hører hjemme i Danske Kirkers Råd, der er et nationalt råd af kristne kirker og organisationer i Danmark. Her samles ledere af de mange forskellige kristne kirkesamfund, menigheder og organisationer i Danmark til samtale, dialog og samarbejde. Læs mere om Danske Kirkers Råd her.  


Formålet med Himmelske Dage

Himmelske Dage har til formål på bredest mulig økumenisk (fælleskirkelig) basis at samle mennesker om og til kristen forkyndelse samt til åben meningsudveksling, hvor man i fællesskab behandler kirkens opgaver og problemer i verden med henblik på praktisk engagement i samfundet – lokalt, nationalt, internationalt og økumenisk. 

Himmelske Dage sigter mod at styrke deltagerne i deres kristenliv i hverdagen og til medansvar for forkyndelsen af evangeliet og for tjenesten for mennesker i deres aktuelle situation. Læs mere på Danske Kirkers Råds hjemmeside.


Organisation: Styrelse og lokalkomité

Danske Kirkedage ledes af en styrelse, der består af en formand samt yderligere fire medlemmer. De vælges af Økumenisk Forum under Danske Kirkers Råd på deres årsmøde. Medlemmerne sidder for tre år ad gangen. To af de fem pladser i styrelsen kan besættes af repræsentanter fra kirker eller organisationer, der er medlemmer af Danske Kirkedage, men ikke af Økumenisk Forum under Danske Kirkers Råd. Læs mere om styrelsen på Danske Kirkers Råds hjemmeside.

Styrelsen nedsætter en lokalkomité, som har til opgave at gennemføre kirkedagene. Rekrutteringen kan eventuelt ske i samarbejde med det stift, hvor Danske Kirkedage skal afholdes. 

Det er styrelsens opgave at udforme et kommissorium for hver ny lokalkomité, inden den påbegynder sit arbejde, samt at varetage kontakten med den til enhver tid fungerende komité og sikre kontinuitet i forhold til det næste arrangement. Mød lokalkomitéen for Himmelske Dage 2022 i Roskilde Stift her.

 

Lokalkomitéen i Roskilde 2022

Formand:
Elsebeth Garde Kjær
Sognepræst i Svogerslev Sogn


Næstformand:
Simon Hoel Mortensen
Præst i Roskilde Vineyard


Økonomiansvarlig:
Vagn Birk Jensen
Tidligere provst i Næstved


Øvrige medlemmer:

Anne-Sophie Olander Christiansen
Domprovst i Roskilde 

Marianne Hauge
Menighedsrådsformand i Havdrup Sogn og medlem af Stiftsrådet

Nik Bredholt
Sekretariatsleder i ReSam - Religion og Samfund


Projektleder:
Miriam Munksgaard
Mail: roskilde@himmelskedage.dk
Tlf.: 21631210

Danske Kirkedages styrelse

Formand:
Poul Kirk
Frikirkenet 


Næstformand:
Søren Abildgaard
Landsforeningen af Menighedsråd


Kasserer:
Birger Nygaard
Folkekirkens Mellemkirkelige Råd


Øvrige medlemmer:

Kaare H. Nielsen
Den katolske kirke


Jens Christian Meldgaard
KFUM og KFUM


Mette Møbjerg Madsen
Samvirkende Menighedsplejer


Vibeke Dalsgaard
Baptistkirken


Suppleant:
Smitha Prasadam
Den Anglikanske Kirke


Landssekretær:
Anne Mie Skak Johanson
Mail: info@himmelskedage.dk 
Tlf.: 61223560

Kirkedage siden 1968


2022 i Roskilde: Himmelske Dage, Grib fremtiden

2019 i Herning: Himmelske Dage på Heden

2016 i København: Himmelske Dage

2013 i Aalborg: Menneske hvor er du?

2010 i Viborg: Mellem himmel og jord 

2007  i Haderslev: Kirke over grænser 

2004 i Roskilde: Tro til tiden 

2001 i Århus: Sandhed gør fri 
 

1998 i Fredericia: Håb på trods 

1995 i Fredericia: Spiritualitet og menighedsliv
 

1992 i Odense: Noget nyt er blevet til 

1989 i Hillerød: Mellem syndflod og regnbue

1986 i Esbjerg: Og jeg så en ny himmel og en ny jord 

1983 i Silkeborg: Fred for både i dag og i morgen 

1980 i Aalborg: Frihed og fællesskab 

1977 i Holstebro: Grænser – at bekende Kristus i dag 

1974 i Haslev: Kristus i verden – kristne i verden 

1971 i Haslev: Mennesker i en ny tid – kirke i en ny tid 
 

1968 Kirkedage blev grundlagt i Haslev med inspiration fra Kirkernes Verdensråds generalforsamling i Uppsala samme år